Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android

Trong bài hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android sẽ hướng dẫn các bạn các bước thực hiện các loại quảng cáo khác nhau mà AdMob hỗ trợ.

AdMob là một mạng lưới quảng cáo di động đa nền tảng cho phép bạn kiếm tiền từ ứng dụng Android của bạn. Bằng cách tích hợp AdMob bạn hoàn toàn có thể mở màn kiếm tiền ngay lập tức .

Nó rất hữu ích đặc biệt là khi bạn đang phát hành một ứng dụng miễn phí và muốn kiếm được một số tiền từ nó.

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Phân loại quảng cáo

Hiện tại AdMob hỗ trợ 2 loại là Banner và Interstitial. Trong khi Banner sẽ chiếm một phần của màn hình thì Interstitial sẽ chiếm toàn bộ màn hình ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Tạo tài khoản đăng nhập AdMob 

Truy cập AdMob và sử dụng tài khoản gmail để tạo

Sau khi đăng nhập thành công chọn “YES, USE GIASUTINHOC.VN@GMAIL.COM

Điền các thông tin cần thiết và chọn “CONTINUE

Thiết lập “Time zone” và “Billing currency” sau đó chọn “CONTINUE

Chọn “I have read and agree to abide …” và chọn “CREATE ADMOB ACCOUNT

Chọn “GET STARTED

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Tạo đơn vị quảng cáo

Chọn “ADD YOUR APP MANUALLY

Nhập “App name“, chọn Platform là “ANDROID” sau đó chọn “ADD APP

Chọn “BANNER“, nhập “Ad unit name” và chọn “SAVE

Chọn “LINK TO FIREBASE

Chọn “CONFIRM

Nhập “Package name” và chọn “CONTINUE

Xem thêm: Viber

Lưu ý

 • Chúng ta phải nhập đúng tên package vì nó không thể thay đổi. Nếu các bạn đã tạo project trước có thể kiểm tra Package name trong AndroidManifest.xml như bên dưới.
 • Trường hợp các bạn chưa tạo project thì sau khi hoàn thành xong bước này, tại bước tạo project chúng ta phải tạo đúng Package name như đã nhập.

  package="advanced.android">

Chọn “CONTINUE

Chọn “DONE

Như vậy chúng ta vừa tạo xong một đơn vị quảng cáo loại Banner. Nếu muốn tạo thêm một đơn vị quảng cáo khác, các bạn chọn “CREATE ANOTHER AD UNIT

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Tạo mới project

Tạo mới project trong Android Studio sử dụng File -> New -> New Project -> chọn Empty Activity (Bỏ qua bước này nếu các bạn đã tạo project)

Mở Gradle Scripts/build.gradle (Module: app) và bổ sung đoạn code sau

compile 'com.google.android.gms:play-services-ads:9.4.0'

Chọn “Sync Now

Mở res/values/strings.xml và bổ sung đoạn code sau (Lưu ý ca-app-pub-2370981395742792/2493093063 chính là App ID mà chúng tôi đã đăng ký trước đó)

ca-app-pub-2370981395742792/2493093063

Mở app/manifests/AndroidManifest.xml và bổ sung các đoạn code sau


Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Thêm Banner Ad vào ứng dụng

Mở res/layout/activity_main.xml và thêm AdView (Lưu ý nhấn tổ hợp phím Alt + Enter -> chọn Create namepsace declaration để Android Studio tự động bổ sung xmlns:ads=”http://schemas.android.com/apk/res-auto”)


  android:id="@+id/adView"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  ads:adSize="BANNER"
  ads:adUnitId="@string/banner_home_bottom">

Mở MainActivity.java và bổ sung các đoạn code có màu chữ là đỏ

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
import com.google.android.gms.ads.AdView;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private AdView av;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    av = (AdView) findViewById(R.id.adView);
    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
    av.loadAd(adRequest);
  }
  @Override
  public void onPause() {
    if (av != null) {
      av.pause();
    }
    super.onPause();
  }
  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();
    if (av != null) {
      av.resume();
    }
  }
  @Override
  public void onDestroy() {
    if (av != null) {
      av.destroy();
    }
    super.onDestroy();
  }
}

Build và run. Bạn sẽ nhìn thấy mẫu quảng cáo Open ở phía dưới màn hình hiển thị ứng dụng .

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Thêm Interstitial Ad vào ứng dụng

Tạo mới một Activity và đặt tên là InterstitialActivityDemo sau đó bổ sung đoạn code có màu chữ là đỏ

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.gms.ads.AdListener;
import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
import com.google.android.gms.ads.InterstitialAd;
public class InterstitialActivityDemo extends AppCompatActivity {
  InterstitialAd iad;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_interstitial_activity_demo);
    iad = new InterstitialAd(this);
    // set the ad unit ID
    iad.setAdUnitId(getString(R.string.interstitialAd_full_screen));
    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
    // Load ads into Interstitial Ads
    iad.loadAd(adRequest);
    iad.setAdListener(new AdListener() {
      public void onAdLoaded() {
        if (iad.isLoaded()) {
          iad.show();
        }
      }
    });
  }
}

Mở res/values/strings.xml và bổ sung đoạn code sau

ca-app-pub-2370981395742792/2683066264

Build và run ứng dụng. Bạn sẽ nhìn thấy tác dụng như hình bên dưới

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments