Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên là gì? Lý thuyết bước đi không ngẫu nhiên là gì?

Học thuật

Nguyên tắc ngẫu nhiên ( random walk ) là những quyết định hành động tiếp nối đuôi nhau nhau theo thời hạn phải độc lập với nhau và được rút ra từ cùng một phân phối, nếu chúng có những tham số phân phối

Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên là gì?

Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên (random walk) là các quyết định nối tiếp nhau theo thời gian phải độc lập với nhau và được rút ra từ cùng một phân phối, nếu chúng có những tham số phân phối, chẳng hạn số bình quân và phương sai, như nhau.

Ví dụ, đối với giá cổ phiếu, Kendall đã quan sát được rằng chúng thay đổi một cách ngẫu nhiên. Giá cổ phiếu được gọi là ngẫy nhiên vì những thay đổi nối tiếp nhau của chúng có giá trị độc lập với nhau. Điều này hàm ý khả năng tăng hay giảm giá của một cổ phiếu là như nhau tại mọi thời điểm. Biểu hiện này của giá cổ phiếu đã được đưa vào mô hình định giá tư bản dưới dạng rủi ro không hệ thống.

Giả thuyết thị trường hiệu suất cao yếu cũng khẳng định chắc chắn rằng do khi xác lập giá CP, những nhà đầu tư hoạt động giải trí trong thị trường cạnh tranh đối đầu tuyệt vời, nên họ đã tính đến rủi ro đáng tiếc có mạng lưới hệ thống, tức những rủi ro đáng tiếc phát sinh từ nền kinh tế tài chính nói chung. Các cú sốc phát sinh từ rủi ro đáng tiếc không mạng lưới hệ thống hình thành một cách ngẫu nhiên và điều này cho thấy sự tăng hay giảm có Phần Trăm như nhau. Những rủi ro đáng tiếc thuộc loaị này chỉ có thẻ loại trừ bằng cách đa dạng hóa cơ cấu tổ chức góp vốn đầu tư

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lý thuyết bước đi không ngẫu nhiên là gì?

Có những nhà kinh tế học, giáo sư và nhà đầu tư khác tin rằng thị trường có thể được dự báo ở mức độ nào. Những ngươi này tin rằng giá có thể di chuyển trong các xu hướng (trend) và việc nghiên cứu giá cả trong quá khứ có thể được dùng để dự báo giá trong tương lai.

Martin Weber, một nhà nghiên cứu số 1 về kinh tế tài chính hành vi, đã triển khai nhiều thử nghiệm và điều tra và nghiên cứu về việc tìm kiếm những xu thế trong kinh doanh thị trường chứng khoán. Trong một điều tra và nghiên cứu quan trọng của mình, ông đã quan sát kinh doanh thị trường chứng khoán trong mười năm qua. Trong suốt khoảng chừng thời hạn đó, ông nhìn theo giá thị trường cho những xu thế đáng quan tâm và thấy rằng CP có giá tăng cao trong năm năm tiên phong có xu thế trở thành dưới trình diễn trong năm năm tiếp theo. Weber và những người tin vào thuyết bước tiến không ngẫu nhiên dẫn chứng điều này như thể một góp phần quan trọng và chống lại giả thuyết bước tiến ngẫu nhiên .
Một kiểm định khác mà Weber đã chạy cho hiệu quả xích míc với giả thuyết bước tiến ngẫu nhiên, kiểm định đã tìm được những CP có một kiểm soát và điều chỉnh đi lên sinh lời cao hơn những CP khác trong sáu tháng tiếp theo .
Từ điều này, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể có lợi thế trong việc Dự kiến những gì CP gì nên thoát ra và những CP nào có kiểm soát và điều chỉnh tăng để giữ lại. Nghiên cứu Martin Weber làm giảm sức thuyết phục giả thuyết bước tiến ngẫu nhiên, chính do theo Weber, có những khuynh hướng và thủ pháp để Dự kiến kinh doanh thị trường chứng khoán .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments