Whichever Là Gì ? Cách Dùng Whoever, Whatever

***
thầy Duy TOEIC đã vấn đáp 5 năm trướcMẹo làm nhanh trong bài thi TOEIC :• Khi thấy câu đang cần một danh từ → chọn whichever / whoever / whatever • Khi thấy câu đã không thiếu rồi, không cần danh từ nữa → chọn wherever / whenever / however

Ví dụ:

1. You can find ——— you like.= Bạn có thể tìm thấy ——— bạn thích.Bạn đang xem : Whichever là gì

→ chỗ trống đang cần danh từ ( tìm thấy cái gì ? ) → hoàn toàn có thể chọn whichever / whoever / whatever

○ You can find whatever you like.= Bạn có thể tìm bất kỳ cái gì mà bạn thích.

2. You can find a book — — — – you like. = Bạn hoàn toàn có thể tìm một cuốn sách — — — bạn thích .→ câu phía trước đã rất đầy đủ nghĩa, không cần danh từ nữa → hoàn toàn có thể chọn wherever / whenever / however

○ You can find a book whenever you like.= Bạn có thể tìm một cuốn sách bất kỳ khi nào mà bạn thích.

Vậy so với câu trên :○ Employees working late can eat dinner — — – they like. = Nhân viên thao tác trễ hoàn toàn có thể ăn tối — — – họ thích .→ câu phía trước đã khá đầy đủ nghĩa, không cần danh từ nữa → không chọn whichever / whoever / whatever→ vậy câu đó phải chọn đáp án B. wherever

○ Employees working late can eat dinner wherever they like.= Nhân viên làm việc trễ có thể ăn tối bất kỳ nơi nào mà họ thích.

Giải thích rõ hơn :

Whichever, whoever và whatever có nghĩa như sau:

• whichever … = bất kể cái nào mà … • whoever … = bất kể ai mà … • whatever … = bất kể cái gì mà …Ta thấy chúng đều chỉ một vật hay một người, tức là chúng đóng vai trò là một cụm danh từ. Vậy chúng phải nằm ở vị trí cụm danh từ. Ví dụ như sau một động từ hoặc sau một giới từ :

○ They can eat whatever they like.= Họ có thể ăn bất kỳ cái gì mà họ thích.Xem thêm : Cách Lên Đồ Ngộ Không Đi Rừng Liên Minh Huyền Thoại Dễ Nhất Cho Tân Thủ

○ They can eat with whoever they like.= Họ có thể ăn với bất kỳ ai mà họ thích.

○ They can choose whichever they like.= Họ có thể chọn bất kỳ cái gì mà họ thích.

Hoặc nằm vị trí chủ ngữ:○ Whatever is damaged will be thrown away.= Bất kỳ cái gì mà bị hư hại sẽ bị vứt đi.

Còn wherever, whenever và however có nghĩa như sau :• wherever … = bất kể nơi nào mà … • whenever … = bất kể khi nào mà … • however … = bất kể cách nào mà …Ta thấy chúng chỉ nơi chốn, thời hạn và phương pháp. Chúng có tính năng miêu tả thêm cho một hành vi ( làm ở đâu ? làm khi nào ? làm như thế nào ? ). Vì vậy ta dùng chúng khi câu phía trước đã đủ nghĩa rồi. Ví dụ :○ They can study English — — – they like. ○ They can sleep — — – they like. ○ They can drive their cars — — – they like .Ta thấy những câu này đã không thiếu nghĩa ( “ Họ hoàn toàn có thể học tiếng Anh ”, “ Họ hoàn toàn có thể ngủ ”, “ Họ hoàn toàn có thể lái xe của họ ” ). Vậy ta chỉ cần những chữ chỉ nơi chốn, thời hạn, và phương pháp để diễn đạt thêm cho những hành vi đó. Chúng ta KHÔNG cần thêm “ ai đó ” hay “ cái gì đó ” vào phía sau nữa .

Nói cách khác, lúc này ta cần dùng wherever, whenever hay however, KHÔNG dùng whichever, whoever hay whatever.

○ They can study English wherever they like.= Họ có thể học tiếng anh bất kỳ nơi nào mà họ thích.

○ They can sleep whenever they like.= Họ có thể ngủ bất kỳ khi nào mà học thích.

○ They can drive their cars however they like.= Họ có thể lái xe của họ bất kỳ cách nào mà họ thích.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments