Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 – Đại học Ngân hàng.pdf (Tin học ứng dụng) | Tải miễn phí

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 – Đại học Ngân hàng

pdf

Số trang Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng
118
Cỡ tệp Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng
3 MB
Lượt tải Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng
1
Lượt đọc Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng
11
Đánh giá Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng

4.6 (
8 lượt)

1183 MB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 118 trang, để tải xuống xem vừa đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG

PHẦN 2
TIN HỌC ỨNG DỤNG
TRONG KINH TẾ
Khoa Hệ thống thông tin quản lý
Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

CHƯƠNG 3
ỨNG DỤNG EXCEL GIẢI CÁC
BÀI TOÁN KINH TẾ

Mục tiêu
• Tóm tắt cơ sở lý thuyết, sử dụng phần
mềm Excel để giải quyết một số bài toán
cơ bản trong phân tích kinh doanh, tài
chính và đầu tư.

10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

3

Nội dung
3.1. Bài toán tiền gửi và tiền vay trả góp
3.2. Bài toán phân tích hiệu quả đầu tư dự án
3.3. Bài toán tìm phương án SX-KD tối ưu
3.4. Bài toán điểm hòa vốn
3.5. Phân tích độ nhạy và phân tích tình huống
Đọc thêm

10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

4

3.1. Bài toán tiền gửi và tiền vay trả góp
✓Giới thiệu
✓Một số khái niệm cơ bản
✓Sử dụng hàm tài chính Excel để tính giá trị
dòng tiền
✓Sử dụng Excel để lập lịch thanh toán cho
các kỳ

10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

5

Giới thiệu
• Đồng tiền có giá trị thay đổi theo thời gian,
người có tiền luôn tìm cách đầu tư để bảo
toàn giá trị và sinh lợi.
• Cách khoản tiền vay/tiền gửi ngân hàng
được tính lãi định kỳ (tháng, quý, năm,
…).
• Trường hợp không rút/trả lãi =>cộng vào
gốc để tính lãi kỳ sau.
10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

6

Giới thiệu (tt)
• Phương thức thanh toán (gốc + lãi) cho
khoản vay trả góp nhiều kỳ:
– Trả đều mỗi kỳ
– Trả lãi giảm dần theo số dư nợ đầu kỳ.
• Yêu cầu:
– Tiền gửi: tính số tiền tích lũy sau n kỳ
– Tiền vay: lập lịch trả nợ, tính số tiền trả mỗi
kỳ (gốc, lãi), dư nợ còn lại sau mỗi kỳ.
10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

7

Tóm lược lý thuyết
• Lãi kép
• Giá trị hiện tại, giá trị tương lai của dòng
tiền đều
• Bài toán gửi tiền đều nhiều kỳ
• Bài toán vay tiền trả góp đều nhiều kỳ

10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

8

Lãi kép
• Các phương thức tính lãi:
– Lãi đơn (không nhập gốc);
– Lãi kép (nhập gốc mỗi kỳ);
– Hỗn hợp (nhập gốc sau một số kỳ).
• Thời điểm tính lãi:
– Đầu kỳ;
– Cuối kỳ.
10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

9

Lãi kép (tt)
• Giá trị tích lũy của khoản tiền vay/tiền gửi:
– Cho P: giá ban đầu của khoản tiền
vay/tiền gửi:, r: lãi suấtt, n: số kỳ, F0,
F1, …, F = Fn: giá trị tích lũy của P cuối
mỗi kỳ 0, 1, …, n..

10/1/2018

Úng dụng Excel trong kinh tế

10

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments