Phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp

Khi nhắc đến đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, rất nhiều người có thể sẽ nhầm lẫn giữa hai cơ chế bảo hộ. Đó chính là cơ chể bảo hộ của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp. Vậy dựa trên quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, có thể phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng công nghiệp và kiểu dáng công nghiệp như thế nào. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.

Tiêu chí thứ nhất : Khái niệm

Để phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng công nghiệp và mẫu mã công nghiệp trước hết tất cả chúng ta phải xét đến khái niệm của chúng .
+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được bộc lộ bởi đường nét, sắc tố, hình khối, bố cục tổng quan với tính năng hữu dụng, hoàn toàn có thể gắn liền với một vật phẩm hữu dụng, được sản xuất thủ công bằng tay hoặc công nghiệp như : Thiết kế đồ họa ( hình thức bộc lộ của biểu trưng, mạng lưới hệ thống nhận diện và vỏ hộp mẫu sản phẩm ), phong cách thiết kế thời trang, tạo dáng mẫu sản phẩm, phong cách thiết kế nội thất bên trong, trang trí. ( Căn cứ pháp lý khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018 / NĐ – CP lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền tương quan ) .

+ Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này ( Căn cứ pháp lý: Khoản 13 Điều 4 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2009,2019 ).

Tiêu chí thứ hai: Căn cứ xác lập quyền

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng xác lập trên cơ sở mẫu sản phẩm phát minh sáng tạo dưới dạng hình thức vật chất cố định và thắt chặt và không phải ĐK. ( Căn cứ pháp lý : Khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ trợ 2009,2019 ) .
+ Kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định hành động cấp văn bằng bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục ĐK pháp luật tại Luật này hoặc công nhận ĐK quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. ( Căn cứ pháp lý : Điểm a Khoản 3 Điều 6 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ trợ 2009, 2019 ) .

Tiêu chí thứ ba: về chi phí đăng ký

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng không mất phí ĐK hoặc nếu có ĐK thì ngân sách cũng không cao để bảo lãnh .
+ Kiểu dáng công nghiệp mất ngân sách cao hơn để ĐK bảo lãnh .

Tiêu chí thứ tư: về thời hạn thẩm định đơn đăng ký 

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thời hạn thẩm định và đánh giá đơn ĐK ngắn hơn ( 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ) .
+ Kiểu dáng công nghiệp có thời hạn đánh giá và thẩm định đơn từ 09 đến 12 tháng kể từ ngày nộp đơn .

Tiêu chí thứ năm : thời hạn bảo hộ

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng : thời hạn bảo lãnh được lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 27 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ trợ 2009,2019 .

+, Đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

+, Đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo lãnh là 100 năm kể từ tác phẩm được định hình .
+ Kiểu dáng công nghiệp : thời hạn bảo lãnh được pháp luật tại khoản 4 Điều 93 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ trợ 2009,2019 “ Bằng độc quyền mẫu mã công nghiệp có hiệu lực hiện hành từ ngày cấp và lê dài hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn, hoàn toàn có thể gia hạn liên tục, mỗi lần 5 năm ”. Do đó, thời hạn bảo lãnh của mẫu mã công nghiệp tối đa là 15 năm .

Tiêu chí thứ sáu : Điều kiện bảo hộ

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng : tác phẩm được tạo ra thể hiện dưới dạng hình thức vật chất nhất định và có tính sáng tạo của tác giả trong tác phẩm.

+ Kiểu dáng công nghiệp : Có tính mới, có tính phát minh sáng tạo không được trùng hoặc tương tự như với mẫu mã công nghiệp đã ĐK bảo lãnh trước đó, có năng lực vận dụng công nghiệp. ( Căn cứ pháp lý : Điều 64 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ trợ 2009,2019 ). Vì vậy, mẫu mã công nghiệp có điều kiện kèm theo bảo lãnh cao hơn .

Tiêu chí thứ bảy : Phạm vi quyền được bảo hộ

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng : chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng tác phẩm khi họ chứng tỏ họ độc lập tạo ra tác phẩm mà không hề biết đến tác phẩm được bảo lãnh trước đó .
+ Kiểu dáng công nghiệp : chủ sở hữu có quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng mẫu mã không độc lạ đáng kể với mẫu mã được bảo lãnh trong thời hạn bảo lãnh. Trừ trường hợp lao lý tại Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ trợ 2009,2019 .

Tiêu chí thứ tám : Hành vi xâm phạm

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng : hành vi xâm phạm được lao lý tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ trợ 2009,2019 .

+ Kiểu dáng công nghiệp : hành vi xâm phạm được quy định tại Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009,2019.

Tiêu chí thứ chín : Cơ quan đăng ký bảo hộ

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng : Cục bản quyền tác giả thuộc bộ văn hóa truyền thống thể thao và du lịch .
+ Kiểu dáng công nghiệp : Cục sở hữu trí tuệ thuộc bộ Khoa học công nghệ tiên tiến .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments