Phòng thanh toán là gì?

Học thuật

Phòng thanh toán giao dịch ( clearing house ) là nơi những ngân hàng nhà nước thanh toán giao dịch gặp nhau hàng ngày để thanh toán giao dịch với nhau những khoản nợ phát sinh từ việc phát hành séc của người mua và những sàn chứng khoán khác .

Advertisement

Phòng thanh toán (clearing house) là nơi các ngân hàng thanh toán gặp nhau hàng ngày để thanh toán với nhau các khoản nợ phát sinh từ việc phát hành séc của khách hàng và các chứng khoán khác. Chẳng hạn, khi khách hàng của ngân hàng A phát hành một tấm séc trả cho khách hàng của ngân hàng B và người khách hàng này gửi tấm séc đó vào ngân hàng B, thì như vậy ngân hàng A nợ ngân hàng B số tiền bằng số tiền ghi trong tấm séc đó. Nếu có hàng nghìn giao dịch như vậy diễn ra hàng ngày, thì tất các ngân hàng đều nợ nhau. Vai trò của phòng thanh toán là tập hợp tất cả các tấm séc này lại, tính toán bù trừ cho nhau và các ngân hàng chỉ cần thanh toán cho nhau phần chênh lệch trong ngày bằng cách chuyển một phần số dư của họ ở ngân hàng trung ương sang tài khoản của ngân hàng mà họ nợ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bạn đang đọc: Phòng thanh toán là gì?

Phòng thanh toán là một trung gian giữa người mua và người bán các công cụ tài chính. Hơn nữa, nó là một đại lý hoặc một công ty riêng lẻ của một sàn giao dịch chịu trách nhiệm thanh toán các tài khoản giao dịch, thanh toán bù trừ và duy trì các khoản tiền ký quỹ, điều chỉnh giao dịch mua / bán và báo cáo dữ liệu giao dịch. Phòng thanh toán hoạt động như bên thứ ba cho tất cả các hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Xem thêm: flattering tiếng Anh là gì?

Advertisement

Phòng thanh toán đóng vai trò đối lập trong mỗi bên của một giao dịch. Khi hai nhà đầu tư đồng ý với các điều khoản của một giao dịch tài chính, chẳng hạn như mua hoặc bán một chứng khoán, phòng thanh toán hoạt động như một người trung gian thay mặt cho cả hai bên. Mục đích của một phòng thanh toán là cải thiện hiệu quả của thị trường và tăng tính ổn định cho hệ thống tài chính.

Thị phần tương lai thường được phối hợp với một phòng giao dịch thanh toán, vì những loại sản phẩm kinh tế tài chính của nó thường dùng đòn kích bẩy và được nhu yếu một trung gian không thay đổi. Tất cả những thành viên của một cuộc trao đổi được nhu yếu xóa những thanh toán giao dịch của họ trải qua những phòng giao dịch thanh toán vào cuối mỗi phiên thanh toán giao dịch và gửi phòng thanh toán giao dịch bù trừ một số tiền, dựa trên nhu yếu ký quỹ của phòng giao dịch thanh toán, đủ để giàn trải số dư nợ của thành viên .

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments