Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

Lưu ý : Mục Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Bảng Chiết Tính Tiền Khấu Lưu có thêm thông tin về những bảng chiết tính tiền khấu lưu .

Mục lục nội dung

Hỏi (H): Có phải người lao động nào cũng nên kiểm tra khoản khấu lưu (withholding) của họ không?

Đáp ( Đ ) : Đúng vậy. Người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ mỗi đầu năm hoặc khi thực trạng cá thể của họ đổi khác. Năm nay là năm đặc biệt quan trọng quan trọng để mọi người thực thi việc ” kiểm tra phiếu lương ” sau khi có biến hóa từ Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm. Với luật thuế mới, điều đặc biệt quan trọng quan trọng so với một số ít người là phải kiểm tra khoản khấu lưu của họ. Những người này là những mái ấm gia đình có hai người làm công ăn lương, những người mà trước đây đã khấu trừ từng khoản khi khai thuế ( itemized deductions ), hiện có hai hoặc nhiều việc làm, thao tác một phần trong năm, có người phụ thuộc vào, có thu nhập cao, có thực trạng khai thuế phức tạp, hoặc đã nhận một khoản tiền hoàn thuế lớn hoặc đã nợ một hóa đơn thuế lớn trong năm 2017. Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu là cách tốt nhất để người lao động bảo vệ chủ thuê lao động của họ không khấu lưu quá nhiều hay quá ít thuế từ tiền lương của họ .

H: Tại sao người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ?

Đ : IRS luôn khuyến nghị người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ mỗi năm nhằm mục đích bảo vệ họ đang được khấu lưu một khoản thuế đúng mức từ tiền lương của họ. Năm nay là năm quan trọng hơn khi nào hết để thao tác này vì mới có những biến hóa lớn từ Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm. Ngoài nhiều biến hóa khác, luật mới này tăng khoản khấu trừ tiêu chuẩn, vô hiệu những khoản miễn giảm cá thể, tăng tín thuế dành cho con nhỏ, hạn chế hoặc ngưng một số ít khoản khấu trừ nhất định, và biến hóa thuế suất và nhóm thuế. Vì những đổi khác này, điều đặc biệt quan trọng nên làm so với người đóng thuế là ” kiểm tra phiếu lương ” để kiểm tra tiền khấu lưu của họ. Ngoài ra, nếu thực trạng của người đóng thuế biến hóa, gây tác động ảnh hưởng đến số tiền khấu lưu của họ – ví dụ điển hình như ly dị – thì họ nên kiểm tra khoản khấu lưu và đồng thời nộp cho chủ thuê lao động một Mẫu W-4 mới, nếu cần .

H: Có phải một số người lao động cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ trong năm 2018 hơn những người lao động khác không?

Đ: Đúng vậy. Đối với những người có tình trạng khai thuế đơn giản, các bảng chiết tính tiền khấu lưu 2018 đã được thiết kế để chiết tính khoản khấu lưu chính xác — tránh tình trạng khấu lưu quá nhiều hoặc quá ít thuế. Điều này có nghĩa là những người có tình trạng khai thuế đơn giản không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, với điều kiện họ đã điền Mẫu W-4 hiện có trong hồ sơ chủ thuê lao động của họ đúng theo chỉ dẫn trên mẫu. Tình trạng khai thuế đơn giản bao gồm người độc thân và các cặp vợ chồng chỉ có một việc làm, những người không có người phụ thuộc, và những người không yêu cầu khấu trừ từng khoản hoặc điều chỉnh thu nhập hoặc tín thuế.

Nhưng nhiều người có thực trạng kinh tế tài chính phức tạp hơn và hoàn toàn có thể cần phải sửa đổi số tiền khấu lưu từ tiền lương của họ. Trước những thay đổi mới về luật thuế, điều đặc biệt quan trọng quan trọng so với những cá thể này là sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu trên IRS.gov để kiểm tra xem khoản khấu lưu của họ có đúng hay không .
Trong số những nhóm người có thực trạng kinh tế tài chính phức tạp hơn, những người nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ là :

  • Các mái ấm gia đình có hai người làm công ăn lương .
  • Những người có tối thiểu hai việc làm hoặc chỉ thao tác một phần trong năm .
  • Những người có con nhỏ và nhu yếu những tín thuế như Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ ( Child Tax Credit ) .
  • Những người có người nhờ vào lớn tuổi, gồm có con cháu từ 17 tuổi trở lên .
  • Những người đã khấu trừ từng khoản khi khai thuế năm 2017 .
  • Những người có thu nhập cao và thực trạng khai thuế phức tạp hơn .
  • Những người được nhận khoản hoàn thuế lớn hoặc đã nợ một khoản thuế lớn cho năm 2017 .

Những người có thực trạng khai thuế phức tạp hơn hoàn toàn có thể cần sử dụng Ấn phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính, thay vì Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu. Ví dụ : trường hợp này gồm có những người nợ thuế tự doanh, thuế tối thiểu thay thế sửa chữa, hoặc thuế thu nhập không do lao động từ người nhờ vào, và những người có doanh thu góp vốn đầu tư hoặc CP .

H: Đối với năm 2018, người đóng thuế nên kiểm tra Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu khi nào?

Đ : Càng sớm càng tốt. Tiền lương được khấu lưu trong suốt cả năm. Nếu người lao động cần kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu của họ, thao tác này sớm nhất hoàn toàn có thể có nghĩa là họ sẽ có nhiều thời hạn hơn để khấu lưu thuế một cách đồng đều trong phần còn lại của năm. trái lại, chờ đến cuối năm có nghĩa là họ sẽ còn lại không nhiều kỳ lương để đổi khác số thuế khấu lưu – điều này hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tác động lớn hơn đến mỗi phiếu lương của họ. Tuy nhiên, người đóng thuế nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu khi họ vẫn còn bản sao hồ sơ khai thuế năm 2017 hoặc năm nay. Vì người đóng thuế cần phải ước tính một số ít khoản thuế cho năm 2018, việc sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu sẽ thuận tiện hơn nếu họ có thông tin tương tự như từ năm ngoái .

H: Người lao động có thể điều chỉnh khoản khấu lưu từ tiền lương của họ bằng cách nào?

Đ : Những ai cần kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu từ tiền lương cần phải hoàn thành xong Mẫu W-4 và nộp cho chủ thuê lao động của họ. Một số chủ thuê lao động cho phép nhân viên cấp dưới nộp W-4 bằng đường điện tử. Người lao động cần thực thi bước này bất kỳ khi nào họ xác lập họ cần phải khấu lưu nhiều hơn hoặc ít thuế hơn. Thời điểm này hoàn toàn có thể là sau khi họ sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu, những bảng tính trên Mẫu W-4, Ấn phẩm 505 hoặc sau khi họ tìm hiểu thêm quan điểm của chuyên viên thuế .

H: Những thay đổi về khấu lưu có ảnh hưởng đến các hồ sơ khai thuế cho năm 2017 đến hạn vào năm 2018 không?

Đ : Không. Những đổi khác về khấu lưu này không tác động ảnh hưởng đến việc khai thuế cho năm 2017. Tuy nhiên, sẽ có ích nếu quý vị có hồ sơ khai thuế năm 2017 khi sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để xác lập phải khấu lưu bao nhiêu thuế trong năm 2018 cho đúng. Những biến hóa về khấu lưu sẽ tác động ảnh hưởng đến việc khai thuế cho năm 2018 mà người đóng thuế sẽ triển khai trong năm 2019 .

H: Thuế suất đã giảm theo luật mới. Tại sao mọi người nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ?

Đ : Các bảng chiết tính tiền khấu lưu được phát hành vào tháng Giêng phản ánh mức thuế thấp hơn, nhưng luật thuế mới cũng có một số ít đổi khác khác hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến tiền thuế phải trả cho năm 2018. Việc kiểm tra tiền khấu lưu ngay giờ đây hoàn toàn có thể giúp người lao động xác lập liệu chủ thuê lao động của họ có đang khấu lưu thuế đúng mức hay không .

H: Nếu cá nhân luôn được hoàn lại tiền thuế, tại sao họ nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ?

Đ: Mặc dù dự đoán cho rằng số người được hoàn thuế vào năm 2019 sẽ vẫn giống như những năm trước, những thay đổi về luật thuế khiến cho việc kiểm tra tiền khấu lưu trong năm nay quan trọng hơn. Một mặt, làm điều này có thể giúp quý vị tránh vấn đề khấu lưu thuế quá ít để rồi lâm vào tình trạng nợ thuế bất ngờ hoặc bị phạt khi đến lúc khai thuế. Mặt khác, với số tiền hoàn thuế trung bình là $2,800, một số người có thể muốn khấu lưu trước ít thuế hơn để được nhận nhiều tiền lương hơn.

IRS khuyên người lao động nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để kiểm tra thực trạng cá thể của họ và xác lập họ có đang khấu lưu thuế đúng mức hay không. Điều này đặc biệt quan trọng quan trọng so với những người trước đây đã khấu trừ từng khoản khi khai thuế, những hộ mái ấm gia đình có tối thiểu hai việc làm, có người nhờ vào, thao tác một phần trong năm, có thu nhập cao, hoặc những người đã được hoàn trả một khoản tiền thuế lớn hoặc nợ một hóa đơn thuế lớn cho năm 2017 .

H: Có phải một số người có nguy cơ khấu lưu quá ít tiền thuế?

Đ : Một số người có thực trạng thuế phức tạp hơn và hoàn toàn có thể đang khấu lưu quá ít tiền thuế. Ví dụ : những người mà trước đây đã khấu trừ từng khoản, có tối thiểu hai việc làm trong gia hộ, hoặc có người nhờ vào tối thiểu 17 tuổi đặc biệt quan trọng nên kiểm tra lại thực trạng thuế để xem họ có đang khấu lưu quá ít thuế hay không. Xem H&Đ 3. Nhưng IRS khuyên toàn bộ mọi người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của mình. IRS đã update Mẫu W-4 2018 và Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để giúp mọi người triển khai quy trình tiến độ này .

H: Có nhiều người khấu lưu quá ít thuế không?

Đ : Hầu hết người lao động khấu lưu quá nhiều thuế, nghĩa là khoản thuế được khấu lưu từ tiền lương của họ cao hơn khoản thuế họ nợ. Hơn 7 trong 10 người đã khấu lưu quá mức cho năm thuế năm nay, nghĩa là họ được hoàn trả thuế khi họ khai thuế trong năm 2017. Đặc biệt, những người đóng thuế có con dưới 17 tuổi hoàn toàn có thể thấy số tiền hoàn trả của họ tăng lên do luật thuế mới này. Những người này nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để tìm cách giảm khoản khấu lưu và nhận nhiều tiền lương hơn trong nguyên cả năm thay vì chỉ vào mùa thuế năm tới .

H: Các hình phạt cho việc khấu lưu quá ít là gì?

Đ : Theo luật, người đóng thuế thường bị phạt một khoản tiền phạt ước tính khi họ trả quá ít thuế trong năm. Khoản tiền phạt này được tính dựa trên lãi suất vay do IRS tính trên số thuế còn nợ. Đối với hầu hết mọi người, để tránh bị phạt, họ phải bảo vệ trả tối thiểu 90 % tổng số thuế họ nợ trong năm bằng cách khấu lưu thuế thu nhập hoặc trả những khoản thuế ước tính theo từng quý. Một số nhóm người đóng thuế được hưởng ngoại lệ hoặc vận dụng quy tắc đặc biệt quan trọng so với hình phạt này, như nông dân, ngư dân, nạn nhân của tổn thất hoặc thiên tai, những người gần đây bị tàn tật, mới nghỉ hưu, những người đóng thuế dựa trên thuế năm ngoái, và những người có thu nhập không đồng đều trong suốt năm. Hình phạt được lý giải chi tiết cụ thể trong Ấn phẩm 505 của IRS .

H: Có phải IRS muốn mọi người nhận tiền hoàn thuế không?

Đ : Nhận tiền hoàn thuế hay không là lựa chọn cá thể của người đóng thuế. IRS muốn giúp mọi người hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của họ và hiểu việc khấu lưu tác động ảnh hưởng đến tiền lương của họ như thế nào. IRS cũng muốn giúp bảo vệ quy trình khai thuế diễn ra suôn sẻ, gồm có việc hoàn trả tiền cho người đóng thuế càng nhanh càng tốt. IRS luôn khuyến khích mọi người lên kế hoạch trước để họ không lâm vào thực trạng nợ thuế giật mình hoặc thậm chí còn bị phạt vì đã không khấu lưu đủ thuế trong năm .

H: Người lao động có cần hoàn thành Mẫu W-4 mới trong năm 2018 không?

Đ : Tùy trường hợp. Các bảng chiết tính tiền khấu lưu mới nhằm mục đích mục tiêu giảm thiểu gánh nặng của người đóng thuế càng nhiều càng tốt và sẽ được phối hợp với Mẫu W-4 mà người lao động có trong hồ sơ tuyển dụng để nhu yếu khấu lưu thuế. IRS đã sửa đổi Mẫu W-4 và Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để phản ánh luật mới rất đầy đủ hơn và cung ứng thông tin cho người lao động để xác định liệu họ có cần kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu của họ hay không. Người lao động nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để kiểm tra xem họ có cần kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu của họ hay không. Nếu họ cần điền một Mẫu W-4 mới, họ nên làm vậy và nộp cho chủ thuê lao động càng sớm càng tốt .

H: Nếu khoản khấu lưu hiện tại của cá nhân đang ở mức phù hợp, họ có cần nộp Mẫu W-4 mới không?

Đ : Không, không nhất thiết. Mỗi năm, những chủ thuê lao động và nhà giải quyết và xử lý tiền lương của họ thường đổi khác mạng lưới hệ thống lương bổng có tương quan đến vấn đế khấu lưu, do đó người lao động không bắt buộc phải làm gì thêm trong năm 2018. Tuy nhiên, vì luật thuế gần đây đã đổi khác, mọi người nên kiểm tra tiền khấu lưu của mình để bảo vệ họ đang khấu lưu một khoản thuế đúng với thực trạng cá thể của họ. Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu hoàn toàn có thể giúp người lao động kiểm tra xem họ có đang khấu lưu thuế đúng mức hay không, hoặc xác lập xem họ có cần kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu của họ hay không bằng cách nộp Mẫu W-4 cho chủ thuê lao động .

H: Làm thế nào người lao động có thể xác định họ nên yêu cầu bao nhiêu khoản trợ cấp thuế (allowances) trên Mẫu W-4?

Đ : Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu sẽ giúp người lao động xác lập điều này. Xin nhớ, người lao động nhu yếu càng ít khoản trợ cấp thuế trên Mẫu W-4, càng nhiều tiền thuế sẽ được khấu lưu từ tiền lương của họ. Vì vậy, nhập ” 0 ” hoặc ” 1 ” trên Dòng 5 của Mẫu W-4 có nghĩa là tiền lương của họ sẽ được khấu lưu nhiều thuế hơn. Nhập càng nhiều khoản trợ cấp thuế, tiền khấu lưu sẽ càng ít – có nghĩa là người lao động đó sẽ được hoàn trả ít tiền thuế hơn hoặc hoàn toàn có thể sẽ nợ một khoản thuế khi họ khai thuế. Tất cả người đóng thuế nên kiểm tra thật kỹ thực trạng của mình. Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu hoàn toàn có thể giúp quý vị .

H: Nếu một sự thay đổi trong cuộc sống có ảnh hưởng đến các khoản trợ cấp thuế thì sao?

Thông thường, người lao động có 10 ngày kể từ ngày xảy ra sự đổi khác trong đời sống làm giảm khoản khấu lưu của họ để nộp Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động. Tuy nhiên, Thông báo 2018 – 14 PDF của IRS được cho phép người lao động sử dụng Mẫu W-4 2018, được phát hành vào ngày 28 tháng 2, 2018. Nếu cá thể trải qua một sự đổi khác trong đời sống vào đầu năm 2018 mà đã làm giảm số tiền khấu lưu của họ, và họ sử dụng Mẫu W-4 2018, họ có cho đến ngày 30 tháng 3 để nộp Mẫu W-4 mới. Những đổi khác làm giảm thuế khấu lưu gồm có ly dị, mở màn việc làm thứ hai, hoặc một đứa trẻ không còn là người nhờ vào nữa .

H: Bộ phận xử lý tiền lương hay phòng nhân sự có thể giúp giải thích những thay đổi về luật thuế này hoặc chỉ cách dùng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu không?

Đ : Việc kiểm tra tiền khấu lưu và xác lập nó có đúng với thực trạng của người đóng thuế hay không là nghĩa vụ và trách nhiệm của người đóng thuế. Bộ phận giải quyết và xử lý tiền lương và phòng nhân sự chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giải quyết và xử lý Mẫu W-4. Điều quan trọng cần nhớ là nhân viên cấp dưới của những văn phòng này không biết hết về thực trạng kinh tế tài chính của mỗi cá thể, và họ không có nghĩa vụ và trách nhiệm tư vấn cho quý vị về những yếu tố thuế. Người lao động nào có vướng mắc về thuế nên tìm hiểu thêm quan điểm của một chuyên viên thuế có uy tín .

H: Thời điểm kiểm tra tiền khấu lưu có mang lại sự khác biệt gì không?

Đ : Càng sớm càng tốt. Tiền lương được khấu lưu trong suốt cả năm. Nếu người lao động cần kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu của họ, thao tác này càng sớm càng tốt có nghĩa là họ sẽ có nhiều thời hạn hơn để khấu lưu thuế một cách đồng đều trong phần còn lại của năm. trái lại, chờ đến cuối năm có nghĩa là họ sẽ không còn nhiều kỳ lương để đổi khác khoản khấu lưu – điều này hoàn toàn có thể gây tác động ảnh hưởng lớn hơn đến mỗi phiếu lương của họ. Ngoài ra, người lao động nào cần nộp Mẫu W-4 mới để kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu nên nhớ rằng sẽ mất một khoảng chừng thời hạn cho chủ thuê lao động của họ thực thi những đổi khác. Các yếu tố hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến tính nhanh chậm của việc chỉnh sửa khoản khấu lưu gồm có chu kỳ luân hồi trả lương ( ví dụ : hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng ) và người lao động nộp Mẫu W-4 cho chủ thuê lao động của họ vào thời gian nào trong kỳ lương .

H: Bảng chiết tính tiền khấu lưu là gì?

Đ : Bảng chiết tính tiền khấu lưu giúp những nhà sản xuất dịch vụ giải quyết và xử lý tiền lương và chủ thuê lao động biết được họ cần giữ lại bao nhiêu tiền thuế từ tiền lương của nhân viên cấp dưới, dựa trên thực trạng hôn nhân gia đình và những khoản trợ cấp thuế mà họ nhu yếu .

H: Mẫu W-4 là gì?

Đ : Đây là mẫu đơn của IRS mà người lao động trao cho chủ thuê lao động của họ, trong đó có thông tin dùng để xác lập cần khấu lưu hoặc giữ lại bao nhiêu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của mỗi nhân viên cấp dưới. Người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ bất kỳ khi nào thông tin cá thể hoặc thực trạng kinh tế tài chính của họ biến hóa. Mẫu W-4 có những bảng tính giúp người lao động kiểm soát và điều chỉnh khoản khấu lưu dựa trên thực trạng cá thể của họ, ví dụ điển hình như họ có con hay vợ / chồng cũng đang thao tác hay không. Những ai đã sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để kiểm tra khoản khấu lưu của họ không cần triển khai xong những bảng tính trên Mẫu W-4 .
Mẫu W-4 tương quan đến khoản khấu lưu thuế liên bang của người lao động. Khoản khấu lưu thuế tiểu bang là một khoản thuế riêng không liên quan gì đến nhau .

H: Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu là gì?

Đ: Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu là một công cụ trên IRS.gov được thiết kế để giúp người lao động xác định đúng số tiền thuế mà chủ thuê lao động của họ cần giữ lại hoặc khấu lưu từ tiền lương của họ. Đây là phương pháp tính tiền khấu lưu thay thế chính xác hơn các bảng tính đi kèm với Mẫu W-4s. IRS đã cập nhật Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu này để phản ánh các thay đổi về luật thuế trong Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm, được ký thành luật vào tháng 12 năm 2017. Khi người đóng thuế sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu này, nó sẽ giúp họ xác định xem họ có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ và nộp một Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động của họ hay không.

H: Tại sao IRS đã cập nhật Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu và Mẫu W-4?

Đ : IRS cần update chúng nhằm mục đích phản ánh những đổi khác trong Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm, được ký thành luật vào tháng 12 năm 2017. Vào tháng 1 năm 2018, IRS đã update những bảng chiết tính tiền khấu lưu để những chủ thuê lao động hoàn toàn có thể đổi khác mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý lương bổng của họ. Các bảng chiết tính mới này được phong cách thiết kế để tích hợp với Mẫu W-4 mà người lao động hiện có trong hồ sơ lao động, nhưng nhiều người ( như những người có con hoặc nhiều việc làm, và những người trước đây đã khấu trừ từng khoản theo luật cũ ) sẽ bị ảnh hưởng tác động bởi luật mới theo cách không hề lường trước được trong những bảng chiết tính tiền khấu lưu mới. Do đó, vào tháng 2 năm 2018, IRS đã update Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu và Mẫu W-4 nhằm mục đích mục tiêu giúp mọi người xác lập xem chủ thuê lao động của họ có đang khấu lưu một khoản thuế thích hợp từ tiền lương của họ hay không .

H: IRS sẽ thực hiện thay đổi nào khác cho Mẫu W-4 vào năm 2019 không?

Đ : Trong năm 2019, IRS dự kiến sẽ thực thi những biến hóa khác tương quan đến yếu tố khấu lưu. IRS sẽ thao tác với những doanh nghiệp và hội đồng thuế và những nhà sản xuất dịch vụ giải quyết và xử lý tiền lương để lý giải và triển khai những đổi khác bổ trợ này .

Từ chối trách nhiệm

Bảng câu hỏi thường gặp này không được phối hợp vào Bản Tin Thuế Vụ, và do đó không được vận dụng tương tự như như pháp lý. Điều này có nghĩa là thông tin này không được sử dụng để lập luận pháp lý trong một vụ án tại TANDTC .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments