dẫn đến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Điều gì dẫn đến tình trạng kiệt sức?

What causes burnout?

jw2019

Chúa Giê-su đã làm gì, dẫn đến kết cuộc nào?

What action did Jesus take, leading to what outcome?

jw2019

Thất nghiệp dẫn đến phạm tội, thiếu đói, chăm sóc y tế không cần thiết.

Well, unemployment leads to crime, to malnutrition, to improper medical care.

OpenSubtitles2018. v3

Cô thường coi Kon thấp kém dẫn đến những cuộc tranh cãi thường xuyên giữa hai người.

She often looks down on Kon as inferior, which causes frequent arguments between the two .

WikiMatrix

Tháng 6: Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời.

June: Knowledge That Leads to Everlasting Life.

jw2019

Con đường đó dẫn đến Battalion HQ.

That road leads to Battalion HQ!

OpenSubtitles2018. v3

Con Đường dẫn đến Đền Thờ

A Path to the Temple

LDS

Điều đó dẫn đến sự cọ xát của các vật chất bên trong và giải phóng năng lượng.

That leads to a rubbing of the interior materials and a release of energy.

QED

19 Không phải là dễ tiếp tục đi trong con đường hẹp dẫn đến sự sống.

19 It is not easy to remain on the narrow road to life.

jw2019

10 Yêu-mến luật-pháp của Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đến sự cứu-rỗi.

10 Our being fond of Jehovah’s law leads to salvation.

jw2019

+ 50 Tôi cũng biết rằng mệnh lệnh của ngài dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

+ 50 And I know that his commandment means everlasting life .

jw2019

Và chúng ta hãy xem thử điều đó sẽ dẫn đến một sự khác biệt như thế nào.

And let’s see how much difference that can make.

ted2019

Nó cũng sẽ dẫn đến toán đại số, lượng giác, và calculus.

It eventually gets to algebra and trigonometry and calculus

QED

17 Kinh-thánh cũng có nói về sự cứu rỗi dẫn đến sự sống trên trời.

17 The Bible also speaks of salvation to life in heaven, where Jesus Christ went after his resurrection.

jw2019

Điều đó sẽ dẫn đến thái độ thù địch trong tuyệt vọng.

It will be despairing hostility.

ted2019

“Đường chật dẫn đến sự sống”

‘Cramped is the road leading off into life’

jw2019

Nó sẽ dẫn đến vụ tàn sát.

It would trigger a massacre.

OpenSubtitles2018. v3

Việc này có thể dẫn đến nhiều nguy cơ.

A lot was at stake here.

jw2019

Quá khứ dẫn đến tương lai.

The Past is the Future.

WikiMatrix

Hàng rào phía sau dẫn đến đất tư.

these fences back up to personal properties.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là con đường dẫn đến lẽ thật.

It is the way to truth.

LDS

Việc lằm bằm không được ngăn chặn có thể dẫn đến hậu quả nào?

Unchecked murmuring can result in what?

jw2019

Rượu bị hỏng này khi uống có thể dẫn đến co giật, ói và tử vong .

The tainted liquor can lead to fits, vomiting and death .

EVBNews

Điều này cuối cùng đã dẫn đến một cuộc xâm lăng đầy đủ vào năm 1861.

This eventually led to a full-out invasion in 1861.

WikiMatrix

cô đã mất rất nhiều máu… dẫn đến rơi vào hôn mê.

When they brought you in, you’d lost so much blood that you slipped into a coma.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments