SÁCH GIÁO TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

SÁCH GIÁO TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

Trong thời kỳ công nghệ số và nền kinh tế toàn cầu hóa. Tin học ứng dụng là một trong những học phần quan trọng nhất trong chương trình đào tạo khối trường kinh tế và quản trị kinh doanh. Là những nhà quản trị kinh doanh chuyên nghiệp tương lai, người học dù thuộc chuyên ngành đào tạo nào cũng cần được trang bị khả năng nhận biết, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin mới trong kinh doanh.

Để cung ứng nhu yếu giảng dạy học phần Tin học ứng dụng trong chương trình đào tạo và giảng dạy của trường Đại học kinh tế quốc dân, tập thể tác giả gồm PGS.TS Trần Thị Song Minh, TS. Trần Thị Thu Hà và THs. Trần Công Uẩn đã tổ chức triển khai biên soạn cuốn giáo trình Tin học ứng dụng nhằm mục đích phân phối chuẩn đầu ra về tin học dành cho sinh viên không chuyên tin học, trường ĐH kinh tế quốc dân .

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ MICROSOFT EXCEL TRONG QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT DỮ LIỆU GIỮA CÁC BẢNG TÍNH

2. SỬ DỤNG HÀM MẪU CỦA EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN TRONG QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

3. SỬ DỤNG HÀM MẪU CỦA EXCEL GIẢI BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

4. QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ BẰNG EXCEL

5. PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS TRONG QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

2. SỬ DỤNG CƠ BẢN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS-ACCESS

3. VÀI CHỦ ĐỀ NÂNG CAO VỀ ACCESS

4. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ CỘNG TÁC VÀ QUẢN TRỊ THÔNG TIN TRONG KINH DOANH

1. SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG CỘNG TÁC TRONG TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG TRONG MÔI TRƯỜNG MẠNG

2. QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN BẰNG MICROSORFT OUTLOOK

3. QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG VÀ CỘNG TÁC BẢNG MICROSORFT SHAREPOINT WORKSPACE 2010

4. QUẢN TRỊ THÔNG TIN VÀ TƯ DUY BẰNG MIND MANAGER

PHỤ LỤC : BỔ SUNG MỘT SỐ HÀM MẪU CỦA EXCEL

P1 : MỘT SỐ HÀM THỐNG KÊ

P2 : MỘT SỐ HÀM LOGIC

P3 : HÀM KÝ TỰ

P4 : MỘT SỐ HÀM NGÀY THÁNG

P5 : MỘT SỐ HÀM SỬ DỤNG ĐỂ DỰ BÁO VÀ TÍNH HỆ SỐ QUY HỒI

 

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments