Trường mầm non Họa Mi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020- 2021

                     PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 68 / KH-MNHM

P. Gia Sàng, ngày 02  tháng11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021.

  

         Căn cứ công văn 2260/SGDĐT_KTKĐCL  ngày 29  tháng 10  năm 2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 – 2020.

          Căn cứ kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ” Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025″.

          Căn cứ kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020  của Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Nguyên” Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2020″.

          Thực hiện kế hoạch số 1728/KH-GDĐT ngày 30  tháng 10  năm 2020 về việc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Họa Mi thiết kế xây dựng kế hoạch triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2020 – 2021 đơn cử như sau .

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đẩy mạnh việc thay đổi chiêu thức dạy và học, thay đổi phương pháp quản trị, quản lý và điều hành mạng lưới hệ thống GD, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao GD&ĐT. Tạo sự chuyển biến thâm thúy về ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT ) trong nhà trường, trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT ; nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức CNTT cho cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới ; thực thi đồng nhất việc ứng dụng CNTT trong những hoạt động giải trí quản trị và giáo dục trẻ trong nhà trường .

2. Yêu cầu:

Quán triệt tổng thể cán bộ GV – NV trong toàn trường thực thi khá đầy đủ những nội dung công tác làm việc trọng tâm của năm học, tập trung chuyên sâu nguồn lực cho hoạt động giải trí ứng dụng CNTT trong nhà trường, từ cán bộ đến GV – NV, kết nối ngặt nghèo những hoạt động giải trí CS&GD trẻ với ứng dụng CNTT .

3. Các chỉ tiêu chính:

– Tiếp tục kiến thiết xây dựng trang website của trường và hướng dẫn CB, GV, NV sử dụng trang website của trường một cách có hiệu suất cao .

          – 100% GV dạy giỏi các cấp phải biết ứng dụng và sử dụng CNTT có hiệu quả trong giảng dạy.

– Thường xuyên trao đổi thông tin, văn bản qua thư điện tử giữa nhà trường với PGD&ĐT Thành phố Thái Nguyên và những trường trong Thành phố .- Thực hiện tốt việc sử dụng intenet Giao hàng cho việc quản trị nhân sự và CSGD trẻ .- Phấn đấu 100 % cán bộ GV – NV trong trường biết sử dụng máy vi tính, soạn bài và soạn thảo những văn bản trên máy vi tính .- Phấn đấu 100 % GV trong trường biết cách soạn giáo án điện tử để trình chiếu trên powpoint và vận dụng CNTT vào trong tổng thể những hoạt động giải trí của trẻ .- 100 % giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu suất cao trong giảng dạy .- Phổ cập trình độ và kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT có hiệu suất cao cao trong nhà trường .- Phổ cập trình độ và kỹ năng và kiến thức ứng dụng CNTT cho 100 % cán bộ quản trị GV – NV trong nhà trường .- 100 % GV trong trường tiếp tục vận dụng CNTT vào trong những hoạt động giải trí của trẻ hàng ngày .- Sử dụng tốt ứng dụng quản trị : CS nuôi dưỡng, kế toán, phổ cập GD, tuyển sinh, quản trị học viên, quản lý tài chính, quản trị nhân sự, ứng dụng tự kiểm định chất lượng, ứng dụng dinh dưỡng .- Khuyến khích những GV có kinh nghiệm tay nghề sử dụng CNTT thành thạo và thiết kế xây dựng kho học liệu điện tử của trường .

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong những hoạt động giải trí giáo dục và giảng dạy theo Quyết định số 117 / QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng chính phủ nước nhà phê duyệt Đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và tương hỗ những hoạt động giải trí dạy – học, nghiên cứu và điều tra khoa học góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và giảng dạy quy trình tiến độ năm nay – 2020, khuynh hướng đến năm 2025 ”. Tiếp tục tiến hành có hiệu suất cao kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và tương hỗ những hoạt động giải trí dạy – học, điều tra và nghiên cứu khoa học góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục và huấn luyện và đào tạo quá trình năm nay – 2020, xu thế đến năm 2025 ( được phê duyệt theo Kế hoạch số 64 / KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên )2. Hoàn thiện, khai thác, sử dụng hiệu suất cao mạng lưới hệ thống CSDL ngành giáo dục về giáo dục mầm non theo hướng dẫn của bộ giáo dục và những ứng dụng CNTT trong quản trị ngành theo kế hoạch đã được tỉnh Thái Nguyên Phê duyệt .3. Triển khai ứng dụng trong toàn ngành : Hệ thống quản trị văn bản giữa PGD với những nhà trường ; tập huấn qua mạng, ứng dụng CNTT thiết thực nhằm mục đích cải cách hành chính tại đơn vị chức năng .4. Triển khai sử dụng ứng dụng quản trị nhà trường sử dụng những loại sổ điện tử trong nhà trường tương thích với lao lý quản trị trình độ mầm non .5. Ký kết với đơn vị chức năng cung ứng và triển khai xong, không thay đổi cổng thông tin giáo dục theo hướng dẫn tại Thông tư 37/2020 / TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GDĐT. Sử dụng mạng lưới hệ thống cổng thông tin theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Nghị định 73/2019 / NĐ-CP ngày 5/9/2020 của nhà nước lao lý quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .6. Tích cực tu dưỡng giáo viên ; Xây dựng kho học liệu trực tuyến, bài giảng nhằm mục đích ship hàng cho nhu yếu tự học, tự tu dưỡng nâng cao năng lượng của giáo viên và thay đổi phát minh sáng tạo trong hoạt động giải trí dạy, học ; Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng CNTT trong dạy học ; những chương trình tu dưỡng nâng cáo năng lượng, cung ứng nhu yếu chuẩn hóa của giáo viên .7. Thực hiện tốt công tác làm việc tham mưu với những cấp chỉ huy, phối hợp ngặt nghèo với những tổ trình độ trong việc chỉ huy, tiến hành triển khai những trách nhiệm ứng dụng CNTT trong nhà trường .

III/ CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch của nhà trường để tiến hành trách nhiệm CNTT năm học 2020 – 20212. Ra quyết định hành động xây dựng, phân công trách nhiệm cho CBQL chỉ huy và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nghành nghề dịch vụ CNTT3. Thành lập nhóm cán bộ giáo viên có trình độ tin học đảm nhiệm CNTT. Phân công cụ thể so với nhóm đảm nhiệm CNTT trong việc tiến hành những ứng dụng CNTT trong nhà trường .4. Hoàn thiện website trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục đào tạo Thái Nguyên để chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón, chuyển văn bản qua mạng lưới hệ thống quản trị văn bản. Sử dụng nguồn kinh phí đầu tư chi liên tục của đơn vị chức năng để thuê những Thương Mại Dịch Vụ CNTT .5. Triển khai và sử dụng ứng dụng Novi-elearning trong việc tương hỗ giáo viên soạn giảng nội dung giáo dục .6. Nhập liệu khá đầy đủ, đúng mực, kịp thời những tài liệu thông tin của nhà trường ( Trường, lớp, đội ngũ giáo viên, học viên, .. ) lên cơ sở tài liệu dùng chung ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện báo cáo giải trình định kỳ trên hệ thông theo đúng quy trình tiến độ tại văn bản số 2197 / SGDĐT-KTKĐCL ngày 20/10/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên .7. Tích cực ứng dụng CNTT trong thay đổi chiêu thức dạy và học nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao bài giảng và năng lực tiếp thu của trẻ. Hạn chế việc lạm dụng CNTT trong dạy học8. Tiếp tục thực thi khai thác mạng lưới hệ thống thông tin quản trị phổ cập giáo dục và xóa mù chữ theo thông tư 35/2017 / TT – BGD ĐT ngày 28/12/2017 độc lập với CSDL toàn ngành địa chỉ truy vấn : http://pcgd.moet.gov.vn9. Có những giải pháp thanh tra rà soát, nhìn nhận lại toàn bộ hạ tầng CNTT của nhà trường nhằm mục đích cung ứng việc tiến hành những ứng dụng CNTT .10. Sử dụng ứng dụng QLVB đã được cấp thông tin tài khoản trong việc gửi / nhận văn bản trong toàn ngành .11. Quản lý tốt mạng lưới hệ thống camera trong trường học nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh trường học .12. Xây dựng kho học liệu bài giảng E-Learning nhằm mục đích tu dưỡng giáo viên qua hình thức trực tuyến qua mạng13. Bồi dưỡng giáo viên về kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học so với trẻ mầm non ; kiến thức và kỹ năng hướng dẫn cha mẹ trong việc giáo dục trẻ tại nhà có sử dụng, tiếp xúc với những đồ chơi, vật dụng có sử dụng công nghệ .14. Tiếp tục sử dụng ứng dụng dinh dưỡng tại nhà trường .

IV/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

          1.Phân công trách nhiệm nhóm công tác và cá nhân phụ trách triển khai ứng dụng CNTT

* Đối với Hiệu trưởng:

– Xây dựng và tiến hành kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2020 – 2021 .- Thành lập nhóm cốt cán tiến hành những ứng dụng công nghệ thông tin .- Tham mưu tăng cấp, shopping, bảo trì những thiết bị về công nghệ thông tin .- Kiểm tra việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT .- Kiểm tra, bổ trợ, bảo trì thiết bị CNTT .

* Đối với Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT và nhóm công tác:

– Thực hiện trang nghiêm trách nhiệm được phân công. Viết những tin bài với những hoạt động giải trí chính của nhà trường và đăng tải lên trang Website của trường theođúng kế hoach, pháp luật .- Thiết kế những bài giảng e-learning làm tài liệu tìm hiểu thêm cho giáo viên qua hình thức học trực tuyến- Cập nhật và sử dụng ứng dụng tương hỗ đạt hiệu suất cao .- Tham gia tập huấn vừa đủ .- Thường xuyên thanh tra rà soát việc triển khai trách nhiệm CNTT, báo cáo giải trình định kỳ, đột xuất theo nhu yếu .- Tham mưu, yêu cầu bổ xung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT vừa đủ, kịp thời .

* Đối với giáo viên, nhân viên:

– Tiếp tục tự học để nâng cao về trình độ công nghệ thông tin theo nhu yếu .- Tham gia những cuộc thi trên mạng, thiết lập và sử dụng những thông tin tài khoản .- Bảo quản trang thiết bị của nhóm lớp, phòng ban mình đảm nhiệm .- Thường xuyên update thông tin, tìm hiểu thêm trên những trang của ngành, trường về giáo dục mầm non .- Thiết kế giáo án điện tử, game show với vi tính cho trẻ tương thích với trẻ từng độ tuổi .- Sử dụng có hiệu suất cao những ứng dụng tương thích với trách nhiệm được phân công .- Tham mưu, đề xuất kiến nghị để tăng cường góp vốn đầu tư CSVC hoàn thành xong kế hoạch trách nhiệm được giao .

                   2.Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT; văn bản hướng dẫn của ngành và các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT

         3. Tập trung nguồn lực cho việc triển khai các ứng dụng CNTT của nhà trường, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí xã hội hóa; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.

         4. Xây dựng quy định, cơ chế phù hợp đối với việc đánh giá, khen thưởng, phê bình, kỷ luật trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT.

         V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường kiến thiết xây dựng kế hoạch đơn cử để chỉ huy và thông dụng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường thực thi tráng lệ .Nộp kế hoạch tiến hành ứng dụng CNTT của nhà trường về Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên trước ngày 07/11/2020 qua mạng lưới hệ thống quản trị văn bản ( Voffice )Viết tin bài về những hoạt động giải trí của nhà trường và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của nhà trường mỗi tháng tối thiểu 2 bài được đăng tảiThường xuyên thanh tra rà soát việc thực thi những trách nhiệm CNTT trong nhà trường .Báo cáo định kỳ, đột xuất theo nhu yếu. Báo cáo sơ kết trước ngày 20/01/2021 và báo cáo giải trình tổng kết năm học trước ngày 05/06/2021 .

         VI. KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng

Nội dung triển khai

Người phụ trách/ thực hiện

8/2020

– Rà soát lại mạng lưới hệ thống máy tính trong toàn trường, những thiết bị công nghệ đưa những thiết bị vào hoạt động giải trí. Sửa chữa máy đã hỏng .- Bàn giao máy tính cho những lớp, cán bộ văn phòng, bộ phận duy trì hoạt động giải trí của Website nhà trường .- Phó Hiệu trưởng- Kế toán

9/2020

– Triển khai những văn bản chỉ huy về trách nhiệm CNTT- Thành lập nhóm cốt cán tiến hành ứng dụng CNTT trong nhà trường .- Tập huấn ứng dụng Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Khai thác mạng lưới hệ thống thông tin quản trị phổ cập giáo dục và xóa mù chữ địa chỉ truy vấn : http://pcgd.moet.gov.vn- Duy trì liên kết Internet cho những lớp và văn phòng- Xây dựng Kế hoạch CNTT, kế hoạch tu dưỡng tin học- Duy trì hoạt động giải trí của Website nhà trường- BGH

– Tổ công tác CNTT (đ/c Dung (CBQL), Nguyên, Xuân, Mai, Liên, Bích)  

– Phó hiệu trưởng( đ / c Oanh )- Đ / C P. Hiệu trưởng- Đ / c Hiệu trưởng- Tổ công tác làm việc CNTT

10/2020

– Hoàn thiện mạng lưới hệ thống CSDL dùng chung ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên- Nhập liệu khá đầy đủ và hoàn thành xong những tài liệu thông tin của nhà trường ( Trường, lớp, đội ngũ giáo viên, học viên, .. ) trên cơ sở tài liệu toàn ngành- Triển khai tập huấn ứng dụng soạn giáo án điện tử e-Learning .- Đăng ký soạn giáo án điện tử E.learning- Triển khai thanh tra rà soát lập hòm thư điện tử cho giáo viên .- Duy trì hoạt động giải trí của Website nhà trường- BGH- Giáo viên- Tổ công tác làm việc CNTT

11/2020

– Duy trì hoạt động giải trí của Website nhà trường- Nhập những tài liệu vào website nhà trường .- Tiếp tục tiến hành công tác làm việc soạn giáo án điện tử e-Learning .- Tổ công tác làm việc CNTT

12/2020

– Duy trì quản trị website nhà trường- Tiếp tục tiến hành công tác làm việc soạn giáo án điện tử e-Learning và tổ chức triển khai chọn mẫu sản phẩm có chất lượng cao nộp về PGD&ĐT ( 1 bài / học kỳ )- Sơ kết công kế hoạch tiến hành trách nhiệm CNTT học kỳ I .- BGH- Giáo viên- Tổ công tác làm việc CNTT

01/2021

– Duy trì quản trị website nhà trường- Tiếp tục tiến hành công tác làm việc soạn giáo án điện tử e-Learning .- Kiểm tra số lượng hòm thư điện tử của trường, của giáo viên .- BGH- Giáo viên- Tổ công tác làm việc CNTT

02/2021

– Duy trì quản trị website nhà trường- Kiểm tra việc triển khai soạn giáo án điện tử e-Learning của giáo viên .- BGH- Giáo viên- Tổ công tác làm việc CNTT

3/2021

– Duy trì quản trị website nhà trường- Nghiệm thu bài giảng e-Learning năm 2020 – 2021 .- BGH- Giáo viên- Tổ công tác làm việc CNTT

4/2021

– Duy trì quản trị website nhà trường- Kiểm tra việc thực thi sử dụng những ứng dụng- Kiểm tra mạng lưới hệ thống tin bài trên cơ sở tài liệu- Tiếp tục tiến hành công tác làm việc soạn giáo án điện tử e-Learning và tổ chức triển khai chọn mẫu sản phẩm có chất lượng cao nộp về PGD&ĐT- BGH- Giáo viên- Tổ công tác làm việc CNTT

5/2021

– Hoàn thành CSDL cuối năm học và nộp về Phòng- Duy trì quản trị website nhà trường- Tổng kết rút kinh nghiệm tay nghề việc triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2020 – 2021 .- Kiểm tra những thiết bị công nghệ .- BGH- Tổ công tác làm việc CNTT

6 +7/2021

– Niêm phong những thiết bị công nghệ không sử dụng .- Duy trì quản trị website nhà trường- BGH- Giáo viên- Tổ công tác làm việc CNTTTrên đây là kế hoạch triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Họa Mi. / .

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT TP ( B / C )- Các tổ CM, 9 lớp ; ( t / h )- Lưu : NT .

HIỆU TRƯỞNG

( Đã Ký)

Hoàng Thị Chè

 

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments