120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chính văn phòng thông dụng nhất

Hôm nay, mindovermetal sẽ giới thiệu 120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chính văn phòng thông dụng nhất nhằm giúp bạn có thể nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành. mindovermetal sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành .

Là một nhân viên cấp dưới hành chính văn phòng bạn phải có trình độ tiếng Anh tốt

1. Office Managerment : Quản trị hành chính văn phòng

2. Office / Administrative Manager : Nhà quản trị hành chính / Giám đốc hành chính

3. Administrative Assistant : Trợ lý hành chính

120-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-hanh-chinh-van-phong-thong-dung-nhat-mindovermetal

4. Information Manager : Trưởng phòng thông tin

5. Word processing Supervisior : Trưởng phòng giải quyết và xử lý văn bản

6. Receptionist : Tiếp tân

7. Mail clerk : Nhân viên thư tín

8. File clerk : Nhân viên tàng trữ hồ sơ

9. Stenographer : Nhân viên tốc ký

10. Typist / Clerk typist : Nhân viên đánh máy

11. Word processing operator : Nhân viên giải quyết và xử lý văn bản

12. Secretary : Thư ký

13. Professional Secretary : Thư ký chuyên nghiệp

14. Speacialized Secretary : Thư ký chuyên ngành

15. Multifunctional / Traditional / Generalists : Thư ký tổng quát

16. Junior Secretary : Thư ký sơ cấp

17. Senior Secretary : Thư ký Trung cấp

18. Executive Secretary : Thư ký Giám đốc

19. Word processing specialist : Chuyên viên hành chánh

20. The Office function : Chức năng hành chính văn phòng

21. Office work : Công việc hành chính văn phòng

22. Filing : Lưu trữ, sắp xếp HS

22. Correspondence : Thư tín liên lạc

23. Computing : Tính toán

24. Communication : Truyền thông

25. Paper handli : Xử lý công văn sách vở

26. Information handling : Xử lý thông tin

27. Top management : Cấp quản trị hạng sang

28. Middle management : Cấp quản trị cao trung

29. Supervisory management : Cấp quản đốc

30. Input Information flow : Luồng thông tin đầu vào

31. Output Information flow : Luồng thông tin đầu ra

32. Internal Information flow : Luồng thông tin nội bộ

33. Managerial work : Công việc quản trị

34. Scientific management : Quản trị một cách khoa học

35. Office planning : Hoạch định hành chính văn phòng

36. Strategic planning : Hoạch định kế hoạch

37. Operational planning : Hoạch định tác vụ

38. Centralization : Tập trung

39. Decentralization : Phân tán

40. Physical Centralization : Tập trung vào một địa phận

41. Functional Centralization : Tập trung theo tính năng

42. Organizing : Tổ chức

43. Supervisor : Kiểm soát viên

44. Data entry clerk / Operator : Nhân viên nhập dữ kiện

45. Intelligent copier operator : Nhân viên điều hành quản lý máy in mưu trí

46. Mail processing supervisor : Kiểm soát viên giải quyết và xử lý thư tín

47. Data processing supervisor : Kiểm soát viên giải quyết và xử lý dữ kiện

48. Officer services : Thương Mại Dịch Vụ hành chính văn phòng

49. Intradepartment relationship : Mối quan hệ liên nội bộ, phòng ban

50. Customers relationship : Mối quan hệ với người mua

51. Processional relationship : Mối quan hệ nghề nghiệp

120-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-hanh-chinh-van-phong-thong-dung-nhat-1-mindovermetal

52. Controlling : Kiểm tra

53. Monitoring : Kiểm soát

54. Strategic control : Kiểm tra kế hoạch

55. Operational control : Kiểm tra tác vụ

56. Long term/long run/long rage: Dài hơi, trường kỳ

57. Short term / short run / short rage : Ngắn hạn, đoản kỳ

58. Mid term / mid run / mid rage : Trung hạn

59. Administrative control : Kiểm tra hành chính

61. Scheduling : Lịch công tác làm việc phân loại thời biểu

62. Dispatching / Assignment : Phân công công tác làm việc

63. Directing : Điều hành

64. Due : Thời hạn / kỳ hạn

65. Elapsed time : Thời gian trôi qua

66. Report : Báo cáo

67. Instruction : Bảng hướng dẫn

68. Orientation manual : Cẩm nang hội nhập vào môi trường tự nhiên thao tác

69. Office manual : Cẩm nang hành chính

70. Employee manual / Handbook : Sổ tay nhân viên cấp dưới

71. Simplifying office work : Đơn giản hóa CV hành chính

72. Ability : Khả năng

73. Adaptive : Thích nghi

74. Adjusting pay rates : Điều chỉnh mức lương

75. Administrator carde / High rank cadre : Cán bộ quản trị cấp cao

76. Aggrieved employee : Nhân viên bị ngược đãi

77. Benefits : Phúc lợi

78. Career employee : Nhân viên chính ngạch / Biên chế

79. Career planning and development : Kế hoạch và tăng trưởng nghề nghiệp

80. Collective agreement : Thỏa ước tập thể

81. Compensation : Lương bổng

82. Conferrence : Hội nghị

83. Conflict : Mâu thuẩn

84. Conflict tolerance : Chấp nhận mâu thuẩn

85. Co-Workers : Người tập sự

86. Work distribution chart : Sơ đồ phân phối CV

87. Job correlation chart : Lưu chuyển đồ

88. Operation : Hoạt động

89. Transportation : Di chuyển

90. Inspection : Kiểm tra

91. Storage : Lưu trữ

92. Position : Đặt vào vị trí

93. Delay : Trì hoãn, chờ đón

94. Combined operation : Hoạt động tổng hợp

95. Private office : Văn phòng riêng

96. Receiving office : Phòng tiếp khách

97. Work in process : Công việc đang thực thi

98. Tickler forder file : Bìa hồ sơ nhật ký

99. Ticker card file : Thẻ Hồ sơ nhật ký

100. Diary / daybook : Sổ tay hay sổ nhật ký

101. Time schedule : Lịch thời biểu công tác làm việc

102. Daily calendar : Lịch từng ngày để trên bàn

103. Interruption : Thời gian bị gián đoạn

104. Uninterrupted : Thời gian ko bị gián đoạn / Thời gian yên tĩnh

105. Handle paperwork accumulation : Giải quyết / Xử lý Hồ sơ Công văn tồn dư

106. Dictating machine : Máy đọc

107. Low payoff items : Những việc lặt vặt không thiết yếu

108. High payoff items : Những việc quan trọng và có lợi

109. To keep track of sb / sth : Theo sát ai / cái gì

110. To lose track of sb / sth : Không theo sát ai / cái gì

111. Plan for periods relaxation : Kế hoạch cho thời hạn nghĩ ngơi

112. Face to face communication : Giao tiếp mặt đối mặt

113. Telephone Communication : Giao tiếp bằng điện thoại thông minh

114. Communicating with visitors : Giao tiếp bằng điện thoại thông minh

115. Memo of call / Phone call : Mẫu chi nhớ cú điện thoại thông minh / mẫu ghi nhớ tin nhắn

116. A telephone message form : Mẫu ghi nhớ gửi tin nhắn qua điện thoại cảm ứng

117. Arrangement of appointments : Sắp xếp những cuộc hẹn

118. Receiving calls : Nhận điện thoại thông minh

119. Resolution : Nghị quyết

120. Constitution: Hiến pháp

120-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-hanh-chinh-van-phong-thong-dung-nhat-2-mindovermetal

Đây là những từ vựng tiếng Anh quan trọng mà bạn nên bổ sung cho mình. Hãy dán những mẫu giấy ghi những từ này xung quanh phòng ngủ và cơ quan làm việc của bạn, học và thực hành giao tiếp chăm chỉ nhiều để thấm sâu. Chúc bạn học tiếng Anh giỏi và thành công trong công việc! Theo dõi mindovermetal để cập nhật thêm những thông tin mới nhất nhé!

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments