skip tiếng Anh là gì?

skip tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng skip trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ skip tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm skip tiếng Anh
skip
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ skip

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: skip tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

skip tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ skip trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ skip tiếng Anh nghĩa là gì.

skip /skip/

* danh từ
– (thể dục,thể thao) đội trưởng, thủ quân
– ông bầu

* danh từ
– thùng lồng (để chuyển người, đồ vật lên xuống hầm mỏ)
– (như) skep
– sự nhảy nhót, sự nhảy cẫng
– sự nhảy dây
– nhảy, bỏ quãng
=to skip from one subject to another+ đang chuyện nọ nhảy (rọ) sang chuyện kia
=he skips as he reads+ khi đọc, anh ấy bỏ quãng
– nhảy lớp
– (từ lóng) chuồn, lủi, đi mất

* ngoại động từ
– nhảy, bỏ, quên
=to skip a passage+ nhảy một đoạn
=to skip a form+ nhảy một lớp
=to skip the descriptions+ bỏ không đọc những đoạn tả, quên không đọc những đoạn tả

skip
– bước nhảy, nhảy

Thuật ngữ liên quan tới skip

Tóm lại nội dung ý nghĩa của skip trong tiếng Anh

skip có nghĩa là: skip /skip/* danh từ- (thể dục,thể thao) đội trưởng, thủ quân- ông bầu* danh từ- thùng lồng (để chuyển người, đồ vật lên xuống hầm mỏ)- (như) skep- sự nhảy nhót, sự nhảy cẫng- sự nhảy dây- nhảy, bỏ quãng=to skip from one subject to another+ đang chuyện nọ nhảy (rọ) sang chuyện kia=he skips as he reads+ khi đọc, anh ấy bỏ quãng- nhảy lớp- (từ lóng) chuồn, lủi, đi mất* ngoại động từ- nhảy, bỏ, quên=to skip a passage+ nhảy một đoạn=to skip a form+ nhảy một lớp=to skip the descriptions+ bỏ không đọc những đoạn tả, quên không đọc những đoạn tảskip- bước nhảy, nhảy

Đây là cách dùng skip tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ skip tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

skip /skip/* danh từ- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) đội trưởng tiếng Anh là gì?
thủ quân- ông bầu* danh từ- thùng lồng (để chuyển người tiếng Anh là gì?
đồ vật lên xuống hầm mỏ)- (như) skep- sự nhảy nhót tiếng Anh là gì?
sự nhảy cẫng- sự nhảy dây- nhảy tiếng Anh là gì?
bỏ quãng=to skip from one subject to another+ đang chuyện nọ nhảy (rọ) sang chuyện kia=he skips as he reads+ khi đọc tiếng Anh là gì?
anh ấy bỏ quãng- nhảy lớp- (từ lóng) chuồn tiếng Anh là gì?
lủi tiếng Anh là gì?
đi mất* ngoại động từ- nhảy tiếng Anh là gì?
bỏ tiếng Anh là gì?
quên=to skip a passage+ nhảy một đoạn=to skip a form+ nhảy một lớp=to skip the descriptions+ bỏ không đọc những đoạn tả tiếng Anh là gì?
quên không đọc những đoạn tảskip- bước nhảy tiếng Anh là gì?
nhảy

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments