phân công trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi phân công anh đến cở sở C, Canada.

I’ve assigned you to Station C, Canada.

OpenSubtitles2018. v3

Một lần, thầy giáo phân công Zhihao làm bài thuyết trình về tôn giáo của em.

One day, the teacher assigned Zhihao to give a talk about his religion to the class.

jw2019

Anh đã được phân công vào công việc của chúng tôi.

You’ve been assigned to our work detail.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng bao lâu, chúng tôi đã biết cách chuẩn bị bữa ăn vào ngày được phân công.

Soon, each of us learned to prepare a meal on our assigned cook day.

jw2019

Mẹ có thể phân công công việc ngay tại giường.

I can write inputs from bed .

QED

Quân đoàn Không quân số 1 được phân công phụ trách vùng Normandy và Brittany.

I Fliegerkorps was assigned to the Normandy and Brittany sectors.

WikiMatrix

Nó là bảng phân công.

it’s a call sheet .

OpenSubtitles2018. v3

Phân công:

Assignments.

OpenSubtitles2018. v3

Họ muốn trở thành 1 phần của phân công lao động toàn cầu.

They want to be part of this global division of labor.

ted2019

Ông đã phân công tôi làm việc này.

You gave me this job to do.

OpenSubtitles2018. v3

Đã phân công lao động rõ ràng như thế khi ta bắt đầu chuyện này.

That was the division of labor when we started all this.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng những tù- công nhân chưa bao giờ được phân công việc đó

P. I. was never assigned to go there

opensubtitles2

Phân công lao động gớm.

Division of labor.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao người được phân công trách nhiệm điều khiển cần chuẩn bị kỹ?

Why is it important for the assigned conductor to prepare well?

jw2019

Xem lại hồ sơ nhiệm vụ của anh với các bảng phân công.

Cross-referencing your mission files with the duty roster.

OpenSubtitles2018. v3

Và nếu Speece gọi, thì báo là tôi đang phân công nhiệm vụ cho toàn đội.

And if Speece calls, tell him I’m debriefing the squad all morning.

OpenSubtitles2018. v3

Được phân công đến vùng Norfolk.

A commission with the fourth Norfolks.

OpenSubtitles2018. v3

Huang được phân công… mỗi ngày ra đồng làm việc

Huang is used to coming to the field everyday to work.

OpenSubtitles2018. v3

Bà được phân công vào Phòng dân sự của tòa án.

He is escorted to the police situation room.

WikiMatrix

Trách nhiệm cần được phân công và nỗ lực để thi hành ngay lập tức.

Responsibility needs to be assigned and effort put forth without delay.

LDS

Hải quân Hàn Quốc phân công 8 thợ lặn.

The Egyptian Navy operates eight vessels.

WikiMatrix

Việc chúng ta được phân công nhiệm vụ này… sẽ khiến nhiều kẻ trong Nha Môn ganh tị.

With us three getting this mission… plenty of people must be jealous.

OpenSubtitles2018. v3

Phân công.

Assignments.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu được phân công làm giáo viên thực tập…

I have your assigned internship schools.

QED

Không thể tin được ông ta phân công tôi dự án đó.

I can’t believe he assigned me that project.

Literature

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments