Vốn lưu động là gì? Nằm ở đâu trong bảng cân đối kế toán

Chỉ số quản trị

Vốn lưu động là gì? Nằm ở đâu trong bảng cân đối kế toán

4 tháng trước

 • Facebook
 • LinkedIn

Mỗi doanh nghiệp hoạt động giải trí đều cần có nguồn vốn để bảo vệ quy trình sản xuất được diễn ra liên tục và tiếp tục. Vậy vốn lưu động là gì ? Bao gồm những thành phần vào và nằm ở đâu trong bảng cân đối kế toán ?

Vốn lưu động biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động và vốn lưu thông, là nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp đảm bảo thực hiện các hoạt động cơ bản.

1.   Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên gia tài lưu động. Nguồn này bảo vệ cho quy trình kinh doanh thương mại của doanh nghiệp được triển khai liên tục, liên tục .

Vốn lưu động tiếng anh là Working Capital. Đây là thước đo tài chính cho khả năng thanh khoản vận hành của doanh nghiệp.

Ví dụ : Tiền mua văn phòng phẩm, trả lương cho nhân viên cấp dưới, mua nguyên vật liệu, chi trả những khoản thuê mặt phẳng, điện nước, …

Đặc điểm:

 • Trong một năm vốn lưu động thường quay được nhiều vòng. Nguồn vốn này thường xuyên vận động và chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau tạo thành sự tuần hoàn, chu chuyển vốn.
 • Vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và được thu hồi toàn bộ sau khi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thu được tiền bán hàng.
 • Chiếm tỷ trọng lớn trong vốn kinh doanh.
 • Trong một thời điểm nhất định, vốn lưu động được biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau.
 • Nhu cầu sử dugnj nguồn vốn này thường tăng giảm thất thường.

2.   Thành phần

 • Vốn dự trữ hàng hóa bao gồm giá trị hàng hóa trong kho, trạm, cửa hàng của doanh nghiệp. Vốn này thường chiếm từ 80-90% vốn lưu động định mức và khoảng 50-70% vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.
 • Vốn phi hàng hóa gồm vốn bằng tiền (Tiền mặt tồn quỹ, tiền bán hàng chưa nộp vào ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền ứng kinh phí cho các cơ sở) và tài sản có khác (bao bì, dụng cụ lao động, chi phí chờ phân bổ).
 • Tài sản lưu động: gồm bao bì, vật liệu bao gói, vật liệu phụ, dụng cụ phụ tùng, công cụ lao động, phế liệu thu nhặt…
 • Vốn lưu thông gồm vốn dự trữ hàng hóa trong kho trạm, cửa hàng. Vốn bằng tiền (Tiền gửi ngân hàng, tiền mặt tồn quỹ, tiền tạm ứng) và các khoản phải thu của khách hàng.

=> Trong vốn lưu động thì vốn dự trữ hàng hóa là bộ phận quan trọng và chiếm vị trí lớn nhất.

3.   Vị trí của vốn lưu động bảng cân đối kế toán

Vốn lưu động không bộc lộ trực tiếp trên bảng cân đối kế toán. Nó gồm có nhiều thành phần và những thành phần đó sẽ được biểu lộ trên bảng cân đối kế toán .
Công thức tính :

Vốn lưu động = tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn.

Tài sản ngắn hạn

Là gia tài mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt trong thời hạn một năm. Chúng gồm có tiền mặt và những thông tin tài khoản thời gian ngắn khác. Ví dụ : những khoản phải thu, ngân sách trả trước và tồn dư .
Thông thường, thông tin của gia tài thời gian ngắn được bộc lộ trên bảng cân đối kế toán .
Nếu bảng cân đối kế toán không gồm có tổng tài sản thời gian ngắn. Lúc này phải kiểm tra từng dòng của bảng cân đối. Cộng toàn bộ thông tin tài khoản phân phối định nghĩa gia tài thời gian ngắn để có được tổng cần tìm .
Ví dụ : “ khoản phải thu ”, “ tồn dư ”, “ tiền mặt và những khoản tương tự ” .

Nợ ngắn hạn

Là những khoản cần giao dịch thanh toán trong thời hạn một năm. Chúng gồm có khoản phải trả, nợ dồn tích và những khoản vay thời gian ngắn phải trả .
Nếu thông tin nợ thời gian ngắn không có trên bảng cân đối kế toán, thì phải cộng dồn những thông tin tài khoản tương quan đến nợ thời gian ngắn được liệt kê .
Ví dụ : “ khoản phải trả và dự trữ ”, “ thuế phải trả ”, “ vay thời gian ngắn ”, “ nợ dồn tích ” .

Giám đốc doanh nghiệp phải theo dõi các thành phần nhằm duy trì vốn lưu động ở mức phù hợp. Việc đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro có thể phát sinh với quá ít hoặc quá nhiều vốn lưu động cũng là một việc cần thiết để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh tích cực hơn.

Phần mềm kế toán Kaike có tính năng hỗ trợ quản lý những khoản mục kế toán, tương hỗ việc lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính như : Báo cáo tiền, báo cáo giải trình mua hàng, báo cáo giải trình tồn dư, báo cáo giải trình thuế, …
Không chỉ giảm bớt việc làm cho kế toán, ứng dụng Kaike còn tương hỗ giám đốc quản trị nguồn kinh tế tài chính của doanh nghiệp .

Đăng ký ứng dụng kế toán Kaike, nhận ngay khuyến mại FREE 100 % phí duy trì thông tin tài khoản cho 100 doanh nghiệp tiên phong sử dụng .

Đỗ Sơn

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments