relapse tiếng Anh là gì?

relapse tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng relapse trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ relapse tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm relapse tiếng Anh
relapse
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ relapse

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: relapse tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

relapse tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ relapse trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ relapse tiếng Anh nghĩa là gì.

relapse /ri’læps/

* danh từ
– sự trở lại, sự lại rơi vào (một tình trạng nào đó)
– sự phạm lại
– (y học) sự phát lại; sự phải lại (bệnh gì)

* nội động từ
– trở lại, lại rơi vào (một tình trạng nào đó)
=to relapse into prverty+ lại rơi vào tình trạng nghèo khổ
=the room relapses into silence+ căn phòng trở lại yên tĩnh
– phạm lại
=to relapse into crime+ phạm lại tội ác
– (y học) phải lại (bệnh gì)

Thuật ngữ liên quan tới relapse

Tóm lại nội dung ý nghĩa của relapse trong tiếng Anh

relapse có nghĩa là: relapse /ri’læps/* danh từ- sự trở lại, sự lại rơi vào (một tình trạng nào đó)- sự phạm lại- (y học) sự phát lại; sự phải lại (bệnh gì)* nội động từ- trở lại, lại rơi vào (một tình trạng nào đó)=to relapse into prverty+ lại rơi vào tình trạng nghèo khổ=the room relapses into silence+ căn phòng trở lại yên tĩnh- phạm lại=to relapse into crime+ phạm lại tội ác- (y học) phải lại (bệnh gì)

Đây là cách dùng relapse tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ relapse tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

relapse /ri’læps/* danh từ- sự trở lại tiếng Anh là gì?
sự lại rơi vào (một tình trạng nào đó)- sự phạm lại- (y học) sự phát lại tiếng Anh là gì?
sự phải lại (bệnh gì)* nội động từ- trở lại tiếng Anh là gì?
lại rơi vào (một tình trạng nào đó)=to relapse into prverty+ lại rơi vào tình trạng nghèo khổ=the room relapses into silence+ căn phòng trở lại yên tĩnh- phạm lại=to relapse into crime+ phạm lại tội ác- (y học) phải lại (bệnh gì)

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments