điều phối trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Điều phối!

Operator.

OpenSubtitles2018. v3

Một nửa lưu lượng BitTorrent được điều phối bởi Pirate Bay.

Half of all BitTorrent traffic is coordinated by the Pirate Bay.

QED

47… trung tâm điều phối.

47… this is dispatch.

OpenSubtitles2018. v3

Ủy ban Điều phối

Coordinators’ Committee

jw2019

Vào những năm 1940, bà trở thành điều phối viên của Hội Phụ nữ Ả Rập.

Later on in the 1940s, she became coordinator of the Arab Women’s Union.

WikiMatrix

Điều phối đây.

Operator.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó, bà trở thành giám đốc thu mua và giám đốc điều phối.

She later became the director of procurement and the director of operations.

WikiMatrix

Và trong một công đồng tương tự, đó là điều phối kinh doanh.

And in the same community, this is business synergy .

QED

Và khả năng thăng bằng, phán đoán và điều phối cũng bị ảnh hưởng.

Balance, judgment, and coordination are also negatively affected.

WikiMatrix

26 Giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão làm chủ tọa cho các buổi họp trưởng lão.

26 The coordinator of the body of elders serves as chairman at meetings of the body of elders.

jw2019

Antunes là Điều phối viên UNESCO của Bồ Đào Nha ở Angola.

Antunes was the UNESCO Coordinator of Portuguese in Angola.

WikiMatrix

Trung tâm điều phối cho Dịch vụ Bác sĩ Hàng không Hoàng gia Úc hoạt động tại đây.

A dispatch centre for the Royal Flying Doctor Service of Australia operates here.

WikiMatrix

Người điều phối: vâng, tôi chắc chắn như thế.

Moderator: Yes, I am sure.

ted2019

Ủy ban Điều phối Bất bạo động Sinh viên ( SNCC ).

The Student Non-Violent Coordinating Committee.

OpenSubtitles2018. v3

Vào năm 25 tuổi tôi đi Bermuda để làm điều phối viên của chi nhánh IBM tại đó.

At one point, I think I was 25, I went to Bermuda to coordinate IBM’s site there.

Literature

Từ năm 1996 đến 2001, bà là Điều phối viên Dự án tại Nhà thờ Uganda, Giáo phận Lango.

Between 1996 and 2001 she was the Project Coordinator at Church of Uganda, Lango Diocese.

WikiMatrix

Ở trong xe à, ” nhân viên điều phối hỏi .

Is she in the car, ” the dispatcher asked .

EVBNews

điều phối 50% lưu lượng BitTorrent của thế giới.

It coordinates 50% of the world’s BitTorrent traffic.

QED

Không, đó là do tài điều phối tàu kém.

No, it was bad seamanship.

OpenSubtitles2018. v3

Chiuma là một y tá y tế và điều phối viên sốt rét đến từ Mzuzu.

Chiuma is a medical nurse and malaria coordinator from Mzuzu.

WikiMatrix

EMS giúp phát triển, thực hiện, quản lý, điều phối và giám sát các chính sách môi trường.

The EMS helps to develop, implement, manage, coordinate and monitor environmental policies.

WikiMatrix

Mẹ, hãy điều phối quy trình thả.

Mother, please coordinate launch sequence.

OpenSubtitles2018. v3

Kiểm tra khả năng điều phối não bộ của chị cậu.

Checking your sister’s cerebral coordination.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu Phòng Nước Trời chỉ có một hội thánh, phỏng vấn anh điều phối việc bảo trì).

If your congregation is the only one that meets in the Kingdom Hall, interview the maintenance coordinator.)

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments