Quản lý thực hiện hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)

Hợp đồng phong cách thiết kế – cung ứng thiết bị công nghệ tiên tiến và thiết kế xây dựng khu công trình ( tiếng Anh là Engineering – Procurement – Construction viết tắt là EPC ) là hợp đồng để thực thi những việc làm từ phong cách thiết kế, cung ứng thiết bị công nghệ tiên tiến đến kiến thiết xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình. Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng phong cách thiết kế – cung ứng thiết bị công nghệ tiên tiến và thiết kế xây dựng toàn bộ những khu công trình của một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng .
Hợp đồng EPC được vận dụng so với những dự án Bất Động Sản, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời hạn triển khai ; những dự án Bất Động Sản, gói thầu xây dựng có nhu yếu cao về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phải bảo vệ tính đồng nhất từ khâu phong cách thiết kế, cung ứng thiết bị, xây đắp xây dựng khu công trình đến khâu huấn luyện và đào tạo quản lý và vận hành, chuyển giao khu công trình .

i. Căn cứ pháp lý điều chỉnh hợp đồng EPC

Hiện nay, hợp đồng EPC được kiểm soát và điều chỉnh đa phần bởi những văn bản pháp lý sau :
– Luật Xây dựng năm trước ;
– Nghị định 37/2015 / NĐ-CP pháp luật cụ thể về hợp đồng xây dựng ;
– Thông tư 07/2016 / TT-BXD hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ;
– Thông tư số 30/2016 / TT-BXD hướng dẫn hợp đồng phong cách thiết kế – phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến và kiến thiết xây dựng khu công trình .
Trong đó, Nghị định 37/2015 / NĐ-CP, Thông tư 07/2016 / TT-BXD, và Thông tư số 30/2016 / TT-BXD chỉ bắt buộc vận dụng so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ; dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước ; dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30 % trở lên hoặc dưới 30 % nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khác không bắt buộc, nhưng được khuyến khích vận dụng những văn bản này .

ii. Công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng EPC

Trong quy trình chuẩn bị sẵn sàng, ký kết và triển khai hợp đồng, khuyến khích bên nhận thầu yêu cầu những sáng tạo độc đáo, giải pháp hoặc vận dụng kinh nghiệm tay nghề của mình để hoàn thành xong những việc làm theo hợp đồng EPC, bảo vệ bảo đảm an toàn, chất lượng, quá trình, tiềm năng, nhu yếu và nâng cao hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản, gói thầu .

1. Một số nội dung cần thỏa thuận trước khi ký kết hợp đồng EPC

Trước khi ký kết hợp đồng EPC những bên phải thỏa thuận hợp tác đơn cử những nội dung đa phần sau :
– Phạm vi việc làm dự kiến thực thi theo hợp đồng EPC ;
– Vị trí xây dựng, hướng tuyến khu công trình, loại, cấp khu công trình ; quy mô, hiệu suất và giải pháp loại sản phẩm được lựa chọn, năng lượng khai thác sử dụng ;
– Các thông tin về những tài liệu, số liệu về điều kiện kèm theo tự nhiên, địa chất khu công trình, địa chất thủy văn, thủy văn của khu vực nơi xây dựng khu công trình ;
– Các nhu yếu về phong cách thiết kế xây dựng và một số ít thông số kỹ thuật phong cách thiết kế khởi đầu ;
– Các giải pháp công nghệ tiên tiến, kỹ thuật, thiết bị và thương mại ; nguồn gốc thiết bị, loại sản phẩm ;
– Phương án liên kết hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khoanh vùng phạm vi khu công trình ; giải pháp phòng, chống cháy, nổ thuộc khoanh vùng phạm vi của gói thầu EPC ;
– Giải pháp về xây dựng, vật tư đa phần được sử dụng ;
– Các nhu yếu về quản trị chất lượng khu công trình xây dựng, thử nghiệm, quản lý và vận hành chạy thử, Bảo hành và bảo dưỡng khu công trình ;
– Giải pháp về kiến trúc, mặt phẳng, mặt phẳng cắt, mặt đứng khu công trình, những kích cỡ, cấu trúc chính của khu công trình xây dựng thuộc khoanh vùng phạm vi của gói thầu EPC ;
– Danh mục và mức độ vận dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong phong cách thiết kế, cung ứng thiết bị và thiết kế xây dựng khu công trình ;
– Các hướng dẫn kỹ thuật so với vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật ;
– Yêu cầu về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của bên nhận thầu so với gói thầu, gồm : năng lượng về phong cách thiết kế, phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến và thiết kế xây dựng khu công trình ;
– Yêu cầu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo vệ bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và những yếu tố khác .
– Các nhu yếu tương quan đến những thủ tục phê duyệt ; số lượng những loại hồ sơ, tài liệu và mốc thời hạn phải nộp cho bên giao thầu ;

–  Kế hoạch tiến độ thực hiện và các mốc hoàn thành những công việc, hạng mục công trình chủ yếu và toàn bộ công trình để đưa vào khai thác, sử dụng;

– Phân định nghĩa vụ và trách nhiệm giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về cung ứng điện, nước, thông tin liên lạc, đường giao thông vận tải nội bộ và những dịch vụ khác có sẵn trên công trường thi công và việc giải quyết và xử lý giao diện giữa những gói thầu trong cùng một dự án Bất Động Sản xây dựng .

2. Chuẩn bị hợp đồng EPC

Các lao lý, điều kiện kèm theo chung và điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng EPC được chuẩn bị sẵn sàng phải tương thích với những nội dung được hướng dẫn tại Điều 18 của Thông tư số 30/2016 / TT-BXD .

3. Ký kết hợp đồng EPC

– Hợp đồng EPC chỉ được ký kết khi phân phối được những nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng lao lý tại Điều 4 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP .
– Yêu cầu so với bên nhận thầu EPC
Bên nhận thầu thực thi hợp đồng EPC phải có đủ năng lượng hoạt động giải trí, năng lượng hành nghề theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư xây dựng, đơn cử :
+ Có ĐK kinh doanh thương mại tương thích với nội dung việc làm gói thầu. Trường hợp bên nhận thầu liên danh thì phải có thỏa thuận hợp tác liên danh, trong đó phải có một nhà thầu đại diện thay mặt liên danh, đóng vai trò là nhà thầu đứng đầu liên danh, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chung và phải có cam kết thực thi việc làm theo phân giao nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những nhà thầu, từng nhà thầu trong liên danh phải có ĐK kinh doanh thương mại tương thích với việc làm được phân giao ;
+ Có đủ điều kiện kèm theo năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để thực thi việc làm theo hợp đồng EPC như : có kinh nghiệm tay nghề về phong cách thiết kế ; có năng lực, kinh nghiệm tay nghề làm nhà thầu xây dựng những dự án Bất Động Sản, gói thầu với nhu yếu kỹ thuật và quy mô tương tự ; trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của bên nhận thầu có những đơn vị chức năng đầu mối về tư vấn phong cách thiết kế, gia công sản xuất, cung ứng vật tư, thiết bị và kiến thiết xây dựng ;
+ Có năng lực cung ứng được những nhu yếu kinh tế tài chính của dự án Bất Động Sản, gói thầu và chứng tỏ được năng lực kêu gọi để triển khai hợp đồng EPC .
– Việc thương thảo và ký kết hợp đồng EPC được địa thế căn cứ vào những nhu yếu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, tác dụng lựa chọn nhà thầu được duyệt hoặc văn bản chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền .
– Thời gian triển khai thương thảo và ký kết hợp đồng phải tương thích với tiến trình chung và bảo vệ hiệu suất cao triển khai dự án Bất Động Sản .

iii. Quản lý thực hiện hợp đồng EPC

Việc quản trị thực thi hợp đồng EPC thực thi theo pháp luật tại Điều 7 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP và những nội dung sau :
– Quản lý khoanh vùng phạm vi triển khai những việc làm theo tiềm năng của gói thầu và theo hạng mục việc làm trong hợp đồng đã ký kết ; kiểm tra tính đúng mực, sự không thiếu và tương thích của những tài liệu khảo sát, phong cách thiết kế, tài liệu kỹ thuật được vận dụng cho những việc làm của hợp đồng EPC .
– Quản lý tiến trình triển khai những việc làm tương thích với tiến trình chung của dự án Bất Động Sản và hợp đồng EPC đã ký kết .
– Kiểm tra, quản trị chất lượng, khối lượng những việc làm cần thực thi theo hợp đồng EPC .
– Quản lý ngân sách triển khai những việc làm theo hợp đồng EPC ; trấn áp, thanh toán giao dịch và kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng EPC .
– Quản lý bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tự nhiên ;
– Quản lý kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng EPC và những nội dung thiết yếu khác của hợp đồng EPC .

Xem thêm các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng xây dựng:

– Các loại hợp đồng xây dựng ;
– Một số yếu tố chung về hợp đồng xây dựng ( phần 1 ) ;
– Một số yếu tố chung về hợp đồng xây dựng ( phần 2 ) ;

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments