Mua sắm tập trung là gì?

Mua sắm là một hoạt động hằng ngày của mỗi người nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, cụm từ mua sắm tập trung lại là một thuật ngữ gây khó khăn, lúng túng cho nhiều người. Để tìm hiểu về thuật ngữ này, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết mua sắm tập trung là gì? của công ty Hoàng Phi.

Mua sắm tập trung là gì?

Advertisement

Mua sắm tập trung là được sử dụng hầu hết trong công tác làm việc đấu thầu của những tổ chức triển khai. Pháp luật hiện hành có những lao lý đơn cử, rõ ràng về mua sắm tập trung tạo ra hành lang pháp lý vững chãi .

Điều 44, Luật đấu thầu 2013 quy định chung về mua sắm tập trung đã đưa ra định nghĩa mua sắm tập trung là gì?. Theo quy định này, Mua sắm tập trung được hiểu là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

Bạn đang đọc: Mua sắm tập trung là gì?

Danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm tập trung

Advertisement

Mua sắm tập trung được vận dụng trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng nhiều, chủng loại tương tự như ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp hoặc chủ góp vốn đầu tư .
Hiện nay, Bộ Tài chính được giao nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành hạng mục sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ vận dụng mua sắm tập trung cấp vương quốc. Riêng hạng mục thuốc mua sắm tập trung do Bộ Y tế phát hành. Còn những Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phát hành hạng mục sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ vận dụng mua sắm tập trung thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của mình .
Tuy nhiên, Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào hạng mục mua sắm tập trung phải cung ứng một trong những điều kiện kèm theo sau đây :
– Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được sử dụng thông dụng tại nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
– Hàng hóa, dịch vụ có nhu yếu tính đồng điệu, văn minh .

Phương thức mua sắm tập trung

Theo pháp lý hiện hành, mua sắm tập trung được thực thi theo một trong hai cách sau đây :
– Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu yếu mua sắm, triển khai lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;
– Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu yếu mua sắm, triển khai lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận hợp tác khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để những đơn vị chức năng có nhu yếu mua sắm trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .

Qua những nội dung nêu trên, ta đã có nhìn khái quát nhất định về mua sắm tập trung là gì?. Là một phương thức đấu thầu quan trọng mang lại nhiều hiệu quả, do đó pháp luật cũng có các quy định chặt chẽ đối với mua sắm tập trung. Vậy, mua sắm tập trung thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào; mua sắm tập trung cần tuân thủ nguyên tắc nào. Để lý giải các thắc mắc đó, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Advertisement

Nguyên tắc mua sắm tập trung

Để bảo vệ hoạt động giải trí đấu thầu công khai minh bạch, khách quan công minh mà đem lại hiệu suất cao, việc lao lý nguyên tắc mua sắm tập trung là vô cùng thiết yếu. Theo pháp luật tại điều 68 nghị định 63/2014 / NĐ-CP, khi triển khai mua sắm tập trung cần tuân thủ những nguyên tắc sau :
– Việc mua sắm tập trung phải được thực thi trải qua đơn vị chức năng mua sắm tập trung thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị chức năng mua sắm tập trung không đủ năng lượng thì đơn vị chức năng mua sắm tập trung thuê tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp thực thi việc lựa chọn nhà thầu .

– Đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải áp dụng mua sắm tập trung, đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thỏa thuận khung và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung trên cơ sở thỏa thuận khung. Trường hợp ký kết hợp đồng với nhà thầu khác không được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung thì không được thanh toán hợp đồng.

– Việc vận dụng đấu thầu qua mạng so với mua sắm tập trung được triển khai theo lộ trình do Thủ tướng nhà nước pháp luật .
– Trường hợp lựa chọn nhà thầu thực thi những gói thầu có nội dung tương tự như nhau thuộc nhiều người có thẩm quyền khác nhau, người có thẩm quyền của những gói thầu thỏa thuận hợp tác, ủy quyền cho một người có thẩm quyền thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 73 của Luật Đấu thầu .
Trong trường hợp này, người có thẩm quyền giao cho một đơn vị chức năng thường trực có đủ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề triển khai việc tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác lao lý tại Điều 69 của Nghị định 63/2014 / NĐ-CP .

Quy trình mua sắm tập trung

Advertisement

Bên cạnh những nguyên tắc khuynh hướng hoạt động giải trí mua sắm tập trung, pháp lý hiện hành cũng pháp luật những tiến trình thực thi hoạt động giải trí này. Các pháp luật về quá trình mua sắm tập trung mang tính tổng quát, gồm có những trình tự sau :
– Tổng hợp nhu yếu ;
– Lập, thẩm định và đánh giá và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ;
– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu ;
– Tổ chức lựa chọn nhà thầu ;
– Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng ;
– Thẩm định, phê duyệt và công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;

– Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung;

– Hoàn thiện, ký kết và thực thi hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Trường hợp đơn vị chức năng mua sắm tập trung trực tiếp ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu thì không triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác khung theo lao lý ;
– Quyết toán, thanh lý hợp đồng .

Qua những thông tin chúng tôi cung cấp ở trên, chúng tôi mong rằng quý bạn đọc đã có cái nhìn khái quát về mua sắm tập trung là gì?. Qua đó, chúng ta cũng thấy rằng mua sắm tập trung là một hoạt động vô cùng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm công.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki công nghệ

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments