TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ VÀ THƯ VIỆN

2021 – 09-15 T09 : 55 : 07 + 07 : 00

Advertisement

https://mindovermetal.org/index.php/vi/khoa-trung-tam/khoa-trung-tam/trung-tam-tin-hoc-ngoai-ngu-thu-vien-6.htmlhttps://mindovermetal.org/uploads/khoa-trung-tam/2021_08/tt.jpg

https://mindovermetal.org/uploads/banner-co-slogan_nentrangbi.gif

Advertisement

thnn

1. Thông tin chung  
         Tên đơn vị: TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ VÀ THƯ VIỆN

      Địa chỉ:  Dãy D, Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Advertisement

         Điện thoại: 0260.3868052

         Email: khoann-tdtts@ktcc.edu.vn; trungtamcntt-hoclieu@ktcc.edu.vn                 
2. Chức năng – Nhiệm vụ    

 Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vu ̣sau:
      – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, VC và SV, HS nhà trường và các đối tượng xã hội có nhu cầu; Tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận theo chuẩn đầu ra cho SV nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hoặc phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc gia, quốc tế.
      – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.
Thư viện Trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong Thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…).
Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo:
       – Chương trình ngoại ngữ: Chủ trì phối hợp với các khoa và các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên và những người có nhu cầu đi du học, đi xuất khẩu lao động; tổ chức giảng dạy tin học theo nhu cầu của người học.
       – Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học và xa ̃ hôị .
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học, các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn ngoại ngữ, tin học.
 Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin trong và ngoài Trường để có kế hoạch đào tạo.
Quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của nhà trường.
Tham mưu lãnh đạo Trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối và xử lý toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu thư viện trong Trường.
Phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập,nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn học liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện, phù hợp với quy định của pháp luật.
Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ thư viện.
3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
3.1 Lãnh đạo đơn vị

viet

Giám đốc

Advertisement

  ThS Giã Tấn Việt
  Tel: 0339499099
  Email: giatanviet@gmail.com

 
 

lanh

Phó Giám đốc

  ThS Nguyễn Thị Lành
  Tel: 0986029890
  Email: nguyenthilanh.c36@gmail.com

 
 

Advertisement

mailan

Phó Giám đốc

  ThS Hồ Thị Mai Lan
  Tel: 0905885388
  Email: mailancdsp.c36@moet.edu.vn

3.2 Các Bộ môn/Tổ chuyên môn:
     – Bộ môn Ngoại ngữ
     – Bộ môn Công nghệ thông tin
     – Tổ Học liệu

Advertisement

3.3 Danh sách trích ngang nhà giáo thuộc đơn vị  

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments