Những ƣu điểm của kỹ thuật AFLP Những hạn chế của kỹ thuật AFLP Ứng dụng của kỹ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1016.22 KB, 84 trang )

2.2.7.3. Những ƣu điểm của kỹ thuật AFLP

 Kỹ thuật AFLP phù hợp cho tất cả các đối tượng nghiên cứu là thực vật, động vật và vi sinh vật mà khơng cần biết trước trình tự bộ gene.
 Không giống như kỹ thuật RAPD sử dụng những primer ngắn và nhân bản một cách ngẫu nhiên, cho kết quả có độ tin cậy khơng cao, kỹ thuật AFLP sử dụng 2
primer dài, cho kết quả đáng tin cậy và ổn định kết quả giống nhau khi được lập lại nhiều lần do điều kiện thực hiện 2 phản ứng PCR nghiêm ngặt.
 Kết quả AFLP có thể được điện di trên máy giải trình tự gene có độ phân
tách các band cao giúp phát hiện hầu hết những đoạn được nhân bản chọn lọc có độ dài gần bằng nhau mà khi điện di trên gel agarose hay gel polyacrylamide khó phát
hiện được.  Khả năng xuất hiện đa hình lớn, nhận diện được chỉ thị trội với độ tin cậy
cao. Đánh giá đa dạng di truyền với độ tin cậy cao.  Sử dụng một lượng ít DNA so với RFLP [17].

2.2.7.4. Những hạn chế của kỹ thuật AFLP

 AFLP là kỹ thuật mới nên chưa được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu. Chi phí tiến hành cao và thiết bị phức tạp nên chưa thể thay thế hoàn toàn các kỹ thuật
khác, đặc biệt là với các đối tượng nghiên cứu hoàn toàn mới.  Thao tác thực hiện khó, cần có đội ngũ chuyên viên được đào tạo lành
nghề.

Advertisement

2.2.7.5. Ứng dụng của kỹ thuật AFLP

Kỹ thuật AFLP được sử dụng cho những công việc:  Đánh giá đa dạng di truyền.
 Nhận diện chỉ thị phân tử.  Xây dựng bản đồ gene.
2.2.8. So sánh các kỹ thuật đánh giá đa dạng di truyền và phát hiện chỉ thị phân tử
Việc chọn lựa một kỹ thuật sinh học phân tử để sử dụng phải căn cứ vào nhiều yếu tố, cụ thể như những ưu và khuyết điểm của kỹ thuật đó hay tùy thuộc vào tình hình
nghiên cứu thực tế, tuy nhiên các kỹ thuật đánh giá đa dạng di truyền và phát hiện chỉ thị phân tử có thể được so sánh một cách tương đối theo những tiêu chí như bảng 2.9.
Bảng 2.9. So sánh các kỹ thuật đánh giá đa dạng di truyền và phát hiện chỉ thị phân tử.
Các yếu tố chính AFLP
RAPD SSR
RFLP Allozyme
Số lượng thơng tin Khả năng đáng tin cậy
Độ phân giải Cách tiến hành
Thời gian tiến hành Cao
Cao Cao
Vừa phải Ngắn
Cao Biến đổi
Vừa phải Dễ
Ngắn Cao
Cao Cao
Khó Dài
Thấp Cao
Cao Khó
Dài Thấp
Cao Vừa phải
Dễ Ngắn
: Khi chưa phát hiện được trình tự primer. Nếu đã có trình tự primer thì thời gian tiến hành ngắn và cách thức tiến hành dễ Theo Hillis và ctv, Karp và Edwards,
1998 [17]

2.2.9. Kỹ thuật PCR

 Kỹ thuật AFLP phù hợp cho tất cả các đối tượng nghiên cứu là thực vật, động vật và vi sinh vật mà khơng cần biết trước trình tự bộ gene. Không giống như kỹ thuật RAPD sử dụng những primer ngắn và nhân bản một cách ngẫu nhiên, cho kết quả có độ tin cậy khơng cao, kỹ thuật AFLP sử dụng 2primer dài, cho kết quả đáng tin cậy và ổn định kết quả giống nhau khi được lập lại nhiều lần do điều kiện thực hiện 2 phản ứng PCR nghiêm ngặt. Kết quả AFLP có thể được điện di trên máy giải trình tự gene có độ phântách các band cao giúp phát hiện hầu hết những đoạn được nhân bản chọn lọc có độ dài gần bằng nhau mà khi điện di trên gel agarose hay gel polyacrylamide khó pháthiện được.  Khả năng xuất hiện đa hình lớn, nhận diện được chỉ thị trội với độ tin cậycao. Đánh giá đa dạng di truyền với độ tin cậy cao.  Sử dụng một lượng ít DNA so với RFLP [17]. AFLP là kỹ thuật mới nên chưa được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu. Chi phí tiến hành cao và thiết bị phức tạp nên chưa thể thay thế hoàn toàn các kỹ thuậtkhác, đặc biệt là với các đối tượng nghiên cứu hoàn toàn mới.  Thao tác thực hiện khó, cần có đội ngũ chuyên viên được đào tạo lànhnghề.Kỹ thuật AFLP được sử dụng cho những công việc:  Đánh giá đa dạng di truyền. Nhận diện chỉ thị phân tử.  Xây dựng bản đồ gene.2.2.8. So sánh các kỹ thuật đánh giá đa dạng di truyền và phát hiện chỉ thị phân tửViệc chọn lựa một kỹ thuật sinh học phân tử để sử dụng phải căn cứ vào nhiều yếu tố, cụ thể như những ưu và khuyết điểm của kỹ thuật đó hay tùy thuộc vào tình hìnhnghiên cứu thực tế, tuy nhiên các kỹ thuật đánh giá đa dạng di truyền và phát hiện chỉ thị phân tử có thể được so sánh một cách tương đối theo những tiêu chí như bảng 2.9.Bảng 2.9. So sánh các kỹ thuật đánh giá đa dạng di truyền và phát hiện chỉ thị phân tử.Các yếu tố chính AFLPRAPD SSRRFLP AllozymeSố lượng thơng tin Khả năng đáng tin cậyĐộ phân giải Cách tiến hànhThời gian tiến hành CaoCao CaoVừa phải NgắnCao Biến đổiVừa phải DễNgắn CaoCao CaoKhó DàiThấp CaoCao KhóDài ThấpCao Vừa phảiDễ Ngắn: Khi chưa phát hiện được trình tự primer. Nếu đã có trình tự primer thì thời gian tiến hành ngắn và cách thức tiến hành dễ Theo Hillis và ctv, Karp và Edwards,1998 [17]

Bạn đang đọc: Những ƣu điểm của kỹ thuật AFLP Những hạn chế của kỹ thuật AFLP Ứng dụng của kỹ

Advertisement

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments