tưởng tượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Pyramid 2000 là một trò chơi phiêu lưu tưởng tượng tương tác.

Pyramid 2000 is an interactive fiction game.

WikiMatrix

Chị thậm chí còn đẹp hơn là tôi tưởng tượng nhiều.

You’re even more beautiful than I imagined.

OpenSubtitles2018. v3

Có thể tưởng tượng anh khó mà làm dịu được bất hòa đó.

I should imagine disputes in your line of work are hard to settle.

OpenSubtitles2018. v3

Có 3 thể loại tưởng tượng, đúng chứ?

So, three types of vision, right?

ted2019

Những tin đồn sau đó đã làm tôi tưởng tượng khác”.

Rumours which circulated after made me imagine otherwise.”

WikiMatrix

Tưởng tượng khi cậu ta cai được xem.

Imagine if he was sober.

OpenSubtitles2018. v3

Nghĩ cho cùng, chúng ta không thể tưởng tượng một người cố tình đếm cho đến 77 lần!

After all, we cannot imagine that anyone would keep count up to 77 times!

jw2019

Hãy tưởng tượng sự hoành tráng của đội hợp xướng này!—1 Sử-ký 23:5; 25:1, 6, 7.

Imagine the grandeur of that magnificent choir! —1 Chronicles 23:5; 25:1, 6, 7.

jw2019

Tưởng tượng có ai đó đùa giỡn với tạo vật của chúng ta?

Imagine someone’s been diddling with our creations?

OpenSubtitles2018. v3

Em chỉ tưởng tượng thôi, nhưng đừng lo, em không ghen đâu

I imagined but, don’ t worry, I’ m not jealous

opensubtitles2

Tưởng tượng bạn là một trong 3 người bạn đó đi tới một con sông.

Imagine that you’re one of these three friends who come to a river.

ted2019

Nhưng hôn nhân của cô không như những gì cô tưởng tượng.

But her marriage was not what she imagined it to be.

WikiMatrix

Tôi không thể phân biệt được, chúng có thật hay chỉ do tôi tưởng tượng ra.

I can’t tell the difference, whether they’re real or in my head.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không thể tưởng tượng được là em đã yêu anh bao lâu rồi đâu.

You can’t imagine how long I was in love with you.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có thể tưởng tượng cuộc bàn cãi sôi nổi diễn ra sau đó.

We can imagine the animated discussion that ensued.

jw2019

Krishnamurti: Khi hai người cãi cọ, nó đến từ sự tưởng tượng à?

K: When two people quarrel, does it come from imagination?

Literature

Tôi không thể tưởng tượng 2 tuần rời xa chỗ này sẽ như thế nào.

i can’t imagine what 2 weeks away from this ple is gonna feel like.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đã nằm sâu trong trí tưởng tượng của tôi.

It was deep in my imagination.

ted2019

Nếu anh là Đại mạc phi ưng… khác quá xa với tưởng tượng của em

If you’re the Eagle of the Desert, to be honest, that’s so dimerent from my imagination.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy tưởng tượng khi đến cuối cuộc đời để rồi mãi hối tiếc về điều đó.”

Imagine getting to the end of your life and regretting all that time.”

ted2019

Tưởng tượng thử xem.

Imagine that.

ted2019

Nhưng tôi thích tự tưởng tượng.

But still, I love imagining it.

ted2019

Thử tưởng tượng bạn đến đó quay một loạt những thước phim tuyệt đẹp

Where you go and film a really nice sequence at a bay .

QED

Bạn có tưởng tượng ra không ạ?

Can you imagine that?

ted2019

Những thứ không ai tưởng tượng được.

Things that no one should have to imagine.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments