trung cấp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

là một coder trung cấp

He’s a mid-level coder.

Bạn đang đọc: trung cấp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Hiện tại có 2 thẩm phán trung cấp, đều là người địa phương.

There are currently two intermediate court judges, both are locals.

WikiMatrix

Hiện nay, trường không đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp.

Advertisement

There are currently no private or high schools.

WikiMatrix

Nó thuộc thế hệ trung cấp đầu tiên của dòng Samsung Galaxy Tab, nó bao gồm bản 10.1″, 8.9″, 7.0″ và 7.7″.

Advertisement

It belongs to the midlife first generation of the Samsung Galaxy Tab series, which consists of two 10.1″ models, an 8.9″, a 7.0″ and a 7.7″ model.

WikiMatrix

Trong gần mười năm, chúng tôi công bố việc mở rộng bậc trung cấp của trường.

Nearly 10 years in, we announced the expansion of the middle school.

ted2019

Cô có được trình độ trung cấp và phổ thông tại Trường Trung học Hiện đại Arusha.

Advertisement

She obtained her secondary and high level education at Arusha Modern High School.

WikiMatrix

Cô cần cả những nhân vật trung cấp nữa.

You need the rank and file.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy tiếng Tây Ban Nha trở thành một phần trong giáo án sơ – sơ – trung cấp.

Advertisement

So Spanish became part of the pre-pre-med curriculum.

ted2019

Nhưng không cần phải là quản lý trung cấp mới làm được điều này.

But you don’t have to be a middle manager to do this.

ted2019

Trung cấp Chống khủng bố.

Advertisement

Counter Terrorism .

WikiMatrix

Tôi chỉ là một sĩ quan trung cấp Boov.

I am only a midlevel traffic Boov.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là những gì cho phép việc đột phá từ quản lý trung cấp tới lãnh đạo cấp cao.

That’s what enables that breakthrough from middle management to leadership at the top.

Advertisement

ted2019

Anatoly Evdokimenko tốt nghiệp trung cấp âm nhạc, chơi kèn trumpet, có dự định thành lập một nhóm nhạc.

Yevdokymenko had graduated from a musical high school, played the trumpet, and planned to create his own band.

WikiMatrix

Phó chủ tịch – Quản lý cấp trung hoặc cấp cao trong một tập đoàn.

Vice president – Middle or upper manager in a corporation.

WikiMatrix

Một tên sát nhân liên hoàn chỉ giết những thành viên trung cấp hoặc cao cấp của tổ chức tội phạm Ý.

A serial killer who will only kill mid – to high-ranking members of the Italian organized crime syndicate.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1983, bà nhận được chứng chỉ giáo viên trung học cơ sở từ trường đại học giáo viên trung cấp, N’Djaména, Chad.

In 1983 she received a Junior High School Teacher Certificate from Advanced Teachers’ College, N’Djaména, Chad.

WikiMatrix

Khoa của chúng tôi kêu gọi khối lớp sáu tham gia vào việc phát triển các giá trị ở bậc học trung cấp.

Our faculty asked our sixth graders to participate in the development of middle school values.

ted2019

Không thể tạo một tài nguyên tại đích, cho đến khi một hay nhiều tập hợp trung cấp (thư mục) đã được tạo

A resource cannot be created at the destination until one or more intermediate collections (folders) have been created

KDE40. 1

Dương Sùng Dũng bị buộc tội nhận hối lộ 206 triệu nhân dân tệ theo Tòa án nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân năm 2018.

He was accused of taking 206 million RMB bribery according to The Second People’s Court of Tianjin, 2018.

WikiMatrix

Hầu hết các Tổng Thư ký là những ứng viên thoả hiệp xuất thân là viên chức trung cấp và ít có tiếng tăm.

Most Secretaries-General are compromise candidates from middle powers and have little prior fame.

WikiMatrix

Tên sát nhân này chỉ giết những thành viên trung cấp tới cao cấp của những băng tội phạm có tổ chức Mỹ Ý.

This serial killer will only kill mid – to high-ranking members of the Italian-American organized crime syndicate.

OpenSubtitles2018. v3

Các nhà sản xuất TV lớn đã công bố chỉ sản xuất TV thông minh, cho các TV trung cấp và cao cấp trong năm 2015.

Major TV manufacturers have announced production of smart TVs only, for middleend and high-end TVs in 2015.

WikiMatrix

Sau khi học xong chương trình trung cấp, gia sư của ông được thay thế bằng một ủy viên chính phủ duy nhất, Robert Bruce.

After the completion of his secondary-level studies, his tutor was replaced by a personal governor, Robert Bruce.

WikiMatrix

Câu chuyện kể về cô gái 15 tuổi Kaho Nikaidō sau khi cô rời ra để sống ở ký túc xá ở trường trung cấp chuyên nghiệp.

The story follows 15-year-old Kaho Nikaidō as she leaves home to live in a high school dormitory.

WikiMatrix

Cô là người phụ nữ da trắng, trung lưu, trung cấp đầu tiên bị bắt cóc và có lẽ đã bị giết ở Guatemala trong thời gian đó.

She had been the first white, middle-class, professional woman to have been abducted and presumably murdered in Guatemala during that time.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments