pads tiếng Anh là gì?

pads tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pads trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pads tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pads tiếng Anh
pads
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pads

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: pads tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

pads tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pads trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pads tiếng Anh nghĩa là gì.

pad /pæd/

* danh từ
– (từ lóng) đường cái
=gentleman (knight, squire) of the pad+ kẻ cướp đường
– ngựa dễ cưỡi ((cũng) pad nag)

* động từ
– đi chân, cuốc bộ
=to pad it; to pad the hoof+ (từ lóng) cuốc bộ

* danh từ
– cái đệm, cái lót; yên ngựa có đệm
– tập giấy thấm; tập giấy (viết, vẽ)
– lõi hộp mực đóng dấu
– cái đệm ống chân (chơi bóng gậy cong…)
– gan bàn chân (loài vật); bàn chân (thỏ, cáo…)

* ngoại động từ
– đệm, lót, độn (áo…)
– ((thường) + out) nhồi nhét những thứ thừa (đầy câu, đầy sách…)
=to pad a sentence out+ nhồi nhét những thứ thừa đầy câu
!padded cell
– buồng có tường lót đệm (để nhốt người điên)

* danh từ
– giỏ (dùng làm đơn vị đo lường)

* danh từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ ăn chơi; tiệm hút

Thuật ngữ liên quan tới pads

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pads trong tiếng Anh

pads có nghĩa là: pad /pæd/* danh từ- (từ lóng) đường cái=gentleman (knight, squire) of the pad+ kẻ cướp đường- ngựa dễ cưỡi ((cũng) pad nag)* động từ- đi chân, cuốc bộ=to pad it; to pad the hoof+ (từ lóng) cuốc bộ* danh từ- cái đệm, cái lót; yên ngựa có đệm- tập giấy thấm; tập giấy (viết, vẽ)- lõi hộp mực đóng dấu- cái đệm ống chân (chơi bóng gậy cong…)- gan bàn chân (loài vật); bàn chân (thỏ, cáo…)* ngoại động từ- đệm, lót, độn (áo…)- ((thường) + out) nhồi nhét những thứ thừa (đầy câu, đầy sách…)=to pad a sentence out+ nhồi nhét những thứ thừa đầy câu!padded cell- buồng có tường lót đệm (để nhốt người điên)* danh từ- giỏ (dùng làm đơn vị đo lường)* danh từ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ ăn chơi; tiệm hút

Đây là cách dùng pads tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pads tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pad /pæd/* danh từ- (từ lóng) đường cái=gentleman (knight tiếng Anh là gì?
squire) of the pad+ kẻ cướp đường- ngựa dễ cưỡi ((cũng) pad nag)* động từ- đi chân tiếng Anh là gì?
cuốc bộ=to pad it tiếng Anh là gì?
to pad the hoof+ (từ lóng) cuốc bộ* danh từ- cái đệm tiếng Anh là gì?
cái lót tiếng Anh là gì?
yên ngựa có đệm- tập giấy thấm tiếng Anh là gì?
tập giấy (viết tiếng Anh là gì?
vẽ)- lõi hộp mực đóng dấu- cái đệm ống chân (chơi bóng gậy cong…)- gan bàn chân (loài vật) tiếng Anh là gì?
bàn chân (thỏ tiếng Anh là gì?
cáo…)* ngoại động từ- đệm tiếng Anh là gì?
lót tiếng Anh là gì?
độn (áo…)- ((thường) + out) nhồi nhét những thứ thừa (đầy câu tiếng Anh là gì?
đầy sách…)=to pad a sentence out+ nhồi nhét những thứ thừa đầy câu!padded cell- buồng có tường lót đệm (để nhốt người điên)* danh từ- giỏ (dùng làm đơn vị đo lường)* danh từ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) ổ ăn chơi tiếng Anh là gì?
tiệm hút

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments