Hỏi đáp CSTC

Công trình xây dựng A được ký kết hợp đồng thiết kế vào tháng 08/2020, có giá trị hợp đồng là 10 tỷ đồng. Theo pháp luật của hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có thỏa thuận hợp tác :

“8.2. Tạm ứng

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

a ) Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu với số tiền là 2.500.000.000 đồng ( bằng chữ : Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn ) sau khi Bên giao thầu nhận được bảo lãnh triển khai hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng .b ) Việc giám sát, tịch thu dần tiền tạm ứng được thực thi sau khi bên nhận thầu đã nhận được tiền tạm ứng .c ) Tiền tạm ứng được tịch thu từ lần giao dịch thanh toán tiên phong và kết thúc tịch thu với giá trị thanh toán giao dịch đạt 80 % giá hợp đồng. Mức tịch thu được pháp luật như sau :- Thanh toán quá trình 1 : Thu hồi 50 % số tiền tạm ứng .- Thanh toán quy trình tiến độ 2 : Thu hồi 50 % số tiền tạm ứng .

8.3. Thanh toán:

– Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho bên B theo quá trình thực thi của hợp đồng, theo từng quá trình nghiệm thu sát hoạch và theo kế hoạch vốn được phân chia cho gói thầu của cấp thẩm quyền. Giá trị thanh toán giao dịch cho từng tiến trình sẽ bằng 100 % giá trị nghiệm thu sát hoạch của quá trình đó, đơn cử :- Thanh toán quy trình tiến độ 1 : Giá trị khối lượng đạt từ 30 % – 60 % .- Thanh toán tiến trình 2 : Giá trị khối lượng đạt từ 61 % – 90 % .- Thanh toán tiến trình 3 : Giá trị khối lượng còn lại. Hoàn thành khu công trình và bên B lập hồ sơ quyết toán theo pháp luật .

– Sau khi bên B thực hiện hoàn thành hợp đồng và được bên A nghiệm thu
đưa vào sử dụng, bên A sẽ thanh toán cho bên B đến 95% giá trị khối lượng thực
hiện, 5% còn lại sẽ thanh toán khi hết thời gian bảo hành công trình hoặc thanh
toán 100% giá trị khối lượng thực hiện và bên B phải nộp 5% bảo lãnh bảo hành
của Ngân hàng theo yêu cầu của bên A.

– Việc thanh toán giao dịch hợp đồng được thực thi trên cơ sở khối lượng những việc làm hoàn thành xong được nghiêm thu và đơn giá việc làm tương ứng. “Cơ quan trấn áp chi, kho bạc huyện đề xuất bên giao thầu và bên nhận thầu kiểm soát và điều chỉnh lại thời hạn giao dịch thanh toán quá trình 2 : Giá trị khối lượng đạt từ 61 % – 80 % ; thanh toán giao dịch tiến trình 3 : 81 % – 90 %. Mục đích của cơ quan trấn áp chi đề xuất khi nhà thầu đạt 80 % khối lượng thì phải tịch thu hết tiền tạm ứng .Vậy xin hỏi, việc nhu yếu nêu trên có tương thích với pháp luật ? Việc giao dịch thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận hợp tác rất rõ ràng : Trường hợp khối lượng giao dịch thanh toán tiến trình 2 của nhà thầu đạt từ 61 % đến 90 % giá trị hợp đồng thì bên giao thầu vẫn tịch thu 100 % giá trị tạm ứng .

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments