Kiểm tra tính tương thích ứng dụng với Windows 7 | Tinh tế

8. Nếu ứng dụng được kích hoạt thành công, bạn nên chạy qua tất cả các chức năng mà bạn vẫn hay dùng để kiểm tra chương trình. Kiểm tra kết quả chạy và xác nhận chương trình đã hoạt động chính xác. Nếu mọi chức năng chính đã chạy tốt thì tiến tới bước 10.

Hình 4: Chương trình được cài đặt

9. Nếu như chương trình không thể cài đặt được, không kích hoạt được, chương trình bị dừng đột ngột, xuất hiện thông báo lỗi, hay các chức năng chính không chạy đúng tức là một phần ứng dụng đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong Windows 7.

10. Kết thúc kiểm tra.

Hình 5: Lỗi trong quá trình chạy thử nghiệm ứng dụng trong Windows 7

9. Nếu như chương trình không hề setup được, không kích hoạt được, chương trình bị dừng bất ngờ đột ngột, Open thông tin lỗi, hay những công dụng chính không chạy đúng tức là một phần ứng dụng đã bị tác động ảnh hưởng bởi sự biến hóa trong Windows 7.10. Kết thúc kiểm tra. Hình 5 : Lỗi trong quy trình chạy thử nghiệm ứng dụng trong Windows 7

Như vậy qua những bước kiểm tra sơ bộ bạn có thể biết chương trình có chạy được hay không trong Windows 7. Đối với người sử dụng có kiến thức chuyên sâu về phần mềm, người sử dụng chuyên nghiệp, kỹ sư phần mềm, những người muốn có được cái nhìn sâu hơn về vấn đề tương thích. Họ không chỉ muốn biết ứng dụng của họ có tương thích với Windows 7 hay không mà họ còn muốn biết tường tận hơn về vấn đề mà ứng dụng gặp phải. Microsoft cung cấp bộ công cụ ACT (Application Compatibility Toolkit) hỗ trợ việc phát hiện các vấn đề không tương thích và phát hành các miếng vá khắc phục một phần các vấn đề này.

Bộ công cụ tương thích ACT

Hình 6: Ứng dụng Application Compatibility Manager trong bộ ACT

Như vậy qua những bước kiểm tra sơ bộ bạn có thể biết chương trình có chạy được hay không trong Windows 7. Đối với người sử dụng có kiến thức chuyên sâu về phần mềm, người sử dụng chuyên nghiệp, kỹ sư phần mềm, những người muốn có được cái nhìn sâu hơn về vấn đề tương thích. Họ không chỉ muốn biết ứng dụng của họ có tương thích với Windows 7 hay không mà họ còn muốn biết tường tận hơn về vấn đề mà ứng dụng gặp phải. Microsoft cung cấp bộ công cụ ACT (Application Compatibility Toolkit) hỗ trợ việc phát hiện các vấn đề không tương thích và phát hành các miếng vá khắc phục một phần các vấn đề này.Bộ công cụ tương thích ACTHình 6: Ứng dụng Application Compatibility Manager trong bộ ACT

Quy trình hoạt động của ACT bao gồm 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Thu thập dữ liệu. Thu thập các dữ liệu liên quan đến việc tương thích của ứng dụng đối với Windows7.

Giai đoạn 2: Phân tích vấn đề. Sau khi có được dữ liệu ta cần tổ chức lại cho phù hợp và đưa ra các phân tích dữ liệu. Công việc này bao gồm phân loại danh mục dữ liệu, đánh giá độ ưu tiên và tạo các báo cáo cần thiết.

Giai đoạn 3: Kiểm tra và làm giảm nhẹ vấn đề. Test để kiểm tra các vấn đề có thực sự xảy ra bằng các công cụ: Internet Explorer Compatibility, Setup Analysis và Standard User Analyzer. Nếu vấn đề thực sự nảy sinh thì tạo ra các gói sửa chữa vấn đề.

Các thành phần chính của ACT 5.5 như sau:

Hình 7: Cấu trúc và thành phần của ACT

Quy trình hoạt động giải trí của ACT gồm có 3 quá trình như sau : Giai đoạn 1 : Thu thập dữ liệu. Thu thập những tài liệu tương quan đến việc tương thích của ứng dụng so với Windows7. Giai đoạn 2 : Phân tích yếu tố. Sau khi có được tài liệu ta cần tổ chức triển khai lại cho tương thích và đưa ra những nghiên cứu và phân tích tài liệu. Công việc này gồm có phân loại hạng mục tài liệu, nhìn nhận độ ưu tiên và tạo những báo cáo giải trình thiết yếu. Giai đoạn 3 : Kiểm tra và làm giảm nhẹ yếu tố. Test để kiểm tra những yếu tố có thực sự xảy ra bằng những công cụ : Internet Explorer Compatibility, Setup Analysis và Standard User Analyzer. Nếu yếu tố thực sự phát sinh thì tạo ra những gói sửa chữa thay thế yếu tố. Các thành phần chính của ACT 5.5 như sau : Hình 7 : Cấu trúc và thành phần của ACT

Application Compatibility Manager (ACM). Công cụ cho phép cấu hình, thu thập và phân tích các dữ liệu để chúng ta có thể sửa bất kỳ vấn đề tương thích nào trước khi triển khai một HĐH mới hoặc bản Windows cập nhật trong doanh nghiệp.

Data Collection Package (DCP). Một tệp tin Windows Installer (msi) được tạo ra bởi ACM cho việc triển khai cho mỗi máy tính trạm (client computer). Mỗi DCP có thể có một hoặc nhiều đánh giá tương thích tuỳ thuộc vào những gì chúng ta muốn đánh giá.

Hình 8: Màn hình tạo DCP thu thập dữ liệu

Application Compatibility Manager ( ACM ). Công cụ được cho phép thông số kỹ thuật, tích lũy và nghiên cứu và phân tích những tài liệu để tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sửa bất kể yếu tố tương thích nào trước khi tiến hành một HĐH mới hoặc bản Windows update trong doanh nghiệp. Data Collection Package ( DCP ). Một tệp tin Windows Installer ( msi ) được tạo ra bởi ACM cho việc tiến hành cho mỗi máy tính trạm ( client computer ). Mỗi DCP hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều nhìn nhận tương thích tuỳ thuộc vào những gì tất cả chúng ta muốn nhìn nhận. Hình 8 : Màn hình tạo DCP thu thập dữ liệu

ACT Log Processing Service. Service được sử dụng để xử lý các tệp tin ACT log được tải lên từ máy trạm. Nó sẽ chứa thông tin vào cơ sở dữ liệu của ACT.

ACT Log Processing Share. Những tệp tin chia sẻ được truy cập bởi service xử lý tệp tin ACT. Các tệp này được dùng để chứa các log mà sẽ được xử lý và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Hình 10: Dữ liệu thu thập được hiển thị trong ứng dụng Application Compatibility Manager.

ACT Log Processing Service. Service được sử dụng để giải quyết và xử lý những tệp tin ACT log được tải lên từ máy trạm. Nó sẽ chứa thông tin vào cơ sở tài liệu của ACT.ACT Log Processing Share. Những tệp tin san sẻ được truy vấn bởi service giải quyết và xử lý tệp tin ACT. Các tệp này được dùng để chứa những log mà sẽ được giải quyết và xử lý và tàng trữ vào cơ sở tài liệu. Hình 10 : Dữ liệu tích lũy được hiển thị trong ứng dụng Application Compatibility Manager .

ACT Database. Cơ sở dữ liệu MS SQL Server dùng để chứa dữ liệu thu thập.

Microsoft Compatibility Exchange. Là một dịch vụ web dùng để phổ biến rộng rãi các vấn đề tương thích ứng dụng từ máy chủ tới máy trạm và cho phép máy trạm kết nối tới Microsoft để kiểm tra lại các thông tin tương thích đã được cập nhập.

Thu thập và phân tích dữ liệu

Hình 10: Dữ liệu thu thập được hiển thị trong ứng dụng Application Compatibility Manager.
ACT cho phép tạo ra các gói thu thập dữ liệu DCP (Data Collector Package). Khi các DCP này được cài đặt vào hệ thống nó sẽ theo dõi các ứng dụng đang hoạt động trong Windows 7 và ghi lại các thông tin chi tiết khi có vấn đề không tương thích xảy ra. Đầu tiên ta cần tạo các DCP để thực hiện việc theo dõi hệ thống.

Hình 11: Thông tin về vấn đề mà ứng dụng gặp phải.

ACT Database. Cơ sở tài liệu MS SQL Server dùng để chứa tài liệu tích lũy. Microsoft Compatibility Exchange. Là một dịch vụ web dùng để phổ cập thoáng rộng những yếu tố tương thích ứng dụng từ sever tới máy trạm và được cho phép máy trạm liên kết tới Microsoft để kiểm tra lại những thông tin tương thích đã được cập nhập. Thu thập và nghiên cứu và phân tích dữ liệuHình 10 : Dữ liệu tích lũy được hiển thị trong ứng dụng Application Compatibility Manager. ACT được cho phép tạo ra những gói thu thập dữ liệu DCP ( Data Collector Package ). Khi những DCP này được setup vào mạng lưới hệ thống nó sẽ theo dõi những ứng dụng đang hoạt động giải trí trong Windows 7 và ghi lại những thông tin chi tiết cụ thể khi có yếu tố không tương thích xảy ra. Đầu tiên ta cần tạo những DCP để thực thi việc theo dõi mạng lưới hệ thống. Hình 11 : tin tức về yếu tố mà ứng dụng gặp phải .

DCP được tạo ra dưới dạng 1 tệp tin cài đặt, ta cần thực hiện việc cài đặt tệp tin này vào hệ thống. Sau khi được triển khai trong hệ thống, DCP sẽ tự động theo dõi các hoạt động của các phần mềm mà chúng ta sử dụng, khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, DCP sẽ tự động ghi log lại chi tiết các vấn đề đó và lưu vào thư mục được chia sẻ. Thư mục chia sẻ này là nơi tập trung log của tất cả các DCP gửi đến và có thể được dùng chung trong mạng nội bộ. Các dịch vụ thực hiện việc xử lý tệp tin log sẽ lấy dữ liệu từ các tệp tin log trong thư mục chia sẻ để lưu vào trong cơ sở dữ liệu (Ms Sql Server 2005). Người sử dụng có thể truy cập và xem các thông tin này trong ứng dụng Application CompatibilityManager khi nhấn vào tab analyze. Tất cả các ứng dụng được cài đặt trong máy sẽ được liệt kê tại đây cùng với thông tin về các vấn đề tương thích như hình dưới.

Hình 12: Thông tin chi tiết về vấn đề mà ứng dụng gặp phải. Vấn đề ở đây là ứng dụng đã truy cập vào phần Registry hệ thống (HKLM), phạm vi Registry này được hệ thống bảo vệ nên nếu ứng dụng không có quyền của Administrator thì sẽ không thể ghi dữ liệu vào khu vực này được. Trong mục Issue Description sẽ mô tả chi tiết hơn về vấn đề và có thông tin tham chiếu để giải quyết vấn đề.
Khi nhấn vào ứng dụng gặp vấn đề sẽ có hộp thoại thông báo thông tin của vấn đề hiện ra như hình dưới. Khi nhấn vào tab Issues ta có thể biết được vắn tắt các vấn đề mà ứng dụng gặp phải, mức độ nghiêm trọng của vấn đề đến đâu.Tiếp tục nhấn vào vấn đề sẽ có hộp thoại cho biết chi tiết về vấn đề.

DCP được tạo ra dưới dạng 1 tệp tin cài đặt, ta cần thực hiện việc cài đặt tệp tin này vào hệ thống. Sau khi được triển khai trong hệ thống, DCP sẽ tự động theo dõi các hoạt động của các phần mềm mà chúng ta sử dụng, khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, DCP sẽ tự động ghi log lại chi tiết các vấn đề đó và lưu vào thư mục được chia sẻ. Thư mục chia sẻ này là nơi tập trung log của tất cả các DCP gửi đến và có thể được dùng chung trong mạng nội bộ. Các dịch vụ thực hiện việc xử lý tệp tin log sẽ lấy dữ liệu từ các tệp tin log trong thư mục chia sẻ để lưu vào trong cơ sở dữ liệu (Ms Sql Server 2005). Người sử dụng có thể truy cập và xem các thông tin này trong ứng dụng Application CompatibilityManager khi nhấn vào tab analyze. Tất cả các ứng dụng được cài đặt trong máy sẽ được liệt kê tại đây cùng với thông tin về các vấn đề tương thích như hình dưới.Hình 12: Thông tin chi tiết về vấn đề mà ứng dụng gặp phải. Vấn đề ở đây là ứng dụng đã truy cập vào phần Registry hệ thống (HKLM), phạm vi Registry này được hệ thống bảo vệ nên nếu ứng dụng không có quyền của Administrator thì sẽ không thể ghi dữ liệu vào khu vực này được. Trong mục Issue Description sẽ mô tả chi tiết hơn về vấn đề và có thông tin tham chiếu để giải quyết vấn đề.Khi nhấn vào ứng dụng gặp vấn đề sẽ có hộp thoại thông báo thông tin của vấn đề hiện ra như hình dưới. Khi nhấn vào tab Issues ta có thể biết được vắn tắt các vấn đề mà ứng dụng gặp phải, mức độ nghiêm trọng của vấn đề đến đâu.Tiếp tục nhấn vào vấn đề sẽ có hộp thoại cho biết chi tiết về vấn đề.

Công cụ ACM cung cấp các tiện ích cho phép chúng ta tổ chức lại dữ liệu theo theo từng mục, từng ứng dụng, phân loại vấn đề, thiết lập độ ưu tiên và đồng thời ACM cũng cho phép hiển thị dữ liệu dưới dạng các report để cho người sử dụng có được cái nhìn tổng thể về các ứng dụng khi chạy trong môi trường Windows 7.

Hình 13: Đồng bộ hóa dữ liệu với Microsoft Compatibility Exchange Web Service

Công cụ ACM cung ứng những tiện ích được cho phép tất cả chúng ta tổ chức triển khai lại tài liệu theo theo từng mục, từng ứng dụng, phân loại yếu tố, thiết lập độ ưu tiên và đồng thời ACM cũng được cho phép hiển thị tài liệu dưới dạng những report để cho người sử dụng có được cái nhìn tổng thể và toàn diện về những ứng dụng khi chạy trong môi trường tự nhiên Windows 7. Hình 13 : Đồng bộ hóa dữ liệu với Microsoft Compatibility Exchange Web Service

Quan trọng hơn, ACT cho phép bạn đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu ACT của bạn với Microsoft và các cộng đồng ACT, thông qua Microsoft Compatibility Exchange Web service.

Tải thông tin mới từ các nguồn chính thức như Microsoft và các nhà cung cấp phần mềm độc lập. Tải lên các vấn đề tương thích của bạn vào Microsoft

Tải thông tin tương thích phần mềm lên/từ cộng đồng ACT, nếu như bạn là một thành viên trong cộng đồng ACT và bạn đồng ý chia sẻ thông tin.

Hình 14: SUA hiển thị lỗi ứng dụng truy cập vào file khi quyền bị hạn chế.

Quan trọng hơn, ACT được cho phép bạn đồng nhất hóa cơ sở tài liệu ACT của bạn với Microsoft và những hội đồng ACT, trải qua Microsoft Compatibility Exchange Web service. Tải thông tin mới từ những nguồn chính thức như Microsoft và những nhà sản xuất ứng dụng độc lập. Tải lên những yếu tố tương thích của bạn vào MicrosoftTải thông tin tương thích ứng dụng lên / từ hội đồng ACT, nếu như bạn là một thành viên trong hội đồng ACT và bạn chấp thuận đồng ý san sẻ thông tin. Hình 14 : SUA hiển thị lỗi ứng dụng truy vấn vào file khi quyền bị hạn chế .

Xác nhận lại và sửa chữa vấn đề tương thích

Khi bạn muốn tập trung kiểm tra lại các lỗi không tương thích cho một ứng dụng nhất định, ACT cung cấp công cụ SUA (Standard User Analyzer) để kiểm tra độ tương thích với UAC (User Account Control) trong Windows 7. Chúng ta có thể sử dụng SUA để kiểm tra ứng dụng khi chạy với tài khoản standard user và administrator user.

Hình 15: Tạo miếng đệm làm giảm nhẹ vấn đề tương thích ứng dụng

Xác nhận lại và thay thế sửa chữa yếu tố tương thíchKhi bạn muốn tập trung chuyên sâu kiểm tra lại những lỗi không tương thích cho một ứng dụng nhất định, ACT cung ứng công cụ SUA ( Standard User Analyzer ) để kiểm tra độ tương thích với UAC ( User Account Control ) trong Windows 7. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng SUA để kiểm tra ứng dụng khi chạy với thông tin tài khoản standard user và administrator user. Hình 15 : Tạo miếng đệm làm giảm nhẹ yếu tố tương thích ứng dụng

Không chỉ cung cấp công cụ để kiểm tra ứng dụng, ACT còn đưa ra công cụ Compatibility Administrator (CA) để sửa chữa một số vấn đề tương thích. CA giúp chúng ta giải quyết một số vấn đề về tương thích bằng cách như nâng quyền thực thi ứng dụng, ảo hóa file và registry để cho ứng dụng được thực thi trong môi trường giống như môi trường của Windows XP. Một điểm đáng chú ý nữa là CA cho phép đóng gói các giải pháp cách giải quyết vấn đề thành 1 miếng đệm cho phép cài đặt triển khai trên nhiều máy tính khác nhau một cách đơn giản và tiện dụng hơn.

Hình 16: Tùy thuộc vào vấn đề mà ứng dụng gặp phải ta chọn lựa giải pháp sửa chữa tương ứng

Không chỉ phân phối công cụ để kiểm tra ứng dụng, ACT còn đưa ra công cụ Compatibility Administrator ( CA ) để sửa chữa thay thế một số ít yếu tố tương thích. CA giúp tất cả chúng ta xử lý 1 số ít yếu tố về tương thích bằng cách như nâng quyền thực thi ứng dụng, ảo hóa file và registry để cho ứng dụng được thực thi trong thiên nhiên và môi trường giống như thiên nhiên và môi trường của Windows XP. Một điểm đáng chú ý quan tâm nữa là CA được cho phép đóng gói những giải pháp cách xử lý yếu tố thành 1 miếng đệm được cho phép thiết lập tiến hành trên nhiều máy tính khác nhau một cách đơn thuần và tiện lợi hơn. Hình 16 : Tùy thuộc vào yếu tố mà ứng dụng gặp phải ta lựa chọn giải pháp thay thế sửa chữa tương ứng

Như vậy chúng ta đã có những phương pháp phù hợp và dễ dàng để kiểm tra cũng như chuyển đổi phần mềm cho HĐH mới. Tuy nhiên, việc sử dụng CA để tạo miếng đệm không thể giúp ta giải quyết gốc rễ của vấn đề và thậm chí chỉ là làm cho ứng dụng chạy không bị lỗi trong khi một số chức năng là không thể hoạt động được như bình thường.

Điều này do Windows 7 được xây dựng trên nền tảng tư duy công nghệ mới nhất, các kiến trúc trong nhân được thay đổi khá nhiều, trong khi các phần mềm cũ được xây dựng trên kiến trúc và giải pháp cũ.

Hình 17: Ví dụ về chọn giải pháp cho vấn đề hạn chế quyền truy cập UAC

Như vậy chúng ta đã có những phương pháp phù hợp và dễ dàng để kiểm tra cũng như chuyển đổi phần mềm cho HĐH mới. Tuy nhiên, việc sử dụng CA để tạo miếng đệm không thể giúp ta giải quyết gốc rễ của vấn đề và thậm chí chỉ là làm cho ứng dụng chạy không bị lỗi trong khi một số chức năng là không thể hoạt động được như bình thường.Điều này do Windows 7 được xây dựng trên nền tảng tư duy công nghệ mới nhất, các kiến trúc trong nhân được thay đổi khá nhiều, trong khi các phần mềm cũ được xây dựng trên kiến trúc và giải pháp cũ.Hình 17: Ví dụ về chọn giải pháp cho vấn đề hạn chế quyền truy cập UAC

Xem thêm: Viber

Để giải quyết tận gốc chúng ta cần các giải pháp quyết liệt hơn thậm chí là thiết kế lại ứng dụng với tư duy và mô hình mới thì mới có thể đảm bảo hoàn toàn về mặt tương thích cũng như chất lượng của ứng dụng. Trong bài viết tới đây tôi sẽ trình bày về vấn đề các lỗi tương thích thường gặp và nguyên nhân gây lỗi trong quá trình phát triển phần mềm.Để xử lý tận gốc tất cả chúng ta cần những giải pháp kinh khủng hơn thậm chí còn là phong cách thiết kế lại ứng dụng với tư duy và quy mô mới thì mới hoàn toàn có thể bảo vệ trọn vẹn về mặt tương thích cũng như chất lượng của ứng dụng. Trong bài viết tới đây tôi sẽ trình diễn về yếu tố những lỗi tương thích thường gặp và nguyên do gây lỗi trong quy trình tăng trưởng ứng dụng .8. Nếu ứng dụng được kích hoạt thành công xuất sắc, bạn nên chạy qua tổng thể những công dụng mà bạn vẫn hay dùng để kiểm tra chương trình. Kiểm tra hiệu quả chạy và xác nhận chương trình đã hoạt động giải trí đúng chuẩn. Nếu mọi công dụng chính đã chạy tốt thì tiến tới bước 10. Hình 4 : Chương trình được thiết lập

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments