Các vấn đề thường gặp trên Windows Phone và cách khắc phục

2. Tìm thư mục email gây ra lỗi. Nếu bạn sync nhiều thứ (ví dụ, ngoài Inbox còn Sync thêm vài thư mục khác nữa), hãy vào Start > danh sách ứng dụng > Hotmail. Nhấn nút More ở cuối màn hình > Folders > Show all folders để xem danh sách các thư mục sync. Chọn vào một thư mục nào đó rồi nhấn tiếp Don’t sync this folder. Lặp lại thao tác này cho tất cả các thư mục. Nếu bắt gặp được thư mục lỗi, bỏ chọn nó đi rồi tiến hành sync lại. Thư mục bị lỗi bạn nên xóa hoặc lên máy tính rồi vào hotmail để kiểm tra lại.

3. Nếu bạn gặp tình trạng tập tin lớn quá, không sync được, hãy lên trình duyệt của máy, vào mail.live.com. Di chuyển email có tập tin đính kèm lớn đó vào một thư mục không sync với máy của bạn (hoặc xóa luôn nó đi cũng được). Tiến hành Sync lại để kiểm tra.

86000206: Windows Live Mail chưa được cài đặt đúng

Lỗi này do bạn chưa cài đặt hoặc chưa đồng ý với các điều khoản sử dụng trên Windows Live. Để khắc phục, bạn vào mail.live.com hoặc calendar.live.com để hoàn tất việc thiết lập trên nền web. Nếu không hết hoặc bạn chắc chắn mình đã thiết lập ngon lành rồi, thử xóa lịch sử duyệt web của trình duyệt xem sao. Vào Internet Explorer trên Windows Phone, nhấn nút More (dấu ba chấm) > Settings > Delete history > Delete.

2. Tìm thư mục email gây ra lỗi. Nếu bạn sync nhiều thứ ( ví dụ, ngoài Inbox còn Sync thêm vài thư mục khác nữa ), hãy vào Start > list ứng dụng > Hotmail. Nhấn nút More ở cuối màn hình hiển thị > Folders > Show all folders để xem list những thư mục sync. Chọn vào một thư mục nào đó rồi nhấn tiếp Don’t sync this thư mục. Lặp lại thao tác này cho toàn bộ những thư mục. Nếu phát hiện được thư mục lỗi, bỏ chọn nó đi rồi triển khai sync lại. Thư mục bị lỗi bạn nên xóa hoặc lên máy tính rồi vào hotmail để kiểm tra lại. 3. Nếu bạn gặp thực trạng tập tin lớn quá, không sync được, hãy lên trình duyệt của máy, vào mail.live.com. Di chuyển email có tập tin đính kèm lớn đó vào một thư mục không sync với máy của bạn ( hoặc xóa luôn nó đi cũng được ). Tiến hành Sync lại để kiểm tra. Lỗi này do bạn chưa setup hoặc chưa chấp thuận đồng ý với những lao lý sử dụng trên Windows Live. Để khắc phục, bạn vào mail.live.com hoặc calendar.live.com để hoàn tất việc thiết lập trên nền web. Nếu không hết hoặc bạn chắc như đinh mình đã thiết lập ngon lành rồi, thử xóa lịch sử dân tộc duyệt web của trình duyệt xem sao. Vào Internet Explorer trên Windows Phone, nhấn nút More ( dấu ba chấm ) > Settings > Delete history > Delete .

Lỗi này cũng có thể bắt gặp nếu bạn vừa nâng cấp điện thoại hoặc Windows Live Contact không sync được. Để giải quyết, hãy truy cập vào contact.live.com, chọn lấy bất kì số liên lạc nào, nhấn Edit, sau đó nhấn Save ngay. Sau đó, quay trở lại điện thoại của bạn, vào Settings > Email + account > Windows Live. Nhấn giữ chữ Windows Live này rồi chọn Sync.

Nếu vẫn còn bị, có thể Windows Live đang bị gì đó, chúng ta có thể thử lại sau.

800C0069 và 8004010F: Lỗi do mailbox trên máy hoặc do vấn đề ngôn ngữ

Lỗi này chúng ta rất thường hay gặp, nhất là nếu bạn có nhiều sự can thiệp vào hệ thống trên máy đã jailbreak. Để giải quyết, bạn hãy bỏ chọn việc Sync email, lịch, danh bạ đi (xem cách làm ở mục hướng dẫn lỗi 86000108), sau đó nhấn nút nguồn rồi tắt máy đi. Khi máy mở lên lại thì chọn lại email, lịch, danh bạ rồi tiến hành sync lại.

Nếu vẫn còn bị, có thể lỗi phát sinh do thiết lập ngôn ngữ. Trong trường hợp này, vào Settings > Region + local > System locale > Display language. Chuyển nó thành một thứ tiếng khác. Nhấn Accept. Điện thoại sẽ tự restart lại. Khi máy đã mở lên rồi, đổi lại tiếng Anh (hoặc tiếng nào đó mà bạn quen dùng) rồi thử Sync lại xem sao.

Lỗi này cũng hoàn toàn có thể phát hiện nếu bạn vừa nâng cấp điện thoại thông minh hoặc Windows Live Contact không sync được. Để xử lý, hãy truy vấn vào contact.live.com, chọn lấy bất kỳ số liên lạc nào, nhấn Edit, sau đó nhấn Save ngay. Sau đó, quay trở lại điện thoại thông minh của bạn, vào Settings > E-Mail + account > Windows Live. Nhấn giữ chữ Windows Live này rồi chọn Sync. Nếu vẫn còn bị, hoàn toàn có thể Windows Live đang bị gì đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thử lại sau. Lỗi này tất cả chúng ta rất thường hay gặp, nhất là nếu bạn có nhiều sự can thiệp vào mạng lưới hệ thống trên máy đã jailbreak. Để xử lý, bạn hãy bỏ chọn việc Sync email, lịch, danh bạ đi ( xem cách làm ở mục hướng dẫn lỗi 86000108 ), sau đó nhấn nút nguồn rồi tắt máy đi. Khi máy mở lên lại thì chọn lại email, lịch, danh bạ rồi thực thi sync lại. Nếu vẫn còn bị, hoàn toàn có thể lỗi phát sinh do thiết lập ngôn từ. Trong trường hợp này, vào Settings > Region + local > System locale > Display language. Chuyển nó thành một thứ tiếng khác. Nhấn Accept. Điện thoại sẽ tự restart lại. Khi máy đã mở lên rồi, đổi lại tiếng Anh ( hoặc tiếng nào đó mà bạn quen dùng ) rồi thử Sync lại xem sao .​

85010017 và 80072EE2: Do request time out, không có dịch vụ đồng bộ

Nếu không có dịch vụ đồng bộ hoặc Windows Live đang bị gì đó, ta không thể sync được, đành phải thử lại sau. Còn nếu bị request time out, hãy thử làm như sau: Vào Settings > Email + account > Windows Live > Download email from. Trong danh sách sổ xuống, chọn “The last 3 day”. Nhấn Done.

Nếu không có dịch vụ đồng nhất hoặc Windows Live đang bị gì đó, ta không hề sync được, đành phải thử lại sau. Còn nếu bị request time out, hãy thử làm như sau : Vào Settings > E-Mail + account > Windows Live > Download email from. Trong list sổ xuống, chọn ” The last 3 day “. Nhấn Done .​

Lỗi tương quan đến Facebook

Error Code: 0: Lỗi do vấn đề cài đặt, có thể xảy ra sau khi bạn nâng cấp hoặc cài đặt lại tính năng chat trên máy. Hãy thử qua các biện pháp sau:

1. Vào Settings > Email + account, nhấn giữ Facebook rồi nhấn nút Sync
2. Có vấn đề rắc rối hơn với việc kết hợp Facebook với Windows Live. Trong tình huống này, chúng ta cần làm như sau:
, hoàn toàn có thể xảy ra sau khi bạn tăng cấp hoặc setup lại tính năng chat trên máy. Hãy thử qua những giải pháp sau : 1. Vào Settings > E-Mail + account, nhấn giữ Facebook rồi nhấn nút Sync2. Có yếu tố rắc rối hơn với việc phối hợp Facebook với Windows Live. Trong trường hợp này, tất cả chúng ta cần làm như sau :

  • Vào trang web này http://profile.live.com/services?view=manage, chọn vào Connect Service.

  • Trong trang kế tiếp, chọn Facebook.

  • Ở trang mới hiện ra, đảm bảo rằng hai mục “See my Facebook friends and their updates in Messenger” và “Chat with my Facebook friends in Messenger” đã được chọn.

  • Nhấn Connect with Facebook > Allow.

Error Code 0x83cf1202: Không xóa tài khoản Facebook được

Vì một lí do nào đó mà bạn chán, hết muốn dùng Facebook trên Windows Phone nhưng khi gỡ ra thì bị lỗi như thế này. Hãy vào trang

Các yếu tố dính dáng đến Marketplace, cách mua ứng dụng

Lỗi c101a24b hoặc “Can’t get this info right now. Check back in a little while.”

Thử sync lại trên Windows Phone xem hết bị lỗi chưa nhé. Vì một lí do nào đó mà bạn chán, hết muốn dùng Facebook trên Windows Phone nhưng khi gỡ ra thì bị lỗi như thế này. Hãy vào trang http://profile.live.com/services?view=manage giống hướng dẫn bên trên > Connect Services > Facebook. Ở cuối trang này có dòng chữ ” Remove this connection completely “. Nhấn tiếp nút Remove khi được hỏi. Giờ thì hãy gỡ thông tin tài khoản Facebook trên Windows Phone ( vào Settings > E-Mail + account > Facebook > Delete ) .​

Lỗi này xảy ra nếu bạn tắt không cho Internet Explorer lưu Cookies. Để bật lại, Settings > Applications, chọn Internet Explorer, sau đó đánh dấu chọn cho ô ” Allow cookies on my phone”.

Lỗi này xảy ra nếu bạn tắt không cho Internet Explorer lưu Cookies. Để bật lại, Settings > Applications, chọn Internet Explorer, sau đó ghi lại chọn cho ô ” Allow cookies on my phone ” .​

Lỗi c101a7d4 khi update một ứng dụng nào đó từ Marketplace

Với lỗi này chúng ta không còn đường nào khác ngoài chuyện phải gỡ bỏ nó và cài lại. Cách gỡ bỏ thì dễ rồi, bạn vào App list, chọn lấy phần mềm đó, nhấn giữ và chọn Uninstall. Sau đó, chắc ăn thì khởi động máy lại một phát, sau đó vào lại Marketplace để cài lại. Lúc này, phiên bản mới nhất sẽ được cài, không cần phải update nữa.

Lỗi c00cee2b khi nhấn nút Update All trong Marketplace

Vấn đề này liên quan nhiều đến kĩ thuật, tập tin XML. Thử khởi động máy lại xem có hết hay không. Nếu không thì đành update riêng lẻ từng app một. Mình có tham khảo Microsoft thì họ cũng chỉ như thế, không đưa ra cách giải quyết nào khác.

Cách mua ứng dụng trên Marketplace

Để mua được ứng dụng trên Marketplace, bạn cần có một thẻ thanh toán quốc tế, Visa hoặc Master credit/debit là những thứ mình đã thử nghiệm thành công. Mình không chắc là Marketplace Việt Nam có thể dùng cách giống mình vì mình không chọn Store Việt Nam mà chọn Store Mỹ cho chắc ăn, cỡ nào cũng mua được. Mình nghĩ các bạn cũng nên chọn như thế. Bạn nào mua thành công app từ Marketplace Việt Nam thì hãy pm hoặc post ngay trong topic này, mình sẽ cập nhật vào đây nhé.

Quay trở lại vấn đề, bạn vào trang

Với lỗi này tất cả chúng ta không còn đường nào khác ngoài chuyện phải gỡ bỏ nó và cài lại. Cách gỡ bỏ thì dễ rồi, bạn vào App list, chọn lấy ứng dụng đó, nhấn giữ và chọn Uninstall. Sau đó, chắc ăn thì khởi động máy lại một phát, sau đó vào lại Marketplace để cài lại. Lúc này, phiên bản mới nhất sẽ được cài, không cần phải update nữa. Vấn đề này tương quan nhiều đến kĩ thuật, tập tin XML. Thử khởi động máy lại xem có hết hay không. Nếu không thì đành update riêng không liên quan gì đến nhau từng app một. Mình có tìm hiểu thêm Microsoft thì họ cũng chỉ như vậy, không đưa ra cách xử lý nào khác. Để mua được ứng dụng trên Marketplace, bạn cần có một thẻ thanh toán giao dịch quốc tế, Visa hoặc Master credit / debit là những thứ mình đã thử nghiệm thành công xuất sắc. Mình không chắc là Marketplace Nước Ta hoàn toàn có thể dùng cách giống mình vì mình không chọn Store Nước Ta mà chọn Store Mỹ cho chắc ăn, cỡ nào cũng mua được. Mình nghĩ những bạn cũng nên chọn như thế. Bạn nào mua thành công xuất sắc app từ Marketplace Nước Ta thì hãy pm hoặc post ngay trong topic này, mình sẽ update vào đây nhé. Quay trở lại yếu tố, bạn vào trang http://www.windowsphone.com/ bằng máy tính, đăng nhập bằng thông tin tài khoản Live ID của bạn, sau đó chọn tên thông tin tài khoản ( ở phía bên phải màn hình hiển thị ) rồi chọn Account. Nhấn chọn Payment info. Ở đây, Marketplace sẽ cho bạn nhập thông tin về thẻ, chọn loại thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, … Điền hết rồi thì nhấn Next ở cuối website. Nếu thiết yếu điền tiểu bang hay gì gì đó, bạn cứ chọn đại tiểu bang nào của Mỹ cũng được. Vậy là xong. Nếu thích, bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều thẻ vào thông tin tài khoản, để hết tiền ở đây thì quay sang thẻ khác mà mua. Hehe .​​

Một cách nữa cũng có thể làm đó là chọn lấy một app nào đó muốn mua (không phải app free nhé) trên Marketplace ngay trên điện thoại. Bạn sẽ được hỏi về thông tin thanh toán rồi điền vào. Tuy nhiên cách này thì chỉ áp dụng được nếu bạn chưa thêm thẻ thanh toán nào vào tài khoản.
Một cách nữa cũng hoàn toàn có thể làm đó là chọn lấy một app nào đó muốn mua ( không phải app không tính tiền nhé ) trên Marketplace ngay trên điện thoại cảm ứng. Bạn sẽ được hỏi về thông tin giao dịch thanh toán rồi điền vào. Tuy nhiên cách này thì chỉ vận dụng được nếu bạn chưa thêm thẻ thanh toán giao dịch nào vào thông tin tài khoản .​

Lỗi khi liên kết điện thoại cảm ứng với máy tính

Khi kết nối Windows Phone với Zune, bạn thấy Zune hiển thị một thông báo như thế này:

Thì lúc đó, bạn hãy thử

Nếu vẫn còn bị lỗi, chúng ta sẽ tiếp tục xử lí nó bằng hai cách sau:

Cách 1: Kiểm tra xem driver có hoạt động hay không

Trước hết, bạn hãy gắm điện thoại vào máy tính. Nhấn tiếp phím phải chuột vào biểu tượng Computer (hoặc My Computer), chọn Properties > Device Manager. Ở phía trên cùng của cửa sổ, bạn nhấn chọn tên máy tính của bạn, sau đó nhấn vào menu Action > Scan for hardware change. Chiếc điện thoại của bạn sẽ hiện ra ở mục Portable Devices hoặc mục Other. Nhấn đôi chuột vào mục Windows Phone USB rồi chọn thẻ Driver. Driver số hiệu là 4.8.2345.0 hoặc cao hơn là ổn.

Thì lúc đó, bạn hãy thử tải về ứng dụng Microsoft Fixit, setup và làm tiếp những bước theo hướng dẫn của ứng dụng này. Sau khi đã cài xong, bạn thoát Zune, khởi động lại máy tính rồi thử gắm máy lại xem sao. Nếu vẫn còn bị lỗi, tất cả chúng ta sẽ liên tục xử lí nó bằng hai cách sau : Trước hết, bạn hãy gắm điện thoại thông minh vào máy tính. Nhấn tiếp phím phải chuột vào hình tượng Computer ( hoặc My Computer ), chọn Properties > Device Manager. Ở phía trên cùng của hành lang cửa số, bạn nhấn chọn tên máy tính của bạn, sau đó nhấn vào menu kích hoạt > Scan for hardware change. Chiếc điện thoại thông minh của bạn sẽ hiện ra ở mục Portable Devices hoặc mục Other. Nhấn đôi chuột vào mục Windows Phone USB rồi chọn thẻ Driver. Driver số hiệu là 4.8.2345. 0 hoặc cao hơn là ổn .​

Nếu Windows Device Manager hiện lỗi thiết bị hoặc driver không được nâng lên bản mới nhất, bạn cần làm những thứ như sau. Từ thẻ Driver, nhấn Uninstall. Nếu bạn thấy một dấu kiểm nhỏ ở gần chữ “Delete the driver software for this device”, hãy chọn vào đó, sau đó nhấn OK. Thực hiện lại thao tác Scan từ menu Action giống như trên. Nhấn lại qua thẻ Driver > Update Driver.

Trong cửa sổ mới, chọn “Browse my computer for driver software”, duyệt tới thư mục C:\Program Files\Zune\Drivers (hoặc ổ đĩa nào đó mà bạn cài Zune). Sau đó nhấn OK, nhấn tiếp Next và Install. Sau khi driver đã được cài đặt, đóng Device Manager lại. Khởi động lại máy tính là xong.

Cách 2: Kiểm tra xem dịch vụ (Service) Zune Windows Mobile Connectivity có chạy hay không

Nhấn phím Windows + R, gõ vào services.msc rồi nhấn Enter. Nếu cần, hãy nhập password khi được hỏi. Bạn sẽ thấy cửa sổ Services xuất hiện. Tìm dịch vụ có tên là Zune Windows Mobile Connectivity Service. Nếu cột Status của dịch vụ này là rỗng, bạn nhấp đôi chuột vào nó. Trong cửa sổ mở ra, ở phần Startup Type, bạn chọn Manual. Sau đó nhấn nút Start để chạy dịch vụ này lên rồi nhấn OK. Thử kết nối lại xem có được hay chưa.

Nếu Windows Device Manager hiện lỗi thiết bị hoặc driver không được nâng lên bản mới nhất, bạn cần làm những thứ như sau. Từ thẻ Driver, nhấn Uninstall. Nếu bạn thấy một dấu kiểm nhỏ ở gần chữ ” Delete the driver software for this device “, hãy chọn vào đó, sau đó nhấn OK. Thực hiện lại thao tác Scan từ menu kích hoạt giống như trên. Nhấn lại qua thẻ Driver > Update Driver. Trong hành lang cửa số mới, chọn ” Browse my computer for driver software “, duyệt tới thư mục C : \ Program Files \ Zune \ Drivers ( hoặc ổ đĩa nào đó mà bạn cài Zune ). Sau đó nhấn OK, nhấn tiếp Next và Install. Sau khi driver đã được setup, đóng Device Manager lại. Khởi động lại máy tính là xong. Nhấn phím Windows + R, gõ vàorồi nhấn Enter. Nếu cần, hãy nhập password khi được hỏi. Bạn sẽ thấy hành lang cửa số Services Open. Tìm dịch vụ có tên là Zune Windows Mobile Connectivity Service. Nếu cột Status của dịch vụ này là rỗng, bạn nhấp đôi chuột vào nó. Trong hành lang cửa số mở ra, ở phần Startup Type, bạn chọn Manual. Sau đó nhấn nút Start để chạy dịch vụ này lên rồi nhấn OK. Thử liên kết lại xem có được hay chưa .​​​​

Tính năng Wireless Sync của Zune không hoạt động giải trí

​Nếu bạn gặp trường hợp này, trước hết, phải bảo vệ rằng máy Windows Phone và máy tính đã nằm trong cùng một mạng Wifi. Lần đầu khi sync qua Wifi, máy cũng chưa Sync ngay mà bạn phải chờ một tí, khoảng chừng 5-10 phút gì đó và cần cắm sạc. Mình cũng không rõ vì sao phải làm như thế nhưng kinh nghiệm tay nghề từ vài người đi trước truyền lại cho mình như vậy. ​​Ngoài ra, bạn cũng cần bảo vệ rằng Firewall được cho phép tất cả chúng ta đồng điệu. Để thao tác này, bạn chạy Firewall của máy lên bằng cách vào Start, gõ Firewall vào ô tìm kiếm, chạy ” Windows Firewall with Advanced Security “. Hãy nhìn vào bảng bên trái, có hai mục Inbound Rules và Outbound Rules. Trước hết chọn vào Inboud Rules, cuộn xuống gần cuối, bạn sẽ thấy có vài dòng dính dáng đến Zune Wireless Sync, chắc như đinh rằng hàng loạt chúng đã được Allow. ​​​​

Nếu có một dòng nào đó bị Block, bạn nhấp chuột đôi vào dòng đó, trong hộp thoại hiện ra, chọn Allow the connection .​​

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments