Bảo lãnh tạm ứng là gì? Quy định về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Bảo lãnh tạm ứng là một trong những hình thức bảo vệ triển khai hợp đồng của những bên trong quan hệ xây dựng để nhà thầu thực thi công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị cho việc xây dựng khu công trình .
Bảo lãnh là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau như hợp đồng dân sự, tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước, dự thầu khu công trình, … Nhưng bảo lãnh tạm ứng thì chỉ được dùng trong nghành nghề dịch vụ xây dựng .

Vậy bảo lãnh tạm ứng là gì? Cùng Luật Hoàng Phi tham khảo trong bài chia sẻ dưới đây.

Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước cho nhà thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị nguyên vật liệu, nhân lực trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng xây dựng đã giao kết.

>> >> > Tham khảo : Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Bảo lãnh tạm ứng hợp là gì?

Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là hình thức ràng buộc mang tính pháp lý để nhà thầu không vi phạm hợp đồng đồng, không vi phạm quy trình tiến độ thực thi hợp đồng và bảo vệ nhà thầu sử dụng khoản tiền tạm ứng đúng mục tiêu với thời hạn tạm ứng bằng thời hạn thực thi hợp đồng .
Việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng chỉ được triển khai khi hợp xây dựng đã có hiệu lực hiện hành, riêng hợp đồng kiến thiết khu công trình xây dựng thì phải có kế hoạch giải phóng mặt phẳng theo sự thỏa thuận hợp tác của 2 bên trong hợp đồng .
Mức tiền tạm ứng, thời gian tạm ứng và điều kiện kèm theo tịch thu tiền tạm ứng phải được những bên thỏa thuận hợp tác đơn cử với trong và được ghi nhận trong hợp đồng. Mức tiền tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi đơn cử trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu thống kê giám sát giá dự thầu và đề xuất giá hợp đồng .
Mức tiền bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng không được có giá trị vượt quá 50 % giá trị của hợp đồng tại thời gian giao kết, trong trường hợp đặc biệt quan trọng phải được người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép hoặc có sự chấp thuận đồng ý của Bộ trưởng ; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ; quản trị hội đồng thành viên, quản trị hội đồng quản trị của tập đoàn lớn, tổng công ty trong trường hợp Thủ tướng nhà nước là người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư .
>> >> > Tham khảo : Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là gì ?

Mức tiền bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Mức tiền bảo lãnh hợp đồng xây dựng thấp nhất bằng :
– 10 % giá hợp đồng so với hợp đồng xây đắp khu công trình xây dựng có giá trị trên 50 tỷ đồng ;
– 15 % giá hợp đồng so với hợp đồng tư vấn có giá trị trên 10 tỷ đồng, hợp đồng thiết kế khu công trình xây dựng có giá trị từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng ;
– 20 % giá hợp đồng so với hợp đồng tư vấn có giá trị đến 10 tỷ đồng, hợp đồng kiến thiết khu công trình xây dựng có giá trị dưới 10 tỷ đồng .

Bên nhận thầu phải sử dụng tiền bảo lãnh tạm ứng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả theo thỏa thuận trong hợp đồng, nghiêm cấm việc quy định tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, đối tượng của theo hợp đồng xây dựng đã ký kết.

Quy định về bảo lãnh tạm ứng

Theo Điều 18 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP lao lý bảo lãnh tạm ứng đơn cử như sau :
– Việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng chỉ được triển khai khi hợp xây dựng đã có hiệu lực hiện hành, riêng hợp đồng thiết kế khu công trình xây dựng thì phải có kế hoạch giải phóng mặt phẳng theo sự thỏa thuận hợp tác của 2 bên trong hợp đồng .
– Mức tiền tạm ứng, thời gian tạm ứng và điều kiện kèm theo tịch thu tiền tạm ứng phải được những bên thỏa thuận hợp tác đơn cử với trong và được ghi nhận trong hợp đồng. Mức tiền tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi đơn cử trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu giám sát giá dự thầu và đề xuất giá hợp đồng .
– Mức tiền bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng không được có giá trị vượt quá 50 % giá trị của hợp đồng tại thời gian giao kết, trong trường hợp đặc biệt quan trọng phải được người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép hoặc có sự chấp thuận đồng ý của Bộ trưởng ; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ; quản trị hội đồng thành viên, quản trị hội đồng quản trị của tập đoàn lớn, tổng công ty trong trường hợp Thủ tướng nhà nước là người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư .
– Để tạm ứng triển khai hợp đồng thì nhà thầu phải nộp Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng : Đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực thi việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương tự khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng so với những hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực thi gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư triển khai theo những chương trình tiềm năng .
– Trường hợp bên nhận thầu là liên danh những nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương tự khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu .

Hy vọng với bài chia sẻ trên đây sẽ giúp Quý độc giả hiểu rõ hơn về bảo lãnh tạm ứng là gì? Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến bảo lãnh tạm ứng vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6557 để được luật sư, chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ trực tiếp.

Thời gian có hiệu lực và mức tạm ứng hợp đồng

Việc bảo lãnh phải được lê dài cho đến khi bên giao thầu đã tịch thu hết số tiền tạm ứng. Giá trị của việc bảo lãnh sẽ được giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã tịch thu qua mỗi lần thanh toán giao dịch giữa những bên .
Mức vố tạm ứng gồm mức vốn tạm ứng tối thiểu và mức vốn tạm ứng tối đa .
– Vốn tạm ứng tối thiểu của hợp đồng tư vấn : những hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng thì mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15 % giá trị của hợp đồng ; những hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng thì mức vốn tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 20 % giá trị của hơp đồng .
Mức tạm ứng vốn tối thiểu so với hợp đồng thiết kế : có giá trị dưới 10 tỷ thì mức tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 20 % giá trị của hợp đồng ; có giá trị từ 10 đến 50 tỷ đồng thì mức tạm ứng bằng 15 % giá trị của hợp đồng ; có giá trị trên 50 tỷ đồng mức vốn tạm ứng bằng 10 % giá trị của hợp đồng .

Mức tạm ứng tối thiểu với các hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC, EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác thì mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị của hợp đồng.

– Mức tạm ứng tối đa của những loại hợp đồng trên là 50 % giá trị hợp đồng tại thời gian ký kết .
Trong những trường hợp đặc biệt quan trọng thì phải được người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép hoặc Bộ trưởng, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; quản trị hội đồng thành viên, quản trị hội đồng quản trị tập đoàn lớn, tổng công ty so với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư là Thủ tướng nhà nước .
>> >> > Tìm hiểu : Bảo lãnh giao dịch thanh toán là gì ?

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments