Tài liệu ĐỊNH LUẬT PASCAL và ỨNG DỤNG docx

Tài liệu ĐỊNH LUẬT PASCAL và ỨNG DỤNG docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (579.82 KB, 27 trang )

ĐỊNH LUẬT PASCAL
ĐỊNH LUẬT PASCAL
và ỨNG DỤNG
và ỨNG DỤNG
Nguyễn Phạm Ngọc Thiện
Nguyễn Phạm Ngọc Thiện

Nguyên Tắc Hoạt Động
Của Máy Nén Thủy Lực
2
Hình Ảnh Thực Tế Của
Máy Nén Thủy Lực
3
NỘI DUNG
Định Luật Pascal
1

Vì sao người có thể
nâng ôtô?

Tưởng tượng tách lấy
một thể tích nguyên tố
chất lỏng hình lăng trụ
tam giác vuông góc, với
ba cạnh của lăng trụ là
OA = ∆x, OB = ∆y, OC =
∆z như hình vẽ bên
cạnh
Định Luật
Pascal

Các áp lực do chất lỏng
xung quanh tác dụng lên
ba mặt bên của lăng trục
là, ,. Áp lực tác
dụng lên hai đáy là,
Định Luật
Pascal
A
Q
B
Q
O
Q
1
Q
2
Q

Bỏ qua trọng lực tác dụng lên lăng
trụ, em hãy cho biết điều kiện cân
bằng của lăng trụ?
Định Luật
Pascal

Bỏ qua trọng lực tác dụng lên lăng
trụ thì điều kiện cân bằng của lăng
trụ trong chất lỏng là
Định Luật
Pascal

0 1 2
0 (1)
A B
Q Q Q Q Q
+ + + + =
r r r r r

Chiếu phương trình (1) lên mặt phẳng
Oxy thì ta được phương trình như thế
nào?
Định Luật
Pascal

Chiếu phương trình (1) lên mặt phẳng
Oxy thì ta được phương trình sau
Định Luật
Pascal
0
0 (2)
A B
Q Q Q
+ + =
r r r

Nhận xét gì về ba vectơ

Định Luật
Pascal
0

, ,
A B
Q Q Q
r r r
?

Ba vectơ lập thành một tam giác
đồng dạng với tam giác OAB.

Định Luật
Pascal
Tỷ số đồng dạng:

OA
Q

OB
Q
AB
Q
BA
O
==
(3)

Dựa vào công thức tính áp suất, hãy
viết biểu thức cho

Định Luật
Pascal
0
, ,
A B
p p p

Định Luật
Pascal
0
0
.
.

.
A
A
A
B
Q
p
AB z
Q
p
OB z
Q
p
OA z
=

=

=

(4)

Từ (3) và (4) ta thấy

Định Luật
Pascal
0 A B
p p p
= =

Áp suất tại một điểm trong chất lỏng
(hay khí) đứng cân bằng thì như nhau
theo mọi phương.
Định Luật
Pascal

Nếu chất lỏng đứng yên mà chịu tác
dụng của một áp suất nào đó từ bên
ngoài thì áp suất đó sẽ được chất
lỏng truyền đi như nhau theo mọi
phương.
Định Luật
Pascal

Hãy nêu một số ứng
dụng của định luật
Pascal trong đời sống?
Định Luật
Pascal

Định Luật
Pascal
Định Luật Pascal được áp dụng
nhiều trong kỹ thuật và đời sống như:
máy nén thủy lực, máy nâng vật
có trọng lượng lớn…

Định Luật
Pascal
Hình dạng của máy nén thủy lực

đơn giản nhất mà các bạn có thể thấy
trong đời sống hằng ngày đó là con đội.
Công dụng của nó là dùng để nâng
những có trong lượng rất lớn như là để
nâng sửa chữa xe hơi, di chuyển nhà…

CON ĐỘI

Thảo luận
nhóm
Dựa vào định luật Pascal, hãy giải
thích nguyên tắc hoạt động của máy nén
thủy lực?

S
A
, S
B
lần lượt là tiết diện bề
mặt của 2 pittông, với S
A
<< S
B

(1).
Tác dụng áp lực F
A
vào S
A

thì
lực này sẽ tạo nên áp suất lên
chất lỏng là P
A
. Áp suất này
được chất lỏng truyền nguyên
vẹn sang B. Đồng thời cũng
tác dụng lên pittong B một áp
suất P
B
.
Nguyên Tắc Hoạt Động Của Máy Nén
Thủy Lực

Đến khi 2 pittông đạt trạng thái cân
bằng nhau thì theo định luật Pascal
ta có:
P
A
= P
B
(2)
Mà:
Nguyên Tắc Hoạt Động Của Máy Nén
Thủy Lực
,
A
A
A
F

P
S
=
(3)
B
B
B
F
P
S
=

Từ (2),(3) ta có:
Nguyên Tắc Hoạt Động Của Máy Nén
Thủy Lực
A B A
A B
A B B
F F S
F F
S S S
= ⇒ =
Vì S
A
< S
B
nên ta có:
F
A
< FB
(4)
Các áp lực đè nén do chất lỏngxung quanh tính năng lênba mặt bên của lăng trụclà, ,. Áp lực tácdụng lên hai đáy là, Định LuậtPascalBỏ qua trọng tải công dụng lên lăngtrụ, em hãy cho biết điều kiện kèm theo cânbằng của lăng trụ ? Định LuậtPascalBỏ qua trọng tải công dụng lên lăngtrụ thì điều kiện kèm theo cân đối của lăngtrụ trong chất lỏng làĐịnh LuậtPascal0 1 20 ( 1 ) A BQ Q Q Q Q + + + + = r r r r rChiếu phương trình ( 1 ) lên mặt phẳngOxy thì ta được phương trình như thếnào ? Định LuậtPascalChiếu phương trình ( 1 ) lên mặt phẳngOxy thì ta được phương trình sauĐịnh LuậtPascal0 ( 2 ) A BQ Q Q + + = r r rNhận xét gì về ba vectơĐịnh LuậtPascal, , A BQ Q Qr r rBa vectơ lập thành một tam giácđồng dạng với tam giác OAB.Định LuậtPascalTỷ số đồng dạng : OAOBABBA = = ( 3 ) Dựa vào công thức tính áp suất, hãyviết biểu thức choĐịnh LuậtPascal, , A Bp p pĐịnh LuậtPascalAB zOB zOA z ( 4 ) Từ ( 3 ) và ( 4 ) ta thấyĐịnh LuậtPascal0 A Bp p p = = Áp suất tại một điểm trong chất lỏng ( hay khí ) đứng cân đối thì như nhautheo mọi phương. Định LuậtPascalNếu chất lỏng đứng yên mà chịu tácdụng của một áp suất nào đó từ bênngoài thì áp suất đó sẽ được chấtlỏng truyền đi như nhau theo mọiphương. Định LuậtPascalHãy nêu 1 số ít ứngdụng của định luậtPascal trong đời sống ? Định LuậtPascalĐịnh LuậtPascalĐịnh Luật Pascal được áp dụngnhiều trong kỹ thuật và đời sống như : máy nén thủy lực, máy nâng vậtcó khối lượng lớn … Định LuậtPascalHình dạng của máy nén thủy lựcđơn giản nhất mà những bạn hoàn toàn có thể thấytrong đời sống hằng ngày đó là con đội. Công dụng của nó là dùng để nângnhững có trong lượng rất lớn như là đểnâng sửa chữa thay thế xe hơi, chuyển dời nhà … CON ĐỘIThảo luậnnhómDựa vào định luật Pascal, hãy giảithích nguyên tắc hoạt động giải trí của máy nénthủy lực ?, Slần lượt là tiết diện bềmặt của 2 pittông, với S < < S ( 1 ). Tác dụng áp lực đè nén Fvào Sthìlực này sẽ tạo nên áp suất lênchất lỏng là P. Áp suất nàyđược chất lỏng truyền nguyênvẹn sang B. Đồng thời cũngtác dụng lên pittong B một ápsuất PNguyên Tắc Hoạt Động Của Máy NénThủy LựcĐến khi 2 pittông đạt trạng thái cânbằng nhau thì theo định luật Pascalta có : = P ( 2 ) Mà : Nguyên Tắc Hoạt Động Của Máy NénThủy Lực ( 3 ) Từ ( 2 ), ( 3 ) ta có : Nguyên Tắc Hoạt Động Của Máy NénThủy LựcA B AA BA B BF F SF FS S S = ⇒ = Vì S < Snên ta có : < F ( 4 )

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments