Hỗn hợp X gồm một este đơn chức mạch hở và ba este nhị chức, mạch hở, không phân nhánh là đồng phân của nhau. Đun nóng 11,88 gam X với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đượ

 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm một este đơn chức mạch hở và ba este nhị chức, mạch hở, không phân nhánh là đồng phân của nhau. Đun nóng 11,88 gam X với 200 ml dung dịch NaOH 1,5 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho hàng loạt lượng ancol Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện kèm theo không có không khí, thu được 2,016 lít ( đktc ) một hidrocacbon duy nhất. Mặt khác đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít \ ( { { O } _ { 2 } } \ ) ( đktc ), thu được 25,08 gam \ ( C { { O } _ { 2 } } \ ). Este nào sau đây xuất hiện trong hỗn hợp X ?


  • A .
   \ ( { { C } _ { 2 } } { { H } _ { 5 } } COO-CH = C { { H } _ { 2 } } \ ).

  • B .
   \ ( { { C } _ { 2 } } { { H } _ { 4 } } { { \ left ( COO { { C } _ { 2 } } { { H } _ { 5 } } \ right ) } _ { 2 } } \ ).

  • C .
   \ ( { { C } _ { 2 } } { { H } _ { 2 } } { { \ left ( COO { { C } _ { 2 } } { { H } _ { 5 } } \ right ) } _ { 2 } } \ ).

  • D .
   \ ( { { C } _ { 2 } } { { H } _ { 5 } } COO { { C } _ { 2 } } { { H } _ { 5 } } \ )

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng : C

  Đáp án C

  Theo đầu bài: Vì Z là ancol đơn chức  → Loại A (do xà phòng hóa tạo andehit) → nhìn đáp án cũng đoán ancol Z là \({C_2}{H_5}OH\).

  \ ( { n_ { { O_2 } } } = \ frac { { 14,784 } } { { 22,4 } } = 0,66 \ left ( { mol } \ right ) ; { \ rm { } } { n_ { C { O_2 } } } = \ frac { { 25,08 } } { { 44 } } = 0,57 \ left ( { mol } \ right ) \ )
  Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta được :
  \ ( { m_ { { H_2 } O } } = 11,88 + 0,66. 32 – 25,08 = 7,92 \ left ( { gam } \ right ) ; { \ rm { } } { n_ { { H_2 } O } } = \ frac { { 7,92 } } { { 18 } } = 0,44 \ left ( { mol } \ right ) \ )
  Áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta được \ ( { n_ { O / X } } = 0,44 + 0,57. 2 – 0,66. 2 = 0,26 { \ rm { } } mol \ )
  → số mol nhóm \ ( – COO – = \ frac { { 0,26 } } { 2 } = 0,13 { \ rm { } } mol \ )
  Gọi công thức ancol đơn chức Z là ROH ; công thức trung bình của 4 este là \ ( \ overline R { \ left ( { COOR } \ right ) _ { \ overline n } } \ )

  \(\begin{array}{l}
  \overline R {\left( {COOR} \right)_{\overline n }} + \overline n {\rm{ }}NaOH{\rm{ }} \to {\rm{ }}\overline R {\left( {COONa} \right)_{\overline n }}{\rm{ }} + {\rm{ }}\overline n {\rm{ }}ROH\\
  \to {n_{ROH}} = {n_{NaOH}} = {n_{ – COO – }} = 0,13{\rm{ }}mol\\
  2ROH{\rm{ }} + {\rm{ }}2Na \to 2RONa{\rm{ }} + {\rm{ }}{H_2} \uparrow \\
  0,13{\rm{ }}0,065\left( {mol} \right)
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  \to {m_{binh\,Na\,tang}} = {m_{ROH}} – {m_{{H_2}}} \to {m_{ROH}} = 5,85 + 0,065.2 = 5,98\left( {gam} \right)\\
  \to R + 17 = 46 \to R = 29\left( {{C_2}{H_5}} \right)
  \end{array}\)

  \ ( { N_ { NaOHbd } } = 0,2. 1,5 = 0,3 \ left ( { mol } \ right ) \ ) ; ( quan tâm sẽ có NaOH dư từ phản ứng xà phòng hóa )

  \(\begin{array}{l}
  \to {n_{NaOH/Y}} = 0,3 – 0,13 = 0,17{\rm{ }}mol\\
  \overline R {\left( {COONa} \right)_{\overline n }}{\rm{ }} + {\rm{ }}\overline n {\rm{ }}NaOH \to {\rm{ }}\overline R {H_{\overline n }}{\rm{ }} + {\rm{ }}\overline n {\rm{ }}N{a_2}C{O_3}\\
  {\rm{ }}0,09{\rm{ }} \leftarrow {\rm{ }}0,17{\rm{ }}0,09\left( {mol} \right)
  \end{array}\)

  Gọi công thức ba este hai chức là \ ( { C_n } { H_m } { \ left ( { COO { C_2 } { H_5 } } \ right ) _2 } : x \ left ( { mol } \ right ) \ ) và công thức este đơn chức là \ ( { C_n } { H_ { m + 1 } } COO { C_2 } { H_5 } : y \ left ( { mol } \ right ) \ ) .

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 0,09\\
  2x + y = 0,13
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,04\\
  y = 0,05
  \end{array} \right.\\
  \to BT{\rm{ }}C:0,04\left( {n + 6} \right) + 0,05\left( {n + 3} \right) = 0,57 = nC{O_2} \to n = 2\\
  \to BT{\rm{ }}H:0,02\left( {m + 10} \right) + 0,025\left( {m + 6} \right) = 0,44 = n{H_2}O \to m = 2
  \end{array}\)

  → CTPT, CTCT este đơn chức là : \ ( { C_5 } { H_8 } { O_2 } \ left ( { C { H_2 } = CH – COO { C_2 } { H_5 } } \ right ) \ )
  → CTPT, CTCT của ba este hai chức là : \ ( { C_8 } { H_ { 12 } } { O_4 } \ )

  ĐÂY LÀ Bộ đề thi thử THPT QG môn HÓA năm 2021. Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn luyện cho kì thi THPT QG sắp tới, xin chia sẻ đến các em Bộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân nhằm có kế hoạch ôn luyện tốt hơn. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong bài thi!

  = = = = = = = * * * = = = = = = = =

 • 5/5 - (1 vote)

  Bài viết liên quan

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments