Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII – ThS. Nguyễn Thanh Nhã.pdf (Bài giảng Cơ học ứng dụng Chương VIII) | Tải miễn phí

Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII – ThS. Nguyễn Thanh Nhã

pdf

Advertisement

Số trang Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
18
Cỡ tệp Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
445 KB
Lượt tải Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
0
Lượt đọc Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
15
Đánh giá Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

4.7 (
19 lượt)

18445 KB

Xem thêm: Định luật Bernoulli, ứng dụng Định luật Bernoulli

Advertisement

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 18 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Xem thêm: Viber

Chủ đề tương quan

Advertisement

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương VIII: Hệ siêu tĩnh

Hệ siêu tĩnh

ThS. Nguyễn Thanh Nhã

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương VIII: Hệ siêu tĩnh

1. Khái niệm
Bậc tự do của cơ hệ

Advertisement

Dof  3n   Rrangbuot
+ Dof > 0: hệ động
+ Dof = 0: hệ tĩnh định
+ Dof < 0: hệ siêu tĩnhThS. Nguyễn Thanh NhãBộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh1. Khái niệm Ví dụ Gối cố định: 2 ràng buộc 1 vậtDof  3n   Rrangbuot  3.1   3  2   2 Ngàm: 3 ràng buộcThS. Nguyễn Thanh NhãĐây là hệ siêu tĩnh bậc 2.Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh1. Khái niệm 1 vật Hệ siêu tĩnh bậc 3 ?Ngàm: 3 RB, 3 PLLKNgàm: 3 RB, 3 PLLKBậc của hệ siêu tĩnh = Số phản lực thật sự sinh ra - số phương trình cân bằng tĩnh học thật sự để giảiThS. Nguyễn Thanh NhãBộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh2. Giải bài toán bằng phương pháp lựcqBài toán ví dụ: Giả sử xét hệ siêu tĩnh như hình bên, đòi hỏi phải xác định các thành phần nội lực của khung hay tính chuyển vị của khung tại một điểm nào đó thuộc khung.ll Hệ siêu tĩnh bậc 2Khó khăn: Cần tính 5 ẩn phản lực liên kết trong khi ta chỉ có 3 phương trình cân bằng! Cách giải quyết: Xây dựng một hệ tĩnh định tương đương, hệ này có các ứng xử về biến dạng, chuyển vị giống với hệ ban đầu.ThS. Nguyễn Thanh NhãBộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh2. Giải bài toán bằng phương pháp lực Các bước thực hiện: a. Chọn hệ cơ bản: Hệ cơ bản được suy ra từ hệ siêu tĩnh bằng cách bỏ bớt các liên kết.qllqll Hệ siêu tĩnh bậc 2 Hệ tĩnh định tương đươngChú ý: Chỉ có quyền bỏ bớt liên kết chứ không được thêm vào!ThS. Nguyễn Thanh NhãBộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh2. Giải bài toán bằng phương pháp lực Các bước thực hiện:lb. Đặt các phản lực liên kết vào hệ cơ bản.X1qX2qlll lhoặcX1q l Chú ý: Có nhiều cách chọn hệ cơ bản! ThS. Nguyễn Thanh NhãM1 Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh2. Giải bài toán bằng phương pháp lực Các bước thực hiện: c. Thiết lập các phương trình chính tắc để xác định các phản lực liên kết. Phương trình chính tắc được thành lập dựa vào điều kiện: Chuyển vị do tải trọng và các phản lực liên kết gây nên theo các phương của phản lực liên kết phải bằng chuyển vị thực của hệ siêu tĩnh. Trong VD này, Hai phương trình chính tắc: Trong đó:1  1P  11 X 1  12 X 2  0  2   2 P   21 X 1   22 X 2  01P : Chuyển vị theo phương X1 do tải gây ra 11 X 1 : Chuyển vị theo phương X1 do X1 gây ra 12 X 2 : Chuyển vị theo phương X1 do X2 gây ra 2 P : Chuyển vị theo phương X2 do tải gây ra  21 X 1 : Chuyển vị theo phương X2 do X1 gây ra  22 X 2 : Chuyển vị theo phương X2 do X2 gây ra ThS. Nguyễn Thanh NhãChuyển vị thực của hệ siêu tĩnh theo phương X1, X2 :1   2  0Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh2. Giải bài toán bằng phương pháp lực Các bước thực hiện: - Tính chuyển vị do tải trọng thực gây ra cho hệ tĩnh định theo phương Xi : - Sử dụng phương pháp nhân biểu đồ để tính các hệ số iP ij- Giải hệ phương trình tìm các phản lực liên kết. - Xem các phản lực liêt kết như các tải chủ động và giải bài toán như cách giải bài toán tĩnh định.ThS. Nguyễn Thanh NhãBộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCMChương VIII: Hệ siêu tĩnh2. Giải bài toán bằng phương pháp lực Vậy hệ phương trình chính tắc cho bài toán siêu tĩnh bậc 2:11 X 1  12 X 2  1P  0   21 X 1   22 X 2   2 P  0 Mở rộng cho hệ siêu tĩnh bậc n:11 X 1  12 X 2  ...  1n X n  1P  0  X   X  ...   X    0  21 1 22 2 2n n 2P  ...  n1 X 1   n 2 X 2  ...   nn X n   nP  0 ii :  ij : ij : chuyển vị đơn vị theo phương i do lực đơn vị theo phương j gây ra. iP : chuyển vị theo phương i do tải gây ra.Các hệ số chính Các hệ số phụ ip : Các số hạng tự do ThS. Nguyễn Thanh NhãBộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments