nhóm trưởng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đặc biệt là với nhóm trưởng Bratva.

Particularly for Bratva captain.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Đúng, ông ấy là nhóm trưởng của chúng tôi.

Yeah, he was our team leader.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Mega Man (rapper), rapper và nhóm trưởng của So Solid Crew

Megaman, thành viên of the So Solid Crew .

WikiMatrix

Nhóm trưởng, cậu là thằng đần.

Advertisement

Sgt., you are a bozo!

OpenSubtitles2018. v3

Trong cơ cấu công ty, các nhóm trưởng được công nhận là thăng chức.

In a corporate structure, these team leaders can be recognized with promotions.

Literature

Năm 1972, trách nhiệm coi sóc hội thánh được giao cho một nhóm trưởng lão thay vì một anh.

Advertisement

In 1972, congregation oversight was assigned to a body of elders instead of to one congregation overseer.

jw2019

Năm 1967, ban nhạc Steppenwolf với nhóm trưởng John Kay đặt tên giống cuốn tiểu thuyết.

In 1967, the band Steppenwolf, headed by German-born singer John Kay, took their name from the novel.

WikiMatrix

10, 11. (a) Nhóm 24 trưởng lão là ai, và một trong số họ đã tiết lộ điều gì cho Giăng?

Advertisement

10, 11. (a) Who are the 24 elders, and what does one of them reveal to John?

jw2019

Cậu là nhóm trưởng mà.

You’re the boss.

OpenSubtitles2018. v3

“One Year Later” là ca khúc ballad nhẹ nhàng, song ca bởi Jessica và Onew (nhóm trưởng nhóm SHINee).

Advertisement

“One Year Later” is a soft pop ballad duet sung by Jessica and Onew of Shinee.

WikiMatrix

Thành viên đầu tiên, Han Geng, được tiết lộ vào ngày 4 tháng 4, sẽ là nhóm trưởng của phân nhóm này.

The first member, Han Geng, was announced to be the subgroup leader on April 4.

WikiMatrix

20 Một nhóm trưởng lão trong hội-thánh có thể góp phần giúp đỡ người nào phạm phải một tội nặng.

20 A group of elders in the congregation could offer help to one who fell into serious wrongdoing.

Advertisement

jw2019

Bài hát được viết bởi nhóm trưởng Luke Pritchard và Inflo cho album phòng thu sắp tới của ban nhạc, Listen.

The song was written by the band’s frontman Luke Pritchard and hip-hop pioneer Inflo for the band’s upcoming studio album Listen.

WikiMatrix

Đội hình ban đầu của nhóm gồm trưởng nhóm Ashley, RiSe, EunB, Sojung, và Zuny.

The group’s original lineup consisted of leader Ashley and members RiSe, EunB, Sojung, and Zuny.

WikiMatrix

Sáng sớm Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, một nhóm trưởng lão đã đến Astrodome để tìm kiếm những anh em đi sơ tán.

Early Friday morning, September 2, a group of Witness elders arrived at the Astrodome to search out their displaced brothers.

jw2019

Một cách để tiếp cận việc phát triển đội ngũ là xem xét đề ra nhóm trưởng và chia đội thành nhiều nhóm nhỏ.

One way to approach the growth of the team is to consider naming team leaders and breaking the team into smaller teams.

Literature

Trong thập niên 1970 đã có những điều chỉnh để trách nhiệm giám thị được giao cho một nhóm trưởng lão thay vì một cá nhân.

During the 1970’s, adjustments were made to put the responsibility for oversight on groups of elders rather than on individuals.

jw2019

Ngày tiếp theo, nhóm trưởng IAEA Mohamed ElBaradei thông báo xác nhận của Liên Hiệp Quốc rằng lò phản ứng đã được đóng trước đó.

The next day, IAEA chief Mohamed ElBaradei announced the UN’s confirmation that the reactor had been shut down.

WikiMatrix

Dường như những người đã được sống lại thuộc nhóm 24 trưởng lão cũng góp phần truyền đạt lẽ thật của Đức Chúa Trời ngày nay.

It seems that resurrected ones of the 24-elders group may be involved in the communicating of divine truths today.

jw2019

Project: Nhóm trưởng của Morning Musume, Hitomi Yoshizawa sẽ tốt nghiệp vào ngày 6 tháng 5 năm 2007 – ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn mùa xuân 2007 của Morning Musume.

Project’s 2007 Winter concert that the group’s leader at the time Hitomi Yoshizawa would leave Morning Musume on May 6, 2007, the last day of Morning Musume’s 2007 spring tour.

WikiMatrix

Tại đó có Hội đồng Lãnh đạo Trung ương, một nhóm trưởng lão giàu kinh nghiệm có vai trò giám thị các hội thánh trên khắp thế giới.

Located there is the Governing Body, a central group of experienced elders who oversee the worldwide congregation.

jw2019

Năm ngày sau, họ cũng đến, bao gồm thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia cùng một luật sư tên Tẹt-tu-lu và một nhóm trưởng lão.

(Acts 23:35) Five days later, they came —High Priest Ananias, a public speaker named Tertullus, and a group of older men.

jw2019

Gotti và Ruggiero đã được ân xá vào năm 1972 và trở về nhóm cũ của họ tại Bergin Hunt và Fish Club, vẫn làm việc dưới nhóm trưởng Carmine Fatico.

Gotti and Ruggiero were paroled in 1972 and returned to their old crew at the Bergin Hunt and Fish Club, still working under Fatico .

WikiMatrix

Vào tháng 4 năm 2005, Avex chính thức thông báo sự ra mắt của nhóm với bảy thành viên (không có Ito) và thành viên lớn tuổi nhất Urata là nhóm trưởng.

In April 2005, Avex officially announced the debut of the group with seven members (excluding Ito), and oldest member Urata as the leader.

WikiMatrix

“Chúng em thảo luận rất nhiều về bài học,” Thư nói, “Nếu các bạn không biết thì nhóm trưởng sẽ giúp tìm ra phương án đúng nhất và nhanh nhất.”

“We talk a lot about our lessons,” says Thu. “When we have questions, the group leaders help us to answer them.”

worldbank.org

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments