Đất Trồng Cây Lâu Năm Tiếng Anh Là Gì, Glossary Of The 2013 Land Law

Chuyển mục tiêu sử dụng đất – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Land-Use Change. Và khi chuyển mục tiêu sử dụng đất thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung ứng 1 số ít thông tin pháp lý về chuyển mục tiêu sử dụng đất. Bạn đang xem : Mục đích sử dụng tiếng anh là gì
*
Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh

I. Cơ sở pháp lý:

Chuyển mục tiêu sử dụng đất tiếng anh– Luật đất đai 2013 do Quốc hội phát hành số 45/2013 / QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 .

Bạn đang xem: Đất trồng cây lâu năm tiếng anh là gì

– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP nghị định lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của luật đất đai do nhà nước phát hành ngày 15 tháng 05 năm năm trước .– Nghị định 45/2014 / NĐ-CP nghị định lao lý về thu tiền sử dụng đất do nhà nước phát hành ngày 15 tháng 05 năm năm trước ..

II. Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh? 

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng Anh – Land-Use Change.

Advertisement

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a ) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối ;b ) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm ;c ) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp ;d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;đ ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ;e ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ;Theo đó, có 07 trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau :– Thứ nhất, Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối ;– Thứ hai, Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm ;– Thứ ba, Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp ;– Thứ tư, Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;

– Thứ năm, Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Thứ sáu, Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ;– Thứ bảy, Chuyển đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh thương mại, đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp .Xem thêm : Thuồng Luồng Là Con Thuồng Luồng, Thuồng Luồng Là Con Gì

Advertisement

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất – Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh?

Theo lao lý pháp lý đất đai về thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau :Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất trong những trường hợp sau đâya ) Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức triển khai ;b ) Giao đất so với cơ sở tôn giáoc ) Giao đất so với người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo qui định ;d ) Cho thuê đất so với người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo qui định ;đ ) Cho thuê đất so với tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao .
*
Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anhChuyển mục tiêu sử dụng đất tiếng anhỦy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất trong những trường hợp sau đây :a ) Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể. Trường hợp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản đồng ý chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định hành động ;b ) Giao đất so với hội đồng dân cư .

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quĩ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Chuyển mục tiêu sử dụng đất tiếng Anh – Land-Use Change .Theo đó, việc chuyển mục tiêu sử dụng đất tiếng Anh cũng tựa như như những trường hợp chuyển sử dụng đất theo pháp luật pháp lý .Dịch Vụ Thương Mại pháp lý diemthitotnghiep24h.com tư vấn pháp lý rất đầy đủ, bảo vệ, đúng chuẩn và kịp thời .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments