tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG hệ điều KHIỂN dự báo để điều KHIỂN NHIỆT độ

Ngày đăng: 19/08/2015, 11:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐỖ THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG PHÔI CÁN THÉP LIÊN TỤC Chuyên ngành: Tự động hóa Mã số: 111207TDH005 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LẠI KHẮC LÃI Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN NHƯ HIỂN Phản biện 2: TS. NGUYỄN VĂN LIỄN Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN. Ngày 21 tháng 11 năm 2009 Có thể tìm luận văn tại: Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN 3 THÁI NGUYÊN -2009 A.Tên luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG PHÔI CÁN THÉP LIÊN TỤC Chuyên ngành: Tự động hóa Mã số: 111207TDH005 Tác giả: Đỗ Thị Hương Người hướng dẫn: PGS.TS. Lãi Khắc Lãi B.Tóm tắt: Điều khiển dự báo đã ra đời cách đây vài thập niên nhưng trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ và có nhiều thành công trong công nghiệp. Điều khiển dự báo theo mô hình (Model Predictive Control MPC) là một trong những kỹ thuật điều khiển tiên tiến được nhiều người ưa chuộng nhất trong công nghiệp, có được điều này là do khả năng triển khai các điều kiện ràng buộc vào thuật toán điều khiển một cách dễ dàng mà ở các phương pháp điều khiển kinh điển khác không có được. Điều khiển dự báo là chiến lược điều khiển được sử dụng phổ biến nhất trong điều khiển quá trình vì công thức 4 MPC bao gồm cả điều khiển tối ưu, điều khiển các quá trình ngẫu nhiên, điều khiển các quá trình có thời gian trễ, điều khiển khi biết trước quỹ đạo đặt. Một ưu điểm khác của MPC là có thể điều khiển các quá trình có tín hiệu điều khiển bị chặn, có các điều kiện ràng buộc, nói chung là các quá trình phi tuyến mà ta thường gặp trong công nghiệp, đặc biệt là quá trình phi tuyến phức tạp. Việc nghiên cứu và ứng dụng điều khiển dự báo trong công nghiệp luyện kim là một giải pháp quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn, kỹ thuật và kinh tế. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, hiện nay nước ta đã và đang xây dựng nhiều nhà máy cán thép dây truyền công nghệ hiện đại.Tuy nhiên các bộ điều khiển nhiệt độ trong các lò nung cán liên tục vẫn sử dụng các bộ điều khiển kinh điển nên chưa kể hết được các yếu tố tác động từ bên ngoài. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc áp dụng bộ điều khiển dự báo để điều khiển nhiệt độ lò nung liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, nâng cao chất lượng 5 điều khiển từ đó góp phần nâng cao hiệu suất sản phẩm. Trong luận văn tác giả đã nghiên cứu lỹ thuyết để đưa ra các thuật toán điều khiển từ đó mô hình hoá và mô phỏng để kiệm nghiệm kết quả nghiên cứu. Luận văn được trình bày trong 4 chương: – Chương 1: Tổng quan lý thuyết điều khiển quá trình và điều khiển dự báo. Nghiên cứu tổng quan về điều khiển dự báo, trong đó đưa ra mô hình tổng quát về bộ điều khiển dự báo, một số mô hình trong điều khiển dự báo, ưu nhược điểm của một số mô hình này, giải bài toán điều khiển dự báo. Đồng thời nghiên cứu tổng quan về điều khiển quá trình, trong đó tác giải đưa ra các khái niệm về điều khiển quá trình, phân loại, mục đích, phân cấp chức năng, các thành phần cơ bản của hệ thống và mô tả hệ thống. – Chương 2: Tìm hiểu công nghệ nung phôi trong dây chuyền cán thép liên tục. – Chương 3: Xây dựng hệ điều khiển dự báo để điều khiển nhiệt độ lò nung. Xây dựng hệ điều khiển dự báo để điều khiển nhiệt độ lò nung phôi trong dây chuyền cán thép liên 6 tục, trong đó đưa ra mô hình và kết quả mô phỏng về nhận dạng đối tượng và kết quả điều khiển đối tượng bằng bộ điều khiển dự báo. – Kết luận Việc nghiên cứu và phát triển của đề tài chỉ dừng lại ở việc mô phỏng kiểm tra trên máy tính chưa kiểm nghiệm bằng bộ điều khiển thực tế. Đây chính là gợi ý cho hướng đi của đề tài. Tác giả hy vọng luận văn này có thể làm nền tảng cho những đề tài tiếp theo, từng bước khai thác và hiện thực hoá ứng dụng bộ điều khiển dự báo trong điều khiển quá trình nói riêng và trong công nghiệp nói chung. C. Mục lục Nội dung Trang Trang 1 Lời nói đầu Lời cam đoan 1 Mục lục 2 Danh sách các kí hiệu, các chữ viết tắt 4 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 6 Mở đầu 8 1.Tính cấp thiết của đề tài 8 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8 3. Phương pháp nghiên cứu 9 7 4. Nội dung nghiên cứu 9 Chương 1. Tổng quan về điều khiển quá trình và điều khiển dự báo 10 1.1. Điều khiển quá trình 10 1.1.1. Khái niệm điều khiển quá trình 11 1.1.2. Mục đích và chức năng điều khiển quá trình 16 1.1.3. Phân cấp chức năng điều khiển quá trình 21 1.1.4. Các thành phần cơ bản của hệ thống 25 1.1.5. Các nhiệm vụ phát triển hệ thống 28 1.1.6. Mô tả chức năng hệ thống 32 1.2. Điều khiển dự báo 36 1.2.1. Tổng quan về điều khiển dự báo 38 1.2.2. Mô hình trong điều khiển dự báo 48 1.2.3. Giải bài toán điều khiển dự báo 72 1.2.4. Kết luận 78 Chương 2. Tìm hiểu công nghệ nung phôi trong dây truyền cán thép liên tục 82 2.1. Giới thiệu chung về nhà máy cán thép Lưu Xá 82 2. 2. Công nghệ lò nung cán thép liên tục 83 2.2.1. Sơ lược về lò nung 83 2.2.2. Cấu tạo của lò nung 88 2.2.3. Thiết bị của lò nung 90 2.2.4. Nguyên lý hoạt động của lò nung 97 8 2.2.5. Hệ thống cung cấp điện và đo lường điều khiển 98 Chương 3. Xây dựng hệ điều khiển dự báo điều khiển nhiệt độ lò nung. 104 3.1. Hệ thống điều khiển nhiệt độ cho lò nung 104 3.1.1. Hàm truyền đạt của thiết bị đo nhiệt độ 105 3.1.2. Hàm truyền đạt của bộ chuyển đổi điện áp / dòng điện 106 3.1.3. Hàm truyền đạt của bộ chuyển đổi dòng điện / khí nén 106 3.1.4. Hàm truyền đạt của van dầu 106 3.1.5. Hàm truyền đạt của đối tượng điều chỉnh 107 3.2. Xây dựng hệ thống điều khiển dự báo để điều khiển nhiệt độ lò nung cán thép liên tục. 108 3.3. Mạng nơ ron trong bài toán nhận dạng 108 3.4. Kết quả mô phỏng 109 3.5. Kết luận 115 Tóm tắt luận văn 116 Tài liệu tham khảo 117 D. Tài liệu tham khảo: A. Tiếng Việt 9 [1]. Đỗ Trung Hải (2005), Nghiên cứu lý thuyết điều khiển mờ và mạng nơron ứng dụng giải quyết bài toán phi tuyến trong hệ truyền động điện, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ, Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp Thái Nguyên. [2]. Đỗ Văn Chung (2007), Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển đối tượng phi tuyến, Đại học Kỹ Thuật Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ. [3]. Hoàng Minh Sơn (2006), Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình, nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, Hà Nội. [4]. Hoàng Ngọc Sơn (2006 ), Một vài phương pháp xác định thông số cho mạng nơron và mô hình mờ, tạp chí Tự động hoá ngày nay, số 4 (68), từ trang 9 – 11, Bài báo. [5]. Nguyễn Công Hiền (2006), Giáo trình Mô hình hoá hệ thống và mô phỏng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội. 10 [6]. Nguyễn Đăng Khang (2005), Nghiên cứu điều khiển quá trình theo mô hình dự báo, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, Luận văn thạc sỹ. [7]. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Hoài Nam (2006), Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron để nhận dạng và điều khiển đối tượng phi tuyến, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ, Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên. [8]. Nguyễn Như Hiển & Lại Khắc Lãi (2007), Điều khiển mờ & mạng nơron trong kỹ thuật điều khiển, nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội. [9]. Nguyễn Phùng Quang (2006), Matlab & Simulink, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. [10].Lê Huyền Linh, Lại Khắc Lãi “Điều khiển mức nước bao hơi bằng bộ điều khiển dự báo” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 2/ 2009 [11].Lại Khắc Lãi “Một phương pháp xây dựng mô hình đối tượng phi tuyến trong hệ điều khiển dự 11 […].. .báo” Tạp chí Khoa học Công nghệ – Đại học Thái Nguyên, số3(43), trang 73-79, năm 2007 [12].Nguyễn Thị Mai Hương, Lại Khắc Lãi, “Xây dựng hệ điều khiển dự báo cho đối tượng có trễ trên cơ sở mạng nơron” Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 3(47) tập 1, trang 100-103, 2008 [13].Nguyễn như Hiển, Lại Khắc Lãi (2007), Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ,… khiển, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội [14] Phan Xuân Minh & Nguyễn Doãn Phước (2006), Lý thuyết điều khiển mờ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội [15] Nhóm tác giả: Nguyễn Thúc Loan, Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng (2002), Điều khiển dự báo hệ phi tuyến dựa vào mô hình mờ, Bài báo trên mạng B Tiếng Anh [16] Allgower, F., and A Zheng (2000), Nonlinear Model Predictive Control, Springer-Verlag. HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐỖ THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG PHÔI CÁN THÉP LIÊN TỤC Chuyên ngành: Tự động hóa Mã số: 111207TDH005 TÓM TẮT LUẬN. học Kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN 3 THÁI NGUYÊN -2009 A.Tên luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG PHÔI CÁN THÉP LIÊN TỤC Chuyên ngành: Tự động hóa Mã. của hệ thống và mô tả hệ thống. – Chương 2: Tìm hiểu công nghệ nung phôi trong dây chuyền cán thép liên tục. – Chương 3: Xây dựng hệ điều khiển dự báo để điều khiển nhiệt độ lò nung. Xây dựng

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments