kỹ năng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Okay, thưa quí vị, buổi tập hôm nay sẽ luyện tập kỹ năng liên lạc.

Ladies and gentlemen, today exo port communication.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Tin anh đi, đây là kỹ năng mà anh được học ở Hội Nam Hướng Đạo đấy.

Trust me, this is this only thing I learned in Boy Scouts .

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Hãy luyện tập những kỹ năng này cho riêng mình.

Keep these skills to yourself.

Literature

Kỹ năng thể chất, bao gồm kỹ năng hoạt động cơ bắp tinh xảo .

Advertisement

Physical skills, including fine motor skills .

EVBNews

Chúng tôi không đào tạo các kỹ năng cần thiết cho tương lai.

We are not creating the types of skills needed for the future.

ted2019

Không có ý gì đâu, Daniel, nhưng kỹ năng của cậu khiến tôi thấy lo.

Advertisement

I mean, no offense, Daniel, but your skill set doesn’t put my mind at ease.

OpenSubtitles2018. v3

Kỹ năng, số phận hay từ thần thánh?

Skill or destiny, or divine right?

OpenSubtitles2018. v3

Đấy có phải là một kỹ năng đặc biệt không?

Advertisement

Is that really a special skill?

OpenSubtitles2018. v3

Một vận động viên với kỹ năng tuyệt vời và khao khát trở thành người giỏi nhất.”

He’s an athlete with great technical ability and a tremendous desire to be the best.”

WikiMatrix

Một người có các kỹ năng để can thiệp.

Advertisement

Someone with the skills to intervene.

OpenSubtitles2018. v3

Dù đã đi rao giảng nhiều năm, anh chị hãy tiếp tục trau dồi kỹ năng.

4:13, 15) Though it may be that it has been years since your first time in the ministry, you should never stop trying to improve your skills.

jw2019

KỸ NĂNG ĂN NÓI

SPEECH QUALITIES

Advertisement

jw2019

Mỗi cấp học yêu cầu các kỹ năng khác nhau về năng lực giảng dạy và học tập.

Each level of education demands different skills of teaching and learning ability.

WikiMatrix

Kỹ năng ăn nói: Khi nào cần nhường?

Speech Quality: When to Yield (be p. 252 ¶4–p.

jw2019

Sau đó bạn cần những kỹ năng, những kỹ năng cơ bản của ngành xây dựng.

Secondly you need skills, the mundane skills of the construction sector.

QED

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Làm chứng ở khu vực thương mại và những cửa hàng

Improving Our Skills in the Ministry —Witnessing in Business Territory

jw2019

Tiếp tục bồi đắp các kỹ năng trong hiện tại.

Continue to gain skills in the present.

Literature

● Học kỹ năng làm mẹ.

● Learn parenting skills.

jw2019

Tài năngkỹ năng của các em rất cần thiết cho một Giáo Hội đang tăng trưởng.

Your talents and skills are necessary to a growing Church.

LDS

Anh không tự tin vào kỹ năng cắt của mình à?

Don’t you have confidence in your cutting skills?

OpenSubtitles2018. v3

7. Đánh giá các kỹ năng của bạn .

7. Assess your skills .

EVBNews

có thêm kỹ năng của một người truyền giảng tin mừng và yêu thích thánh chức hơn

gain skill as an evangelizer and enjoy the ministry more

jw2019

Một số kỹ năng cũng có những hạn chế về cấp độ.

Some skills also have level restrictions.

WikiMatrix

Tôi có kỹ năng mạng tốt mà.

I have good networking skill.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments