Toán ứng dụng trong kinh tế

APPLIED MATHEMATICS FOR ECONOMICS AND BUSINESS

A. Mục đích học phần

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế cung ứng cho sinh viên những công cụ toán học cơ bản gồm có : hàm số, dãy số, chuỗi số, ma trận, hệ phương trình, hệ bất phương trình, vi tích phân, phương trình vi phân, phương trình sai phân, và những ứng dụng của những công cụ toán này trong việc lý giải, nghiên cứu và phân tích và xử lý những yếu tố quan trọng trong kinh tế và kinh doanh thương mại. Giúp sinh viên hiểu rõ thực chất, ý nghĩa của mạng lưới hệ thống những công cụ toán học cơ bản gồm có kim chỉ nan ma trận, hệ phương trình, đạo hàm, tích phân, … là nền tảng để lý giải những hiện tượng kỳ lạ và quy trình kinh tế và kinh doanh thương mại. Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng những công cụ toán học hữu dụng để lý giải thực chất, quy mô hóa và xử lý những yếu tố thực tiễn dưới góc nhìn logic toán học, đồng thời giúp sinh viên có năng lực nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những tác dụng đạt được, sau đó vận dụng vào những hiện tượng kỳ lạ kinh tế và kinh doanh thương mại .

B. Nhiệm vụ của sinh viên

  • Sinh viên phải chuẩn bị các kiến thức cho buổi học trên lớp bằng cách đọc giáo trình và các tài liệu tham khảo liên quan theo yêu cầu của giảng viên.
  • Giảng viên sẽ đưa ra nhiều tình huống thực tiễn ở từng nội dung của môn học để sinh viên thảo luận, do đó sinh viên cần chuẩn bị bài mới ở nhà để có thể đưa ra quan điểm có tính sáng tạo của mình.
  • Sinh viên phải tham gia làm bài tập nhóm và bài tập cá nhân. 

C. Tài liệu học tập

Giáo trình
TL1. Toán hạng sang cho những nhà kinh tế, Tập 1 và 2 ; Lê Đình Thúy ; Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân ( 2010 )
Tài liệu tìm hiểu thêm
TK1. Mathematics for Economics and Business, Ian Jacques, Prentice Hall, 5 th edition ( 2006 )
TK2. Applied Mathematics for the Managerial, Life and Social Sciences, Soo T. Tan, Brooks / Cole Cengage Learning, 5 th edition ( 2010 )
TK3. Mathematics of Economics and Business, Frank Werner và Yuri N. Sotskov, Routledge ( 2006 )
TK4. Basic Mathematics for Economists, Mike Rosser, Routledge ( 2003 )
TK5. Essential mathematics for economics and business, Teresa Bradley, Paul Patton, John Wiley và Sons, LTD, 2 nd edition ( 2002 )

TK6. Introductory mathematical analysis for business, economics, and the life and social sciences, Ernest F. Haeussler, Prentice Hall, 13rd edition (2011)

D. TÀI NGUYÊN

BÀI GIẢNG TRÊN YOUTUBE

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments