enter tiếng Anh là gì?

enter tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng enter trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ enter tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm enter tiếng Anh
enter
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ enter

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: enter tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

enter tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ enter trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ enter tiếng Anh nghĩa là gì.

enter /’entə/

* nội động từ
– đi vào
– (sân khấu) ra
– tuyên bố tham dự (cuộc thi)

* ngoại động từ
– đi vào (một nơi nào…); đâm (vào thịt…)
– gia nhập (quân đội…)
– bắt đầu luyện (chó ngựa)
– ghi (tên vào sổ, cuộc thi…)
– kết nạp, lấy vào
!to enter into
– đi vào (nơi nào)
– tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ…); ký kết (hiệp nghị…)
– thông cảm với (ý nghĩ, tình cảm của ai)
– tự ràng buộc mình vào, tham dự (hợp đồng, hiệp ước…)
– nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)
!to enter on (upon)
– bắt đầu (một quá trình gì…); bắt đầu bàn về (một vấn đề…)
– (pháp lý) tiếp nhận, tiếp thu (tài sản)
!to enter an appearance
– có ý đến dự (cuộc họp…); nhất định có mặt (ở cuộc mít tinh…)
!to enter a protest
– phản kháng; đề nghị ghi lời phản kháng của mình (vào văn bản…)
!to enter up account books
– kết toán sổ sách

enter
– (Tech) cho vào

enter
– vào, ghi, ra nhập

Thuật ngữ liên quan tới enter

Tóm lại nội dung ý nghĩa của enter trong tiếng Anh

enter có nghĩa là: enter /’entə/* nội động từ- đi vào- (sân khấu) ra- tuyên bố tham dự (cuộc thi)* ngoại động từ- đi vào (một nơi nào…); đâm (vào thịt…)- gia nhập (quân đội…)- bắt đầu luyện (chó ngựa)- ghi (tên vào sổ, cuộc thi…)- kết nạp, lấy vào!to enter into- đi vào (nơi nào)- tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ…); ký kết (hiệp nghị…)- thông cảm với (ý nghĩ, tình cảm của ai)- tự ràng buộc mình vào, tham dự (hợp đồng, hiệp ước…)- nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)!to enter on (upon)- bắt đầu (một quá trình gì…); bắt đầu bàn về (một vấn đề…)- (pháp lý) tiếp nhận, tiếp thu (tài sản)!to enter an appearance- có ý đến dự (cuộc họp…); nhất định có mặt (ở cuộc mít tinh…)!to enter a protest- phản kháng; đề nghị ghi lời phản kháng của mình (vào văn bản…)!to enter up account books- kết toán sổ sáchenter- (Tech) cho vàoenter- vào, ghi, ra nhập

Đây là cách dùng enter tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ enter tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

enter /’entə/* nội động từ- đi vào- (sân khấu) ra- tuyên bố tham dự (cuộc thi)* ngoại động từ- đi vào (một nơi nào…) tiếng Anh là gì?
đâm (vào thịt…)- gia nhập (quân đội…)- bắt đầu luyện (chó ngựa)- ghi (tên vào sổ tiếng Anh là gì?
cuộc thi…)- kết nạp tiếng Anh là gì?
lấy vào!to enter into- đi vào (nơi nào)- tiến hành (cuộc nói chuyện tiếng Anh là gì?
cuộc điều tra) tiếng Anh là gì?
thiết lập (quan hệ…) tiếng Anh là gì?
ký kết (hiệp nghị…)- thông cảm với (ý nghĩ tiếng Anh là gì?
tình cảm của ai)- tự ràng buộc mình vào tiếng Anh là gì?
tham dự (hợp đồng tiếng Anh là gì?
hiệp ước…)- nằm trong (kế hoạch tiếng Anh là gì?
sự tính toán)!to enter on (upon)- bắt đầu (một quá trình gì…) tiếng Anh là gì?
bắt đầu bàn về (một vấn đề…)- (pháp lý) tiếp nhận tiếng Anh là gì?
tiếp thu (tài sản)!to enter an appearance- có ý đến dự (cuộc họp…) tiếng Anh là gì?
nhất định có mặt (ở cuộc mít tinh…)!to enter a protest- phản kháng tiếng Anh là gì?
đề nghị ghi lời phản kháng của mình (vào văn bản…)!to enter up account books- kết toán sổ sáchenter- (Tech) cho vàoenter- vào tiếng Anh là gì?
ghi tiếng Anh là gì?
ra nhập

4.5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments