Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì?

Luật Hoàng Phi tư vấn các thông tin liên quan đến cổ đông trong công ty cổ phần, trong đó có giải đáp thắc mắc: Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì? qua bài viết. Mời Quý vị theo dõi các nội dung dưới đây chúng tôi thực hiện:

Cổ đông không kiểm soát là gì?

Cổ đông không kiểm soát là cổ đông không có quyền kiểm soát trong doanh nghiệp, khái niệm này chỉ tổn tại trong những công ty con. Đây là những cổ đông nắm giữ dưới 50 % CP có quyền biểu quyết của doanh nghiệp .
Trái ngược lại với cổ đông không kiểm soát chính là cổ đông kiểm soát ( công ty mẹ ), là chủ thể có quyền kiểm soát hoạt động giải trí của doanh nghiệp .

Một công ty được xác định là công ty mẹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nắm giữ trên 50 % quyền biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp ở Công ty con .
+ Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ định hoặc bãi miễn đa phần những thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty con
+ Có quyền bỏ hầu hết phiếu tại những cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản trị tương tự ;
+ Có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của công ty con ;
+ Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50 % quyền biểu quyết ;
+ Có quyền chi phối những chủ trương kinh tế tài chính và hoạt động giải trí theo quy định thoả thuận .
Khi xác lập quyền kiểm soát của công ty mẹ cần tính đến những yếu tố khác như quyền chọn mua, công cụ nợ, … hoàn toàn có thể quy đổi thành CP đại trà phổ thông .

Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì?

Lợi ích cổ đông không kiểm soát là khoản cống phẩm dành cho những cổ đông không kiểm soát trong công ty con, khoản cống phẩm này được xác lập bằng phần doanh thu và giá trị gia tài thuần tương ứng với tỷ suất nắm giữ CP của những cổ đông không kiểm soát trong công ty con .
Khoản lợi ích này không Open trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty con mà chỉ được Open trong Bảng cân đối kế toàn thuộc Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất của công ty mẹ, tập đoàn lớn kinh tế tài chính .

Cách xác định tỷ lệ lợi ích giữa công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát đối với công ty con

Bên cạnh việc giải đáp lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì? như trên đây, chúng tôi còn đem đến những thông tin hữu ích trong việc xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát.

– Xác định tỷ lệ lợi ích trực tiếp

Công ty mẹ có lợi ích trực tiếp trong công ty con nếu công ty mẹ chiếm hữu một phần hoặc hàng loạt gia tài thuần trong công ty con. Trường hợp công ty mẹ không chiếm hữu hàng loạt gia tài thuần của công ty con thì cổ đông không kiểm soát vẫn được hưởng lợi ích tương ứng với tỷ suất sở hữu tài sản thuần trong công ty con của mình .
Như vậy lợi ích trực tiếp đươc hiểu là cổ đông không kiểm soát và công ty mẹ sẽ được hưởng lợi ích trực tiếp tương ứng với tỷ suất sở hữu tài sản thuần trong công ty con. Nếu tỷ suất sở hữu tài sản thuần càng lớn thì tỷ suất lợi ích của cổ đông không kiểm soát, công ty mẹ càng lớn và ngược lại .
Ví dụ một công ty mẹ là công ty A đầu trực tiếp vào công ty con là công ty B với tỷ suất chiếm hữu vốn điều lệ là 60 % thì tỷ suất lợi ích trực tiếp giữa công ty A và những cổ đông không kiểm soát sẽ tương ứng là 60 % và 40 % .

– Xác định lợi ích gián tiếp

Đây là trường hợp công ty mẹ thực thi quyền kiểm soát của mình trong công ty con trải qua một công ty con khác .
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ được xác lập trải qua tỷ suất lợi ích trực tiếp của công ty con góp vốn đầu tư trực tiếp .

Tỷ lệ (%) lợi ích gián tiếp của công ty mẹ tại công ty con
=
Tỷ lệ (%) lợi ích tại công ty con đầu tư trực tiếp
x
Tỷ lệ (%) lợi ích của công ty con đầu tư trực tiếp tại công ty con đầu tư gián tiếp

Ví dụ. Công ty mẹ A đầu tư trực tiếp vào công ty con B 75% giá trị tài sản thuần. Công ty con B lại đầu tư trực tiếp vào công tycon  C60%. Công ty mẹ A kiểm soát công ty con C thông qua công ty con B. Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của công ty mẹ A tại công ty con C được xác định như sau:

Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của công ty A tại công ty C = 75 % x 60 % = 45 % .
Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của công ty A tại công ty B là 75 % .
Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của cổ đông không kiểm soát tại công ty C là ( 100 % – 75 % ) x60 % = 15 % .

Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của cổ đông không kiểm soát tại công ty C là 40%.

Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của cổ đông không kiểm soát tại công ty B là 25 %

Ý nghĩa của lợi ích cổ đông không kiểm soát trên báo cáo tài chính của công ty mẹ

Lợi ích cổ đông không kiểm soát được biểu lộ trên Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất của công ty mẹ với mã số là 429. Thông qua số lượng này tất cả chúng ta sẽ biết được tỷ suất chiếm hữu vốn trực tiếp và gián tiếp của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong một công ty. Đồng thời cũng phản ánh được tình hình kinh doanh thương mại của công ty con có doanh thu hay không .

Trên đây là bài viết của Luật Hoàng Phi xoay quanh vấn đề lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì?. Hi vọng thông qua những thông tin mà chúng tôi gửi tới bạn đọc sẽ giúp cho bạn đọc có một cái nhìn tổng quan về vấn đề này. Nếu độc giả có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề xác định tỷ lệ lợi ích cổ đông không kiểm soát trong công ty con vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 6557 để được tư vấn. Xin chân thành cám ơn!

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments