LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ Trong KINH TẾ HỌC

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

—-—-

BÀI TIỂU LUẬN

Đề tài:

“ LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ ỨNG

DỤNG TRONG KINH TẾ HỌC ”

LỚP: Kinh tế vi mô (833020)

GVHD: Cô Nguyễn Phan Thu Hằng
SVTH: Nhóm 4 ( 4 thành viên)
1/ Nguyễn Ngọc Bích
2/ Nguyễn Diễm Quỳnh
3/ Trương Ngọc Phương An
4/ Trịnh Bảo Phương

MỤC LỤC

 • LỜI MỞ ĐẦU:
 • NỘI DUNG
 • I. CƠ SỞ LÝ LUẬN :
  • 1. Khái niệm, định nghĩa:
  • 2. Nguồn gốc lịch sử:
  • 3. Các thuật ngữ trong lý thuyết trò chơi:
 • IIÁC LOẠI TRÒ CHƠI TRONG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI:
  • 1. Biểu diễn trò chơi:
   • a) Dạng chuẩn tắc:
   • b) Dạng mở rộng:
  • 2. Phƣơng pháp phân loại:
   • người chơi:……………………………………………………………………………… a) Căn cứ vào khả năng hợp đồng và chế tài hợp đồng của những
   • b) Căn cứ vào thông tin của những người chơi:
   • c) Căn cứ vào thời gian hành động của những người chơi:
  • 3. Phân loại:
   • a) Trò chơi đối xứng và bất đối xứng:
   • b) Trò chơi tổng bằng không và trò chơi tổng khác không:
   • c) Trò chơi đồng thời và trò chơi tuần tự
   • không hoàn hảo: d) Trò chơi thông tin hoàn hảo và Trò chơi không có thông tin
   • e) Các trò chơi dài vô tận:
 • III. ỨNG DỤNG CỦA LTTC TRONG KINH TẾ HỌC:

LỜI MỞ ĐẦU:

Như tất cả chúng ta đã biết : quan điểm “ phi thương bất phú ” hay “ thương trường như mặt trận ” từ lâu đã nằm chặt trong tâm lý của những nhà kinh doanh. Thế nhưng, việc có chỗ đứng và tăng trưởng sống sót lâu bền thì thật khó. Vấn đề thị trường không đơn thuần chỉ là mặt trận, đúng mực thì đó là game show mà tác dụng không phải chỉ có hai từ thắng và thua, hoặc vừa thắng vừa thua, mà tác dụng ở đầu cuối được phân định trên nhiều yếu tố. Thị trường lúc bấy giờ đang diễn ra rất sôi sục, không kém sự quyết liệt. Cuộc cạnh tranh đối đầu khốc kiệt đó đôi lúc diễn ra nóng bỏng đến mức không thiết yếu, dễ dẫn đến sự lệnh lạc về giá thành, sản phẩm & hàng hóa trong thị trường. Việc đưa ra một kế hoạch tác chiến sai cũng hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng rất nhiều đến tiềm năng khuynh hướng bắt đầu của doanh nghiệp .
Việc đưa ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp cần đến sự tương hỗ của những nhà kinh tế, vì thế “ lý thuyết trò chơi ” sinh ra. Nghiên cứu ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong kinh doanh thương mại, đặc biệt quan trọng trong xác lập kế hoạch cạnh tranh đối đầu đã trở thành một yếu tố tất yếu so với doanh nghiệp. Vì vậy, việc hiểu rõ ứng dụng của lý thuyết trò chơi và vận dụng được nó trong môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp đưa ra được giải pháp cạnh tranh đối đầu tốt nhất cho mình trước những trường hợp đơn cử để đối phó với những đối thủ cạnh tranh. Sau đây nhóm em sẽ trình diễn rõ hơn về

IIÁC LOẠI TRÒ CHƠI TRONG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI:

NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN :

1. Khái niệm, định nghĩa:

thuyết trò chơi TT -Tiếng Anh: ame Theory là một bộ
phận của Toán học ứng dụng nghiên cứu các tình huống chiến
thuật. Trong đó các đối thủ lựa chọn những hành động khác nhau
để tối ưu hóa kết quả đạt được. Lý thuyết trò chơi là một lý thuyết
toán học về việc ra quyết định của những người tham gia trong
hoàn cảnh mâu thuẫn nhau về mặt lợi ích (Định nghĩa của John
von Neumann về “ thuyết trò chơi”.
an đầu Lý thuyết trò chơi được phát triển như là một công cụ để
nghiên cứu hành vi trong kinh tế học và được đón nhận rộng rãi.

2. Nguồn gốc lịch sử:

Những thảo luận đầu tiên được biết đến về l thuyết trò chơi xuất
hiện trong một lá thư viết bởi James Waldegrave vào năm 1713.
Trong lá thư này, Waldegrave đưa ra lời giải chiến thuật hỗn
hợp minimax cho một trò đánh bài hai người chơi le Her.
hỉ đến khi sự xuất bản Nghiên cứu về những Định luật toán học
của l thuyết Tài sản của Antoine Augustin Cournot vào năm 1838
thì những phân tích chung về l thuyết trò chơi mới được theo
đuổi.
Những người tiên phong chính của lí thuyết trò chơi là các nhà
toán học ohn von Neumann (người đầu tiên hình thức hóa nó
trong thời kỳ trước và trong hiến tranh ạnh, chủ yếu do áp dụng
của nó trong chiến lược quân sự, nổi tiếng nhất là khái niệm đảm
bảo phá hủy lẫn nhau (mutual assured destruction)) và ohn Nash

Điểm cân bằng: à thời điểm trong trò chơi mà những người chơi
đã đưa ra quyết định và kết quả đã hình thành.

3. Các thuật ngữ trong lý thuyết trò chơi:

CHƠI:

1. Biểu diễn trò chơi: ác trò chơi được nghiên cứu trong ngành
thuyết trò chơi là các đối tượng toán học được định nghĩa rõ ràng.
ột trò chơi bao gồm một tập các người chơi/đấu thủ, một tập các
nước đi hoặc chiến lược mà người chơi có thể chọn, và một đặc
tả về cơ chế thưởng phạt cho mỗi tổ hợp của các chiến lược. ó 2
cách biểu diễn trò chơi thường thấy trong các tài liệu: dạng chuẩn
tắc và dạng mở rộng.
a) Dạng chuẩn tắc:

Đấu thủ 2 chọn cột trái
Đấu thủ 2 chọn cột phải
Đấu thủ 1 chọn hàng trên 4, 3 – 1, –
Đấu thủ 1 chọn hàng dưới

0, 0 3, 4

Trò chơi chuẩn tắc hoặc dạng chiến lược strategic form là một
ma trận cho biết thông tin về các đấu thủ, chiến lược, và cơ chế
thưởng phạt. Trong ví dụ, có hai đấu thủ, một người chọn hàng,
người kia chọn cột. ỗi đấu thủ có hai chiến lược, mỗi chiến lược
được biểu diễn bởi một ô được xác định bởi số hiệu hàng và số
hiệu cột của nó. ức thưởng phạt được ghi trong ô đó. iá trị thứ

nhất là mức thưởng phạt cho đấu thủ chơi theo hàng trong ví dụ là
Đấu thủ 1 ; giá trị thứ hai là mức thưởng phạt cho đấu thủ chơi
theo cột trong ví dụ là Đấu thủ 2. iả s Đấu thủ 1 chơi hàng trên
và Đấu thủ 2 chơi cột trái. hi đó, Đấu thủ 1 nhận 4 điểm và Đấu
thủ 2 nhận 3 điểm.
hi một trò chơi được biểu diễn bằng dạng chuẩn tắc, người ta coi
rằng mỗi đấu thủ hành động một cách đồng thời, hoặc ít nhất
không biết về hành động của người kia. Nếu các đấu thủ có thông
tin về lựa chọn của các đấu thủ khác, trò chơi thường được biểu
diễn bằng dạng mở rộng.

b) Dạng mở rộng:

ác trò chơi dạng mở rộng cố gắng mô tả các trò chơi có thứ tự
quan trọng. Ở đây, các trò chơi được biểu diễn bằng cây. Mỗi đỉnh
(hoặc nút) biểu diễn một điểm mà người chơi có thể lựa chọn.
Người chơi được chỉ rõ bằng một số ghi cạnh đỉnh. ác đoạn thẳng
đi ra từ đỉnh đó biểu diễn các hành động có thể cho người chơi đó.
Mức thưởng phạt được ghi rõ tại đáy cây.

c) Căn cứ vào thời gian hành động của những người chơi:
Có thể chia trò chơi thành 2 loại:

 • Trò chơi tĩnh (static game): những người chơi hành động đồng
  thời, và kết quả cuối cùng của mỗi người phụ thuộc vào phối hợp
  hành động của tất cả mọi người.
 • Trò chơi động (dynamic game): diễn ra trong nhiều giai đoạn, và
  một số người chơi sẽ hành động ở mỗi giai đoạn. (Nếu mỗi người
  chơi ở thời điểm phải ra quyết định mà biết toàn toàn thông tin lịch
  s của trò chơi cho đến thời điểm đó, thì ta nói rằng trò chơi này có
  thông tin hoàn hảo (perfect information), bằng không chúng ta nói
  rằng trò chơi có thông tin không hoàn hảo (imperfect
  information).)

3. Phân loại: Có cái loại trò chơi như „Trò chơi đối xứng và bất đối
xứng”, “Trò chơi tổng bằng không và tổng khác không”, “Trò chơi
đồng thời và trò chơi tuần tự”, “Trò chơi thông tin hoàn hảo và
không hoàn hảo” và “ ác trò chơi dài vô tận”:
a) Trò chơi đối xứng và bất đối xứng:

E F
E 1, 2 0, 0
F 0, 0 1, 2

Một trò chơi đối xứng là một trò chơi mà phần lợi cho việc chơi
một chiến thuật nào đó chỉ phụ thuộc vào các chiến thuật được s
dụng, chứ không phụ thuộc vào người nào đang chơi. Nếu như
tính danh của những người chơi có thể thay đổi mà không làm thay
đổi phần lợi đối với chiến thuật chơi, thì một trò chơi là đối xứng.
Nhiều trò chơi 2×2 thường được nghiên cứu là đối xứng. Những
biểu diễn chuẩn của trò chơi con gà, song đề tù nhân, đi săn nai là
những trò chơi đối xứng.
Đa số những trò chơi bất đối xứng được nghiên cứu là những trò
chơi mà các tập hợp chiến thuật khác nhau được s dụng bởi hai
người chơi. hẳng hạn, trò chơi tối hậu thư và tương tự như vậy
trò nhà độc tài có chiến thuật khác nhau cho mỗi người chơi. Tuy
vậy, có thể xảy ra trường hợp một trò chơi có những chiến thuật
giống nhau cho cả hai người chơi, nhưng vẫn bất đối xứng. Chẳng
hạn, trò chơi được minh họa là bất đối xứng mặc dù cho có cùng
tập các chiến thuật cho cả 2 người chơi.

b) Trò chơi tổng bằng không và trò chơi tổng khác không:

A B
A 2, −2 −1, 1
B −1, 1 3, −

ác trò chơi thông tin hoàn hảo (games of perfect information) lập
thành một tập con quan trọng của các trò chơi tuần tự. Một trò chơi
được gọi là có thông tin hoàn hảo nếu mọi đấu thủ biết tất cả các
nước đi mà tất cả các đấu thủ khác đã thực hiện. Do vậy chỉ có các
trò chơi tuần tự mới có thể là các trò chơi thông tin hoàn hảo. Hầu
hết các trò chơi được nghiên cứu trong lý thuyết trò chơi là các trò
chơi thông tin không hoàn hảo, tuy một số trò chơi hay như cờ vây,
cờ vua lại là trò chơi thông tin hoàn hảo.
Tính chất thông tin hoàn hảo thường bị nhầm lẫn với khái niệm
thông tin đầy đủ. Tính chất thông tin đầy đủ đòi hỏi rằng mỗi
người chơi biết về các chiến lược và thành quả thu được của các
người chơi khác, nhưng không nhất thiết biết về các hành động của
họ.

A game of imperfect information ( the dotted line represents ignorance on the part of player 2 )

e) Các trò chơi dài vô tận:
Bởi các lý do hiển nhiên, các trò chơi được nghiên cứu bởi các
kinh tế gia và những người chơi trong thế giới thực nhìn chung là
kết thúc trò chơi trong hữu hạn các bước đi. ác nhà toán học lý

thuyết không bị cản trở bởi điều đó, và l thuyết gia về tập hợp đặc
biệt nghiên cứu về các trò chơi kết thúc sau vô hạn các bước đi, bới
người thắng (hay là phần lợi) là không biết được cho đến sau khi
các bước đi đó đã hoàn thành.
Sự chú thường không phải là quá nhiều về cách nào tốt nhất để
chơi trò chơi, mà đơn giản là chỉ phụ thuộc vào người chơi hay
người kia có hay không một chiến thuật chiến thắng. (Có thể
chứng minh rằng, s dụng tiên đề chọn lựa,là có những trò chơi
với—ngay cả là đầy đủ thông tin hoàn toàn, và chỉ có kết quả là
“thắng” hay “thua”— và không người chơi nào có chiến thuật để
chiến thắng.) Sự tồn tại của những chiến thuật như vậy, cho những
trò chơi được thiết kế một cách thông minh, có những kết quả quan
trọng trong lý thuyết miêu tả tập hợp.

III. ỨNG DỤNG CỦA LTTC TRONG KINH TẾ HỌC:

1. Ý nghĩa của Lý thuyết trò chơi trong kinh tế học:
Lý thuyết trò chơi cung cấp một phương pháp logic bài bản trong
việc nghiên cứu những tình huống kinh doanh hay trò chơi.
Lý thuyết trò chơi có thể thực hiện hóa những tình huống kinh
doanh, nó giúp các nhà doanh nghiệp đưa ra những quyết định và
hành động tối ưu nhất. Ngoài ra, lý thuyết trò chơi còn được s
dụng nhiều trong việc phân tích và quản trị mâu thuẫn. Việc tính
toán ra các lựa chọn của đối thủ sẽ giúp người chơi hoạch định
những giải pháp phù hợp để đối phó, cũng như tìm cách thức hợp
lý nhất để thúc đẩy các giải pháp hợp tác với nhau. Một trong
những tác phẩm kinh điển của trường phái này là Chiến lược của
mâu thuẫn xuất bản năm 1960 của tác giả Thomas Schelling, người
từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2005.
lý thuyết trò chơi cung cấp cơ sở toán học, phương pháp phân tích
để nghiên cứu sự tương tác giữa con người trong đời sống kinh tế,

→ Việc ocacola đại hạ giá sản phẩm chắc chắn tác động mạnh
mẽ đến các doanh nghiệp nước giải khát khác đặc biệt là đối thủ
trực tiếp là pepsi.
Khi Pepsi thấy được chiến thuật giảm giá của Cocacola, Pepsi sẽ
đặt mình vào vị thế của Cocacola và nhận ra Cocacola sẽ lựa chọn
giảm giá trong bất kì trường hợp nào.
→ Pepsi buộc phải lựa chọn giảm giá sản phẩm.
Không những thế nghiên cứu này thường tập trung vào một tập
các chiến lược cụ thể được biết với tên các trạng thái cân bằng
trong trò chơi. Nổi tiếng nhất là cân bằng Nash – học thuyết kinh tế
được đặt tên theo nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nó và cũng nhờ
đó mà đạt giải Nobel kinh tế năm 1994.
3. Cân bằng Nash:
Cân bằng Nash là một định lý trong lý thuyết trò chơi – một nhánh
của toán học ứng dụng. Khái niệm đơn giản này còn giúp các nhà
kinh tế học tìm ra nguyên l xác định giá cả của các công ty, giải
thích các Chính phủ nên thiết kế những cuộc đấu giá như thế nào
để được hưởng lợi nhiều nhất và giải thích cả nguyên nhân tại sao
đôi lúc trong 1 nhóm sẽ đưa ra những quyết định tự chuốc lấy thất
bại. Nó còn được dùng để nghiên cứu các chiến thuật sao cho sự
lựa chọn là tối ưu.
Ví dụ tiêu biểu nhất của cân bằng Nash là “Song đề tù nhân”:
 Giả s có hai người tù đang ở trong 2 buồng giam riêng biệt
và cùng nhận được những lời gợi ý giống nhau từ điều tra
viên. Nếu họ cùng thú tội đã giết người, mỗi người sẽ bị phạt
10 năm tù giam. Nếu một trong hai người im lặng trong khi
người khác thú tội, kẻ chỉ điểm sẽ được thả trong khi người
kia lãnh án tù chung thân. Nếu cả hai không nói gì, cả hai đều
lãnh án nhưng sẽ chỉ ở trong tù 1 năm mà thôi.

Rõ ràng lựa chọn tốt nhất là cả hai người im lặng. Nhưng một nhà
kinh tế học với khái niệm điểm cân bằng Nash ở trong đầu sẽ dự
đoán ngược lại: trường hợp hay xảy ra nhất là cả hai đều thú tội. Ở
điểm cân bằng Nash, mỗi thành viên của nhóm đều đưa ra quyết
định có lợi cho bản thân mình nhất và dựa trên suy đoán về những
điều người khác sẽ làm. Trong trường hợp 2 tù nhân, giữ im lặng
không bao giờ là một lựa chọn tốt dù cho người còn lại chọn gì. Tù
nhân A sẽ suy nghĩ rằng nếu tù nhân B nói ra thì mình cũng phải
nói vì như vậy sẽ tránh được án chung thân; còn nếu tù nhân B im
lặng thì mình sẽ được trả tự do. Như vậy nói ra mới là cách tốt
nhất.
Áp dụng trong thế giới thực, các nhà kinh tế học s dụng điểm cân
bằng Nash để dự đoán các công ty sẽ phản ứng như thế nào trước

TỔNG KẾT

Trong đời sống không phải khi nào nhường nhịn cũng tốt ; lấn lướt cũng xấu. Cái chính là phải biết xem xét tình thế như thế nào để mình có giải pháp tối ưu. ằng cách vận dụng Lý thuyết trò chơi vào thực tiễn nói chung và kinh doanh thương mại nói riêng, tất cả chúng ta đã có tư duy tổng lực hơn về trường hợp, đối phương, hành vi. Qua đó giúp tất cả chúng ta có cách xử lý tương thích và thu về hiệu quả tốt nhất. Lý thuyết trò chơi đã được chứng tỏ ở những nước tiên tiến và phát triển là có ảnh hưởng tác động rất lớn trong giáo dục kĩ năng phối tích hợp, kĩ năng phán đoán, kĩ năng xử lý xung đột … trong đời sống hàng ngày .
Kết luận lại “ Lý thuyết trò chơi ” là một lý thuyết toán học đồng thời cũng chính là một công cụ giúp tất cả chúng ta ra những quyết định hành động để tối ưu hóa tác dụng đạt được trong thực trạng xích míc nhau về mặt quyền lợi. Mặc dù điều đáng tiếc là lý thuyết trò chơi vẫn chưa thực sự được biết đến thoáng đãng ở nước ta. Tuy nhiên, sự sinh ra của lý thuyết trò chơi vẫn xứng danh là một lý thuyết, công cụ có ảnh hưởng tác động tích cực so với đời sống mỗi người cũng như những doanh nghiệp, giúp họ đưa ra được những quyết định hành động, kế hoạch, kế hoạch trong đời sống hay trong kinh doanh thương mại .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 voer.edu/m/ly-thuyet-tro-choi/bd
 nghiencuuquocte / 2015/11/14 / ly-thuyet-tro-choi-game – theory / ? fbclid = IwAR3WjyPXcxYmuDwmbquhmjEkAEOEgtZmr Lx5iRLeGEOuMulTMOXLROE0Irg
 vietnambiz / li-thuyet-tro-choi-game-theory-va-cac-ung – dung-trong-kinh-te-20190909142251183
 nghiencuuquocte / 2015/11/14 / ly-thuyet-tro-choi-game – theory / ? fbclid = IwAR3WjyPXcxYmuDwmbquhmjEkAEOEgtZmr Lx5iRLeGEOuMulTMOXLROE0Irg
 vi.wikipedia/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_tr % C3 % B2_ch % C6 % A1i

 123doc/document/915594-tai-lieu-gioi-thieu-ly-
thuyet-tro-choi-va-mot-so-ung-dung-trong-kinh-te-hoc-vi-mo-
docx

 Vnuf. edu

 Sách “ Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi”- Túc Xuân Lễ,
Hình Quần Lân / NXB Hồng Đức.

 cafef / chuyen-hai-tu-nhan-va-nhung-ung-dung-ly-thu – cua-kinh-te-hoc-trong-cuoc-song-20160913144903104

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments