Hỏi đáp CSTC

Kính gửi Bộ Tài chính : Tôi đang công tác làm việc tại Ban QLDA ( Chủ góp vốn đầu tư ), xin được tư vấn thêm về nội dung đơn cử như sau : Khi Chủ góp vốn đầu tư ( bên A ) và Nhà thầu ( bên B ) ký kết Hợp đồng xây dựng, theo pháp luật trong Hợp đồng đã ký kết, bên B phải nộp bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng ( nếu có ) của một Ngân hàng ; có những trường hợp như sau xảy ra : 1. Bảo lãnh được bên B được phân phối bởi Ngân hàng được ghi trong Hợp đồng ( Ngân hàng bên B nhận tiền ). 2. Bảo lãnh được bên B cung ứng bởi một Ngân hàng khác ( không phải là Ngân hàng đã ghi trong Hợp đồng ). 3. Hợp đồng không nhu yếu bảo lãnh Ngân hàng. Xin hỏi rằng : Đối với những trường hợp đơn cử thứ nhất, thứ hai và thứ ba : a ) Nếu đang trong thời hạn Hợp đồng còn hiệu lực hiện hành, bên B ý kiến đề nghị biến hóa Tài khoản và đổi khác Ngân hàng trong Hợp đồng thì có được không ? b ) Nếu sau khi Hợp đồng đã hết thời hạn thực thi, khu công trình đã được chuyển giao và đã quyết toán A-B, nhưng bên A vẫn còn nợ bên B ( bảo lãnh hợp đồng đã hết hiệu lực thực thi hiện hành ), bên B có đơn ý kiến đề nghị bên A đổi khác Tài khoản và biến hóa Ngân hàng trong Hợp đồng, như vậy có được không ? Và cần những thủ tục gì để thanh toán giao dịch qua Kho bạc. Rất mong được giải đáp giúp. Xin trân trọng cảm ơn. / .

NỘI DUNG TRẢ LỜI :

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

Khi Chủ góp vốn đầu tư ( Bên A ) và Nhà thầu ( Bên B ) ký kết Hợp đồng xây dựng, theo pháp luật trong Hợp đồng đã ký kết, bên B phải nộp bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng ( nếu có ) của một Ngân hàng ; có những trường hợp xảy ra :

– Bảo lãnh được bên B cung ứng bởi Ngân hàng được ghi trong Hợp đồng .

– Bảo lãnh được bên B phân phối bởi một Ngân hàng khác không phải Ngân hàng ghi trong hợp đồng .- Hợp đồng không nhu yếu bảo lãnh Ngân hàng .Câu hỏi :1. Đối với từng trường hợp đơn cử ở trên, nếu đang trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực hiện hành, bên B đề xuất biến hóa thông tin tài khoản và biến hóa Ngân hàng trong hợp đồng thì có được không ?2. Nếu sau khi Hợp đồng đã hết thời hạn triển khai, khu công trình đã được chuyển giao và đã quyết toán A-B, nhưng bên A vẫn còn nợ bên B ( bảo lãnh hợp đồng đã hết hiệu lực hiện hành ), bên B có đơn đề xuất bên A biến hóa thông tin tài khoản và biến hóa Ngân hàng trong Hợp đồng, như vậy có được không ? Và cần những thủ tục gì để thanh toán giao dịch qua Kho bạc .Câu vấn đáp :

1. Về đổi khác thông tin tài khoản và Ngân hàng trong Hợp đồng xây dựng :

– Theo lao lý tại Điều 143 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 thì : “

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng gồm kiểm soát và điều chỉnh về khối lượng, quá trình, đơn giá hợp đồng và những nội dung khác do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được vận dụng trong thời hạn triển khai hợp đồng và do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tương thích với những lao lý của Luật này và pháp lý khác có tương quan ” .

Như vậy, việc kiểm soát và điều chỉnh thông tin tài khoản Ngân hàng và Ngân hàng do Bên A và Bên B tự thỏa thuận hợp tác dựa trên nguyên tắc tương thích lao lý của Luật Xây dựng và pháp lý khác có tương quan bảo vệ trong thời hạn Hợp đồng còn hiệu lực thực thi hiện hành .

– Trường hợp đơn cử của fan hâm mộ nêu trên, để làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tương quan trong việc kiểm soát và điều chỉnh thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước trong Hợp đồng xây dựng, ý kiến đề nghị fan hâm mộ có quan điểm với Bộ Xây dựng để có hướng dẫn đơn cử hơn .2. Về thanh toán giao dịch qua KBNN :- Việc trấn áp thanh toán giao dịch so với vốn góp vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách chi tiêu Nhà nước qua KBNN được triển khai theo pháp luật tại Điều 144 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 : “ Việc giao dịch thanh toán Hợp đồng xây dựng phải tương thích với loại hợp đồng, giá hợp đồng và những điều kiện kèm theo trong hợp đồng mà những bên đã ký kết ” .

– Hồ sơ thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016, Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với Hợp đồng xây dựng có quy định thời hạn hiệu lực của Hợp đồng được tính từ khi nhà thầu có Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, để đảm bảo nguyên tắc trên thì Chủ đầu tư gửi Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Bản sao, có đóng dấu xác nhận sao y bản chính) để KBNN có cơ sở kiểm soát thanh toán cho dự án.

Trên đây là quan điểm vấn đáp của KBNN, ý kiến đề nghị fan hâm mộ điều tra và nghiên cứu triển khai. / .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments