Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …

Lãnh đạo Trung tâm

– Giám đốc Trung tâm:             Ông Nguyễn Anh Tuấn

– 3 Phó Giám đốc Trung tâm:  Ông Đỗ Quốc Hồng

       Bà Trần Thị Minh Huệ

       Ông Đỗ Khắc Hùng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm được quy định theo Quyết định số 250/QĐ-SKHCN ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

Điều 1: Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Ứng dụng, tin tức khoa học công nghệ tiên tiến và Đo lường thử nghiệm ( sau đây gọi tắt là Trung tâm ) là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thường trực Sở Khoa học và Công nghệ, triển khai tính năng nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu chuyển giao tân tiến khoa học và công nghệ tiên tiến ( KH&CN ) ; thông tin, thống kê khoa học công nghệ tiên tiến ; những hoạt động giải trí sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường và thống kê, chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và những dịch vụ công ship hàng công tác làm việc quản trị Nhà nước về KH&CN .2. Trụ sở chính : Số 66, đường Kỳ Đồng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Tỉnh Thái Bình, tỉnh Tỉnh Thái Bình ; Cơ sở 2 : Trụ sở trong khuôn viên Sở Khoa học và Công nghệ – Số 36A, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Tỉnh Thái Bình, tỉnh Tỉnh Thái Bình .3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo pháp luật của pháp lý .4. Trung tâm chịu sự chỉ huy, quản trị trực tiếp về tổ chức triển khai, biên chế và hoạt động giải trí của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ .

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

( 1 ) Tham gia kiến thiết xây dựng, tổ chức triển khai tiến hành những văn bản quy phạm pháp luật, những chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động giải trí sự nghiệp về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ tiên tiến ; ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hoạt động giải trí sự nghiệp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và thống kê, chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và hiệu suất sau khi được những cấp có thẩm quyền phát hành ;( 2 ) Tổ chức, thực thi 1 số ít trách nhiệm tiếp tục, những hoạt động giải trí sự nghiệp theo công dụng để Giao hàng công tác làm việc quản trị nhà nước của tỉnh ; tham gia triển khai những trách nhiệm KH&CN cấp tỉnh, cấp TW được giao hoặc trúng thầu ; Thực hiện những dịch vụ sự nghiệp công theo hạng mục dịch vụ sự nghiệp công trên nghành KH&CN do cơ quan có thẩm quyền phát hành được cho phép triển khai ; triển khai những hợp đồng dịch vụ trong nghành nghề dịch vụ khoa học công nghệ tiên tiến tương thích với lao lý của pháp lý ; cung ứng những loại sản phẩm, dịch vụ KH&CN, những dịch vụ khác ngoài hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến được cơ quan có thẩm quyền giao ;( 3 ) Tổ chức, thực thi thăm quan, học tập, hợp tác trong nước và quốc tế ; những hoạt động giải trí tập huấn, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ ; sự kiện, hội nghị, hội thảo chiến lược do Bộ Khoa học và Công nghệ, những đơn vị chức năng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, những sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương tổ chức triển khai hàng năm về những nghành : tin tức, thống kê khoa học công nghệ tiên tiến, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hoạt động giải trí sự nghiệp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thống kê giám sát, chất lượng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, TBT và hiệu suất ;( 4 ) Xây dựng kế hoạch theo thẩm quyền và lao lý của pháp lý : Xây dựng kế hoạch trách nhiệm dài hạn ( 3-5 năm ), hàng năm ; tổ chức triển khai tiến hành triển khai kế hoạch ; theo dõi tiến hành kế hoạch, triển khai báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất ; Quản lý hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu tiến hành, chuyển giao công nghệ tiên tiến ; thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu tác dụng hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến của tổ chức triển khai … ;

(5) Hành chính, quản trị: Quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động chuyên môn; cung ứng vật tư, nguyên – nhiên vật liệu, văn phòng phẩm cho hoạt động chung; công tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ, an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy; duy trì hoạt động các tổ chức đoàn thể trong tổ chức…;

( 6 ) Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy và quản trị viên chức, người lao động, lập và tàng trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo lao lý của pháp lý và theo chuyển nhượng ủy quyền của Giám đốc Sở ;( 7 ) Quản lý tài chính, gia tài theo thẩm quyền và pháp luật của pháp lý ;

– Lĩnh vực Ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ

( 8 ) Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và vận dụng những thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào những nghành sản xuất, đời sống ;( 9 ) Tổ chức thực thi những dự án Bất Động Sản sản xuất thử nghiệm ; đào tạo và giảng dạy, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng những hiệu quả của đề tài, dự án Bất Động Sản sản xuất thử nghiệm ;( 10 ) Lựa chọn những văn minh kỹ thuật và tổ chức triển khai khảo nghiệm để hoàn thành xong tiến trình kỹ thuật tương thích với điều kiện kèm theo địa phương so với những mẫu sản phẩm mới ;( 11 ) Tổ chức thiết kế xây dựng, lắp ráp và sản xuất thiết bị, sản xuất những loại sản phẩm hoặc những khu công trình ship hàng sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu và điều tra thành công xuất sắc hoặc nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ những tổ chức triển khai khoa học công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước ;( 12 ) Thực hiện đánh giá và thẩm định giải pháp kỹ thuật, tư vấn, giám sát, những dự án Bất Động Sản, hợp đồng, …. giải quyết và xử lý mối mọt trên địa phận trong, ngoài tỉnh ;( 13 ) Xây dựng những quy mô trình diễn về ứng dụng những công nghệ tiên tiến mới, những kỹ thuật tân tiến và phổ cập nhân rộng nhằm mục đích phát huy năng lực, thế mạnh của tỉnh ;( 14 ) Thực hiện những giải pháp tương hỗ doanh nghiệp và người dân thay đổi công nghệ tiên tiến và triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến theo thẩm quyền ;

– Lĩnh vực Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ

( 15 ) Tổ chức tích lũy, ĐK, lưu giữ và công bố thông tin về trách nhiệm KH&CN thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương theo pháp luật hiện hành ;( 16 ) Tổ chức tích lũy, giải quyết và xử lý, update và tàng trữ, tích hợp thông tin về tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến ; thông tin về cán bộ nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến ; thông tin về trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến ( đang thực thi, tác dụng triển khai và tác dụng ứng dụng trách nhiệm KH&CN ) và những thông tin khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương vào Cơ sở tài liệu vương quốc về khoa học và công nghệ tiên tiến theo lao lý hiện hành ;( 17 ) Khai thác, cung ứng những nguồn tin khoa học và công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế để Giao hàng tra cứu thông tin cho công tác làm việc xác lập, tuyển chọn, triển khai và nhìn nhận, nghiệm thu sát hoạch những trách nhiệm KH&CN và những trách nhiệm khác cho những chương trình, đề án quan trọng của địa phương, ship hàng nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến, thay đổi phát minh sáng tạo, ship hàng phát triên kinh tế tài chính – xã hội của địa phương ;( 18 ) Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến và thay đổi phát minh sáng tạo, phối hợp với những cơ quan truyền thông online đại chúng đưa tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến đến với mọi đối tượng người tiêu dùng ; công bố tác dụng thống kê khoa học và công nghệ tiên tiến của địa phương ;( 19 ) Xuất bản và phân phối những ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến ; thiết kế xây dựng, update sách khoa học và công nghệ tiên tiến của địa phương ; bổ trợ ( mua ) sách, báo, tài liệu, cơ sở tài liệu về khoa học và công nghệ tiên tiến ; tham gia Liên hợp thư viện Nước Ta về nguồn tin khoa học và công nghệ tiên tiến ;( 20 ) Thiết lập, tiến hành và liên kết mạng điều tra và nghiên cứu và giảng dạy Nước Ta ( VinaREN ), những mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến khác ; ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo, phương tiện kỹ thuật tiên tiến và phát triển trong hoạt động giải trí thông tin, thống kê khoa học và công nghệ tiên tiến ; tổ chức triển khai và tăng trưởng công tác làm việc thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin KH&CN của địa phương ; quản trị cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN, Cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đối mới phát minh sáng tạo của tỉnh ;

(21) Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), Techdemo, Techfest, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ KH&CN trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn KH&CN

Xem thêm: Viber

( 22 ) Tham gia tiến hành những cuộc tìm hiểu thống kê vương quốc về KH&CN, những cuộc tìm hiểu thống kê của Ngành tại địa phương ; chủ trì tiến hành những cuộc tìm hiểu thống kê khoa học và công nghệ tiên tiến của địa phương ; tổng kết, nghiên cứu và phân tích và update vào cơ sở tài liệu về những cuộc tìm hiểu thống kê khoa học và công nghệ tiên tiến thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương ;( 23 ) Quản lý, quản lý và vận hành Sàn thanh toán giao dịch Công nghệ và Thiết bị trực tuyến ( chợ ảo ) ;

– Lĩnh vực Kỹ thuật Đo lường thử nghiệm

( 24 ) Thiết lập, duy trì, dữ gìn và bảo vệ và khai thác những chuẩn thống kê giám sát của địa phương. Thực hiện hoạt động giải trí kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, bảo trì, thay thế sửa chữa thiết bị giám sát và thiết bị giám sát chuẩn, thí nghiệm vật tư, dụng cụ, thiết bị điện trong những nghành nghề dịch vụ và khoanh vùng phạm vi được công nhận, chỉ định ;( 25 ) Thực hiện hoạt động giải trí thiết kế xây dựng tổ chức triển khai kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị giám sát, tăng trưởng mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường và thống kê phân phối nhu yếu của địa phương ;( 26 ) Thực hiện hoạt động giải trí thử nghiệm, giám định chất lượng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa Giao hàng nhu yếu quản trị nhà nước ;( 27 ) Thực hiện hoạt động giải trí tư vấn, ghi nhận mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tương thích tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Giao hàng nhu yếu quản trị nhà nước ; triển khai tư vấn kiến thiết xây dựng, vận dụng mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng ( như ISO 9000 ; ISO 14000, ISO 17025, ISO 22000, … ) và những công cụ nâng cấp cải tiến nâng cao hiệu suất chất lượng ( như TPM, LEAN, KPI, BSC, 5S, KAIZEN, … ) cho những tổ chức triển khai, cơ quan, doanh nghiệp ;( 28 ) Thực hiện những hoạt động giải trí trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn vận dụng so với những loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, quy trình và thiên nhiên và môi trường ; tham gia kiến thiết xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương ;( 29 ). Thực hiện những hoạt động giải trí phối hợp với những cơ quan tương quan thực thi kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, giám sát, nhãn sản phẩm & hàng hóa, chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa lưu thông trên địa phận địa phương, sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc chuyển nhượng ủy quyền của cơ quan nhà nước có thấm quyền ;( 30 ) Thực hiện những hoạt động giải trí trợ giúp những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai tham gia Trao Giải chất lượng vương quốc ; ứng dụng công nghệ tiên tiến mã số mã vạch ;( 31 ) Thực hiện những hoạt động giải trí kỹ thuật khác về tiêu chuẩn, thống kê giám sát, chất lượng và hiệu suất tương thích với tính năng, trách nhiệm được giao ;( 32 ) Thực hiện những trách nhiệm tiếp tục khác được quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao .

2. Quyền hạn

– Được giao trách nhiệm tiếp tục theo công dụng hàng năm hoặc đột xuất để triển khai những hoạt động giải trí về khoa học và công nghệ tiên tiến .- Được thực thi những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến giao trực tiếp hoặc trải qua tuyển chọn .- Được tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc triển khai những hoạt động giải trí KH&CN, được ký kết hợp đồng KH&CN, giảng dạy và tu dưỡng cán bộ, ĐK tham gia tuyển chọn thực thi những trách nhiệm KH&CN .- Chủ động về kinh tế tài chính, sắp xếp kinh phí đầu tư để thực thi trách nhiệm được giao theo pháp luật của pháp lý ; tổ chức triển khai việc thu, nộp, quản trị và sử dụng phí và những khoản thu khác tương quan đến hoạt động giải trí sự nghiệp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo lao lý của pháp lý, được dữ thế chủ động sử dụng biên chế do cấp có thẩm quyền giao và được ký hợp đồng lao động việc làm theo nhu yếu, trách nhiệm và năng lực kinh tế tài chính của Trung tâm khi được Giám đốc Sở đồng ý chấp thuận .- Được hợp tác, liên kết kinh doanh, vay vốn ngân hàng nhà nước, nhận hỗ trợ vốn của những tổ chức triển khai, cá thể ; góp vốn bằng tiền, gia tài, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để thực thi những hoạt động giải trí KH&CN theo lao lý của pháp lý .

Điều 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:  

1.1. Lãnh đạo Trung tâm : Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc .a. Giám đốc Trung tâm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Trung tâm .b. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm, được Giám đốc phân công đảm nhiệm một hoặc 1 số ít nghành nghề dịch vụ việc làm, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp lý về nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được phân công hoặc ủy quyền .Việc chỉ định, không bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm được triển khai theo phân cấp quản trị cán bộ hiện hành .

1.2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: ( gồm 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.)

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp .+ Phòng Ứng dụng – Chuyển giao KHCN .+ Phòng tin tức và Thống kê khoa học công nghệ tiên tiến .+ Phòng Đo lường – Thử nghiệm .Việc lao lý tính năng, trách nhiệm đơn cử của những phòng trình độ, nhiệm vụ thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm thiết kế xây dựng, báo cáo giải trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trước khi phát hành quyết định hành động .Việc chỉ định, không bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật những trưởng, phó phòng, cán bộ Trung tâm thực thi theo phân cấp quản trị cán bộ hiện hành .

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm .Căn cứ nhu yếu trách nhiệm, khối lượng việc làm được giao, Giám đốc Trung tâm kiến thiết xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và xác lập số lượng biên chế sự nghiệp cần bổ trợ. Trung tâm báo cáo giải trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt .Trung tâm được sử dụng lao động hợp đồng, có trình độ trình độ tương thích vị trí việc làm để triển khai công dụng, trách nhiệm được giao theo chính sách tự giàn trải .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments