Words and Idioms 38: To Say The Least, Suffice It To Say

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ rất thông dụng tại Mỹ, trong đó có động từ TO SAY, S-A-Y nghĩa là nói. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is TO SAY THE LEAST, TO SAY THE LEAST.

Advertisement

TRANG: TO SAY THE LEAST có một từ mới là LEAST, đánh vần là L-E-A-S-T nghĩa là ít nhất. Khi người Mỹ nói TO SAY THE LEAST, tức là nói ít nhất về một điều gì đó, họ muốn nhấn mạnh rằng điều đó còn tốt đẹp hơn hay quan trọng hơn những lời họ nói.

Trong thí dụ sau đây, một ông bố bày tỏ cảm tưởng của ông về quyết định của con trai ông.

PAULINE: When my son told me that he had decided to become a doctor like me I was pleased, TO SAY THE LEAST. In fact, I was absolutely thrilled by his decision. He made me so proud.

TRANG: Ông bố nói: Khi con trai tôi nói với tôi rằng nó đã quyết định trở thành bác sĩ như tôi, tôi nói không quá là tôi hài lòng. Thật ra tôi cực kỳ sung sướng về quyết định của con tôi. Con tôi làm cho tôi hết sức hãnh diện.

TO DECIDE, D-E-C-I-D-E là quyết định, THRILLED, T-H-R-I-L-L-E-D là sung sướng, xúc động, và PROUD, P-R-O-U-D là hãnh diện. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

Advertisement

PAULINE: When my son told me that he had decided to become a doctor like me I was pleased, TO SAY THE LEAST. In fact, I was absolutely thrilled by his decision. He made me so proud.

TRANG: Thí dụ thứ hai sau đây nói về một số người phi thường đã qua đời.

PAULINE: When you consider all the famous people who recently passed away, last year was a sad year, TO SAY THE LEAST. Many well-known and well-loved personalities who left us will be greatly missed, including a former President, a musical genius, a heroic actor, and a scientist who made one of the most important discoveries of the 20th century.

Advertisement

TRANG: Khi chúng ta nghĩ đến tất cả những con người nổi tiếng vừa qua đời, thật không quá đáng khi nói rằng năm ngoái là một năm buồn. Chúng ta tiếc nhớ những nhân vật nổi tiếng và được yêu mến đã rời bỏ chúng ta, kể cả một cựu tổng thống, một thiên tài âm nhạc, một diễn viên anh hùng, và một khoa học gia từng thực hiện một trong những khám phá quan trọng nhất trong thế kỷ thứ 20.

FAMOUS, F-A-M-O-U-S là nổi tiếng, TO PASS AWAY, P-A-S-S và A-W-A-Y là qua đời, PERSONALITY, P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-Y là nhân vật, GENIUS, G-E-N-I-U-S là thiên tài, và SCIENTIST, S-C-I-E-N-T-I-S-T là khoa học gia. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When you consider all the famous people who recently passed away, last year was a sad year, TO SAY THE LEAST. Many well-known and well-loved personalities who left us will be greatly missed, including a former President, a musical genius, a heroic actor, and a scientist who made one of the most important discoveries of the 20th century.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is SUFFICE IT TO SAY, SUFFICE IT TO SAY.

TEXT: TRANG: SUFFICE IT TO SAY có một từ mới là SUFFICE, đánh vần là S-U-F-F-I-C-E là vừa đủ. Vì thế SUFFICE IT TO SAY có nghĩa là chỉ cần nói thế là đủ, không cần phải nói thêm nữa.

Advertisement

Trong thí dụ sau đây, một thanh niên tên Josh đã đi chơi với một cô gái chưa quen biết do bạn bè sắp đặt, và anh đã rất bất mãn.

PAULINE: Josh has been on a few blind dates, but SUFFICE IT TO SAY, last night was the absolute worst. There’s really nothing more to add. The evening was so bad that he never intends on going out with someone again without meeting her first.

TRANG: Anh Josh đã đi chơi vài lần với những cô gái mà anh chưa quen biết, nhưng chỉ cần nói rằng tối hôm qua là buổi đi chơi tệ nhất. Thật không còn gì để nói thêm nữa. Buổi tối hôm qua tệ đến nỗi anh dự định sẽ không bao giờ đi chơi với một cô nào mà không gặp mặt cô ấy trước.

DATE, D-A-T-E nghĩa là hẹn hò đi chơi, BLIND DATE là một cuộc gặp mặt giữa hai người chưa quen biết nhau, và WORST, W-O-R-S-T là xấu nhất, tệ nhất. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Josh has been on a few blind dates, but SUFFICE IT TO SAY, last night was the absolute worst. There’s really nothing more to add. The evening was so bad that he never intends on going out with someone again without meeting her first.

TRANG: Trong thí dụ thứ hai, một công ty đã khá thành công trong năm vừa qua. Sau đây là lời ông giám đốc công ty này nói với ban nhân viên:

Advertisement

PAULINE: SUFFICE IT TO SAY that our company had a very profitable year. I don’t think I need to say anything more because you can read all the details in my report. Our challenge now is to build on our success.

TRANG: Chỉ cần nói rằng công ty của chúng ta đã có một năm đầy thắng lợi. Tôi cho rằng tôi không cần nói gì thêm nữa bởi vì quý vị có thể đọc tất cả các chi tiết trong bản phúc trình của tôi. Thách thức mà chúng ta phải đối phó bây giờ là phải xây dựng trên sự thành công của chúng ta.

PROFITABLE, P-R-O-F-I-T-A-B-L-E nghĩa là có nhiều lời, và CHALLENGE, C-H-A-L-L-E-N-G-E là thử thách, thách thức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: SUFFICE IT TO SAY that our company had a very profitable year. I don’t think I need to say anything more because you can read all the details in my report. Our challenge now is to build on our success.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là TO SAY THE LEAST nghĩa là nói ít nhất về một điều gì, và hai là SUFFICE IT TO SAY nghĩa là chỉ cần nói rằng… Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Xem thêm: Downtown Là Gì? Uptown Là Gì? Phân Biệt Downtown Và Uptown Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Từ Downtown

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments