Những cách phân biệt cặp từ lend và borrow nhanh nhất

Trong tiếng Anh có nhiều từ khá gần nhau về ngữ nghĩa và làm cho người học tiếng Anh bối rối trong cách sử dụng từ, trong đó có cặp từ lend, borrow và loan. Sau đây là vài tips cơ bản giúp các bạn phân biệt 2 từ này rõ hơn nhé.

Cách phân biệt borrow, lend và loan

1. Borrow /ˈbɒrəʊ/ – “borrow something from somebody”

Borrow có nghĩa là mượn, vay thứ gì từ ai đó. Ví dụ :

 • Can I borrow your book? (Mình có thể mượn quyển sách của bạn không?)
 • Can I borrow $30 from you please? (Mình có thể mượn 30 đô la của bạn được không)
 • I borrowed this car from John (Tôi mượn chiếc xe này của John)

2. Lend /lend/ – lend something to somebody

Lend có nghĩa là “cho vay, cho mượn”. Ví dụ:

 • Would you please lend me your camera? (Bạn có thể cho tôi mượn máy ảnh của bạn được không?)
 • I lent my camera to my brother (Tôi đã đưa máy ảnh cho anh trai tôi mượn rồi)
 • The bank agreed to lend us money (Ngân hàng đồng ý cho chúng tôi vay tiền)
 • The invigilator lent me a pen so I can do the exam (Giám thị cho tôi mượn một chiếc bút để tôi làm bài thi)
 • Lend me a hand (Giúp tôi với)
 • He’ll be happy to lend you a pen (Anh ta sẽ vui cho bạn mượn 1 cây viết)

3. Loan /ləʊn/

“Loan” thường được dùng như là một danh từ, với nghĩa “sự cho vay”, “sự cho mượn”. Để dễ nhớ, bạn có thể tưởng tượng, “loan” là dạng danh từ của “borrow” lẫn “lend”. Ví dụ:

 • I’ll have to get a loan to buy this house. (Tôi phải thực hiện một khoản vay để mua căn nhà này)
 • he loan of my car was on condition that you fill it with gas. (Điều kiện của việc cho mượn xe là anh đổ đầy xăng cho nó)
 • I’ll have to get a loan to buy this house. (Tôi phải có 1 khoản vay để mua căn nhà này)

Nhưng khi làm một động từ, “ loan ” có nghĩa giống với “ lend ” – cho vay, cho mượn. Ví dụ :

 • Yes, I’ll loan you the car = Yes, I’ll lend you the car. (Tôi sẽ cho anh mượn xe)
 • I can’t afford to loan you any money (Tôi không đủ khả năng để cho bạn mượn tiền)
 • The library loaned me those books three weeks ago (Thư viện cho tôi mượn những quyển sách này 3 tuần trước)

Kết luận

Borrow nghĩa là “ mượn ” trong khi lend và loan nghĩa là “ cho mượn ”. Sau bài học kinh nghiệm này những bạn trọn vẹn hiểu được cách dùng cũng như sự độc lạ giữa borrow, lend, loan. Nếu những bạn có vướng mắc gì thì hoàn toàn có thể liên hệ EFC để biết thêm nhé !

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments