Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 12 – Bài 1 : Một số khái niệm cơ bản giúp HS giải bài tập, giúp cho những em hình thành và tăng trưởng năng lượng sử dụng công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo :

  Bài 1 trang 16 Tin học 12: Nêu một ứng dụng của CSDL của một tổ chức mà em biết.

  Lời giải:

  Ứng dụng cơ sở dữ liệu của thư viện TP. Hà Nội sẽ quản lí thông tin người đọc, thông tin người mượn, thông tin về những nhân viên cấp dưới trong thư viện và còn những dữ liệu về người mượn đã mượn những quyển sách nào, mở màn từ ngày bao nhiêu .

  Bài 2 trang 16 Tin học 12: Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  Lời giải:

  * Cơ sở dữ liệu: là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ đề đáp ứng nhu cầ khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

  Ví dụ: CSDL quản lý thư viện với bảng bạn đọc sẽ lưu những thông tin về mã bạn đọc, tên bạn đọc, quê quán.

  * Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Là phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được.

  Ví dụ: CSDL đó được tạo lập trong hệ quản trị Mysql. Để trích xuất thông tin về bạn đọc trong cơ sở dữ liệu này ta sẽ dùng các công cụ để truy vấn dữ liệu do Mysql cung cấp.

  Vậy cơ sở dữ liệu là một tập hợp những dữ liệu tương quan đến nhau, còn hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một ứng dụng .

  Bài 3 trang 16 Tin học 12: Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách ở thư viện, theo em cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư.

  Lời giải:

  Để thiết kế xây dựng một CSDL quản lí mượn / trả sách ở thư viện, ta phải tàng trữ những thông tin sau :

       + Thông tin về bạn đọc: Mã bạn đọc, tên bạn đọc, số chứng minh thư, ngày sinh, quê quán, thông tin về vi phạm.

  + tin tức về sách : Mã sách, tên sách, tác giả, số lượng còn lại .
  + tin tức mượn, trả sách : Mã bạn đọc, mã sách, số lượng mượn, ngày mở màn mượn, ngày trả, thực trạng sách .
  Những việc cần làm để cung ứng nhu yếu quản lí của người thủ thư là :
  + Quản lí thông tin bạn đọc : Thêm bạn đọc, xóa bạn đọc, sửa thông tin bạn đọc .
  + Quản lí thông tin sách : Thêm sách, sửa sách, xóa sách .
  + Quản lí việc mượn sách : Tạo bảng quản lí mượn, để biết bạn đọc nào đã mượn sách nào .
  + Chức năng thống kê, tìm kiếm, báo cáo giải trình : Tìm kiếm sách, tìm kiếm bạn đọc, xem quyển sách nào còn đủ số lượng để cho mượn, thống kê những người mượn trả sách trong tháng, thống kê số lượng sách bị mất trong tháng …

  Bài 4 trang 16 Tin học 12: Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?

  Lời giải:

  Ví dụ minh họa cho một vài nhu yếu cơ bản so với hệ CSDL :

       + Tính cấu trúc: CSDL thư viện có bảng bandoc gồm nhiều hàng, nhiều cột. Một cột là một thuộc tính và mỗi hàng là một thông tin bạn đọc.

  + Tính toàn vẹn : Mỗi thư viện đề có lao lý về số sách nhiều nhất mà người đọc được mượn trong một lần, ví dụ điển hình số sách một người mượn không vượt quá 6 cuốn .
  + Tính bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin thông tin : Trong CSDL thư viện không phải ai cũng hoàn toàn có thể xem thông tin về bạn đọc khác, Chỉ có một số người đủ thẩm quyền như thủ thư mới có quyển truy vấn để sửa đổi, xóa bạn đọc .

  5/5 - (1 vote)
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments