vai trò trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đức và Nhật Bản không được mời do vai trò trong Thế chiến II.

Germany and Japan were not invited because of their involvement in World War II.

WikiMatrix

Trong chưa đầy một tuần cô đã được chọn với cả vai trò diễn viên và người mẫu.

Within a week or so of joining an agency, she had been selected as both a model and an actress.

WikiMatrix

Santana đóng vai trò quan trọng hơn trong 9 tập cuối của mùa thứ nhất.

Santana played a more prominent part in the last nine episodes of Glee’s first season.

WikiMatrix

Đức tin đóng vai trò nào trong việc chúng ta thực hành sự phục tùng Đức Chúa Trời?

What role does faith play in our exercising godly subjection?

jw2019

Vai trò của tình yêu thương

The Role of Love

jw2019

Ai Takahashi nắm vai trò chính, thứ hai là các thành viên khác.

Ai Takahashi took the main role; the secondary role was played by alternating members.

WikiMatrix

Có chừng 170 ca thí nghiệm phòng khám nghiên cứu vai trò của tế bào gốc trong bệnh tim.

There are 170 clinical trials investigating the role of stem cells in heart disease.

QED

Thật là một vai trò kỳ diệu của ông bà trong cuộc sống của các cháu của họ.

What a marvelous role grandparents can play in the lives of their grandchildren.

LDS

Chấp nhận vai trò của mình, và chết, đối với bà, chỉ là một việc.

Accepting her role and dying had been, for her, the same thing.

Literature

• Hiểu rõ Lời Đức Chúa Trời đóng vai trò nào trong việc tiến tới sự thành thục?

• What part does becoming acquainted with the Word of God play in our pressing on to maturity?

jw2019

• Nói chuyện có vai trò quan trọng nào trong gia đình và trong hội thánh đạo Đấng Christ?

• What important role do conversations play in the family circle and in the Christian congregation?

jw2019

Năm 1918 Kaganovich đóng vai trò chỉ huy bộ phận tuyên truyền của Hồng quân.

In 1918 Kaganovich acted as Commissar of the propaganda department of the Red Army.

WikiMatrix

Người cộng tác cũ Devid Levlin giữ vai trò đạo diễn hình ảnh.

Previous collaborator Devid Levlin served as director of photography.

WikiMatrix

Làm nhẹ vai trò của Sa-tan

Soft-Pedaling Satan’s Role

jw2019

□ Những người chăn phó đóng vai trò chính yếu nào trong việc chăm sóc bầy?

□ What key role do undershepherds play in caring for the flock?

jw2019

Vai trò của đức tính kiên trì

The Role of Patience

jw2019

Họ cần phải biết vai trò của mình chứ.

They need to be put in their place from time to time.

OpenSubtitles2018. v3

Hơn thế nữa, vai trò của Thủ tướng không được nhắc đến trong Hiến pháp của Canada.

The position of the Premier is not described in Canadian constitutional statutes.

WikiMatrix

Vai trò Đấng Trung Bảo của Chúa Giê-su đặc biệt như thế nào?

How is Jesus’ role as Mediator unique?

jw2019

nước Anh luôn đóng vai trò cân bằng

Britain always played to the balance.

ted2019

Các neutron đóng vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng hạt nhân.

The neutron plays an important role in many nuclear reactions.

WikiMatrix

Thứ ba, vai trò môn đồ không bảo đảm sự thoát khỏi những cơn bão tố trong đời.

Third, discipleship does not guarantee freedom from the storms of life.

LDS

97 8 Vai trò của các bậc cha mẹ

97 8 Your Role as Parents

jw2019

Nó đóng vai trò là một trung tâm hành chính của triều đại Brooke tại Sibu.

It served as an administrative centre for the Brooke government in Sibu.

WikiMatrix

Vai trò của anh điều khiển buổi họp

The Role of Those Conducting Meetings

jw2019

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments