Chất lượng phần mềm – Wikipedia tiếng Việt

Tập tin:SoftwareQualityCharacteristicAttributeRelationship.png Một bảng tiếng Anh chỉ về đánh giá chất lượng ứng dụng

Chất lượng sản phẩm phần mềm (tiếng Anh: Software quality) là khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu của người dùng về tính năng cũng như công dụng được nêu ra một cách tường minh hoặc không tường minh trong những ngữ cảnh xác định.

Để thống kê giám sát chất lượng ứng dụng, những tổ chức triển khai thường dựa vào những tiêu chuẩn đánh giá của chứng từ ISO 9001 hoặc chứng từ CMM ( Capability Maturity Model ). Các chứng từ này xác nhận quá trình bảo vệ chất lượng hợp chuẩn và nâng cao vị thế cạnh tranh đối đầu cho những tổ chức triển khai .

Theo cách tiếp cận của ISO, chất lượng toàn diện của phần mềm cần phải được quan tâm từ chất lượng quy trình tới chất lượng phần mềm nội bộ; đánh giá chất lượng phần mềm với yêu cầu của người dùng và chất lượng phần mềm khi sử dụng:

  • Chất lượng chức năng phần mềm là kết quả đánh giá mức độ phù hợp với một thiết kế nhất định, dựa trên các yêu cầu chức năng, người dùng hoặc thông số kỹ thuật.
  • Chất lượng cấu trúc phần mềm là việc đáp ứng các yêu cầu phi chức năng như tính mạnh mẽ, khả năng bảo trì, mức độ sản xuất phần mềm. Chất lượng được đánh giá thông qua việc phân tích cấu trúc bên trong phần mềm, về mã nguồn, mức độ công nghệ và mức hệ thống.

Chất lượng công dụng thường được triển khai hành và đo bằng kiểm thử ứng dụng. Đo lường chất lượng ứng dụng định lượng mức độ tỷ suất ứng dụng hoặc mạng lưới hệ thống theo từng năm. Một giải pháp tổng hợp về chất lượng ứng dụng hoàn toàn có thể được tính trải qua một chương trình chấm điểm chất lượng hoặc định lượng [ 1 ] .
Đo lường chất lượng ứng dụng là về định lượng mức độ mạng lưới hệ thống hoặc ứng dụng có những đặc tính ứng dụng quan trọng gồm có việc đo những thuộc tính cấu trúc của kiến ​ ​ trúc ứng dụng, mã hóa và tài liệu trực tuyến .Đo lường chất lượng ứng dụng cấu trúc và công dụng về cơ bản được triển khai trải qua kiểm thử ứng dụng. [ 2 ]- Kiểm thử ứng dụng được sử dụng để đưa ra hiệu quả xác lập mức độ cung ứng nhu yếu, thực thi đúng tính năng, tiềm năng, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống và nhu yếu người dùng. Kiểm thử là quy trình tiến hành, chạy thử ứng dụng với tiềm năng tìm thấy lỗi và chứng minh và khẳng định chất lượng ứng dụng ; giúp giảm thiểu những lỗi, sự cố khi tiến hành mạng lưới hệ thống .- Chất lượng tính năng ứng dụng phản ánh nó tuân thủ hay tương thích với một phong cách thiết kế nhất định, dựa trên những nhu yếu công dụng hoặc thông số kỹ thuật kỹ thuật. Thuộc tính đó cũng hoàn toàn có thể được miêu tả như thể sự tương thích cho mục tiêu của một ứng dụng hoặc là lợi thế cạnh tranh đối đầu trên thị trường .Chất lượng cấu trúc ứng dụng đề cập đến việc nó phân phối những nhu yếu phi tính năng tương hỗ việc phân phối những nhu yếu về công dụng như tính can đảm và mạnh mẽ hay năng lực bảo dưỡng, mức độ sản xuất ứng dụng một cách đúng chuẩn .Phân tích chất lượng cấu trúc và thống kê giám sát được thực thi trải qua việc nghiên cứu và phân tích mã nguồn, kiến ​ ​ trúc, khuôn khổ ứng dụng, lược đồ cơ sở tài liệu trong mối quan hệ với những nguyên tắc và tiêu chuẩn cùng xác lập cấu trúc mạng lưới hệ thống .
– Quản lý rủi ro đáng tiếc : Lỗi ứng dụng gây tổn hại ngân sách về thời hạn, nguồn lực và hoàn toàn có thể gây tử trận cho con người. Các nguyên do đổi khác từ những giao diện người dùng được phong cách thiết kế kém là do lỗi lập trình trực tiếp .Ví dụ : Năm 1999, sự biến mất của tàu ngoài hành tinh NASA khi đáp xuống sao Hỏa do lỗi thiết lập tài liệu .- Quản lý ngân sách : mạng lưới hệ thống ứng dụng có chất lượng ứng dụng tốt đã được kiểm định giúp giảm thiểu ngân sách tăng trưởng, bảo dưỡng và thuận tiện đổi khác để phân phối nhu yếu kinh doanh thương mại .Yếu tố quan trọng trong đánh giá chất lượng ứng dụng là chất lượng ứng dụng trong kinh doanh thương mại. Các mạng lưới hệ thống ứng dụng thường là một giao diện người dùng và lúc bấy giờ đã chú trọng đến những ứng dụng kinh doanh thương mại tích hợp như mạng lưới hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp ERP, quản trị quan hệ người mua CRM .Ví dụ : Với điện toán di động người dùng truy vấn ứng dụng ERP trên điện thoại thông minh mưu trí phải nhờ vào vào chất lượng của ứng dụng trên tổng thể những loại lớp ứng dụng .
Sử dụng quy mô chất lượng theo ISO-9126 và quy trình tiến độ đánh giá loại sản phẩm ứng dụng theo ISO-14598 để đưa ra đánh giá chất lượng ứng dụng từ lúc mở màn tiến hành cho tới khi hoàn thành xong và sau khi sử dụng ứng dụng .
Là năng lực cung ứng những công dụng thỏa mãn nhu cầu nhu yếu, mục tiêu đã xác lập khi khởi đầu tiến hành ứng dụng. Các tính năng gồm có :- Tính tương thích- Tính đúng chuẩn- Khả năng tương tác- Tính bảo mật thông tin

Độ đáng tin cậy[sửa|sửa mã nguồn]

Nguyên nhân của độ an toàn và đáng tin cậy kém là do cấu trúc ứng dụng không tích hợp được với mã hóa. Việc đánh giá độ đáng tin cậy của một ứng dụng phân phối ước tính mức độ rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại và năng lực xảy ra những lỗi tiềm ẩn của ứng dụng khi thử nghiệm. Mục đích của việc kiểm tra và giám sát độ an toàn và đáng tin cậy là giảm thiểu lỗi ứng dụng như ngừng hoạt động giải trí hay những lỗi ảnh hưởng tác động trực tiếp đến người dùng .- Tính triển khai xong cấu trúc ứng dụng- Quy trình mã hóa- Tính phức tạp của những thuật toán lập trình- Khả năng giải quyết và xử lý và chịu lỗi- Khả năng hồi sinh, quản trị tài nguyên- Phần mềm quản lý tính toàn vẹn và tính thống nhất của tài liệuTùy thuộc vào cấu trúc ứng dụng và những thành phần được nhu yếu, kiểm tra tùy chỉnh để bảo vệ đánh giá tốt độ an toàn và đáng tin cậy của ứng dụng .
Là năng lực phân phối hiệu năng một cách thích hợp nhằm mục đích tiết kiệm chi phí tài nguyên, tăng hiệu suất ứng dụng và năng lực lan rộng ra của ứng dụng. Tính toán nguồn lực, mã nguồn bảo vệ hiệu năng cao khi ứng dụng chạy trên mạng lưới hệ thống như khi giải quyết và xử lý những thuật toán, thanh toán giao dịch, năng lực lan rộng ra, … Việc nghiên cứu và phân tích này phân phối những rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn, nguy cơ tiềm ẩn do sự ngưng trệ của ứng dụng theo thời hạn .Ví dụ như những ứng dụng yên cầu vận tốc giải quyết và xử lý cao để giải quyết và xử lý những thuật toán phức tạp hoặc lượng tài liệu lớn .Đánh giá tính hiệu suất cao của ứng dụng dưới những điều kiện kèm theo sau :- Cấu trúc ứng dụng- Độ tương tác thích hợp với những nguồn tài nguyên- Hiệu suất, thời hạn truy vấn và quản trị tài liệu- Quản lý bộ nhớ, mạng và khoảng trống đĩa- Quy trình mã hóa, lập trình

Tính bảo mật thông tin[sửa|sửa mã nguồn]

Có giải pháp bảo vệ, ngăn ngừa năng lực xảy ra những vi phạm bảo mật thông tin đến ứng dụng, tài liệu của mạng lưới hệ thống và ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn tiến công những lỗ hổng bảo mật thông tin gây tổn hại cho doanh nghiệp ; phân phối mức độ rủi ro đáng tiếc đồng ý được so với người dùng, ứng dụng hay môi trường tự nhiên sử dụng .

Để đánh giá độ an toàn, bảo mật cần kiểm tra các thuộc tính sau đây:

Xem thêm: Viber

– Cấu trúc ứng dụng- Sự tuân thủ phong cách thiết kế nhiều lớp- Vấn đề trong thực tiễn bảo mật thông tin- Quy trình mã hóa, lập trình- Bảo mật truy vấn vào mạng lưới hệ thống, trấn áp những chương trình

Khả năng bảo dưỡng[sửa|sửa mã nguồn]

Khả năng bảo dưỡng gồm có những năng lực kiểm tra, tăng cấp, đổi khác và tăng trưởng ứng dụng cho tương thích với nhu yếu, tính năng và môi trường tự nhiên mới .Tính duy trì gồm có năng lực thích ứng, tính di động và năng lực quy đổi. Cần phải update công nghệ thông tin hay những đổi khác về thị trường, doanh nghiệp bảo vệ luôn cung ứng thông tin, ứng dụng chất lượng đến người dùng .Đánh giá năng lực bảo dưỡng qua những thuộc tính sau :- Cấu trúc ứng dụng và lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng- Khả năng nghiên cứu và phân tích- Mức độ phức tạp của thanh toán giao dịch, lập trình, thuật toán- Kiểm soát mức độ mã hóa- Tính không thay đổi của phần cứng, hệ quản lý, thành phần trung gian, cơ sở tài liệu độc lập- Khả năng kiểm thử được
Đo lường kích cỡ ứng dụng nhu yếu hàng loạt mã nguồn phải được tích lũy đúng mực, gồm có những tập lệnh cấu trúc cơ sở tài liệu, mã nguồn thao tác dữ liệu, những tiêu đề thành phần, những tệp thông số kỹ thuật … Có hai loại kích cỡ ứng dụng cần được đo là size kỹ thuật và kích cỡ công dụng :- Phương pháp đánh số kỹ thuật phổ cập nhất là số dòng mã trên mỗi công nghệ tiên tiến, số lượng tệp tin, công dụng, những lớp học, bảng biểu, …- Để đo kích cỡ tính năng thông dụng nhất là nghiên cứu và phân tích điểm công dụng. Phân tích điểm công dụng đo size của ứng dụng được phân phối từ quan điểm, nhu yếu của người dùng. Họ cung ứng một miêu tả về kích cỡ, giá trị và công dụng cho nhà tăng trưởng ứng dụng. Các giá trị size này được phối hợp với nhiều giải pháp để định lượng, đánh giá việc phân phối và triển khai ứng dụng .Tiêu chuẩn đánh giá điểm nghiên cứu và phân tích điểm công dụng được tương hỗ bởi nhóm người sử dụng điểm công dụng quốc tế IFPUG hay kỹ thuật định cỡ công dụng như COSMIC, NESMA, … Nó hoàn toàn có thể được vận dụng ngay khi mở màn quy trình tăng trưởng ứng dụng và không phụ thuộc vào vào những dòng mã. Hạn chế của chiêu thức vấn đề là sử dụng tiến trình bằng tay thủ công, tốn lao động và ngân sách cao khi tăng trưởng ứng dụng .

Quy trình đánh giá[sửa|sửa mã nguồn]

Quy trình đánh giá chất lượng ứng dụng được kiến thiết xây dựng theo ISO / IEC 14598
– Xác định tiềm năng đánh giá- Xác định loại sản phẩm cần đánh giá- Xây dựng quy mô chất lượng
– Xác định những đại lượng đo lường và thống kê- Mức đo lường và thống kê chuẩn- Tiêu chí đánh giá
Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng ứng dụng – Quản lý ở mức tổ chức triển khai- Hỗ trợ việc quản trị dự án Bất Động Sản
Đo lường, đánh giá chất lượng ứng dụng – Thực hiện đo lường và thống kê- So sánh với tiềm năng, chính sách đánh giá- Kết quả đánh giá

Nội dung tiêu chuẩn[sửa|sửa mã nguồn]

· ISO / IEC 9126· ISO / IEC 14598· Thương Hội doanh nghiệp ứng dụng Nước Ta ( VINASA )· Công ty HanoiSoftware

·       Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  1. ^ ” Monitoring Code Quality and Development Activity by Software Maps “. Proceedings of the IEEE ACM ICSE Workshop on Managing Technical Debt, pp. 9-16, 2011 .
  2. ^ Jim Carter, Developing e-Commerce Systems, Prentice Hall, 2002

[ 1 ]

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments