Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 06/2019/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TP.HN, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
Căn cứ Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Giáo dục ; Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Giáo dục ; Nghị định số 07/2013 / NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Giáo dục ;
Căn cứ Nghị định số 80/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của nhà nước lao lý về môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường ;
Căn cứ Quyết định số 1299 / QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Đề án “ Xây dựng văn hóa truyền thống ứng xử trong trường học quy trình tiến độ 2018 – 2025 ” ;
Sau khi có quan điểm thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1450 / LĐTBXH-VP ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư lao lý Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục liên tục ;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Chính trị và Công tác học viên sinh viên ;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư lao lý Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục liên tục .

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này pháp luật quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục liên tục ( sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục ) .
2. Thông tư này vận dụng so với cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, người học, cha mẹ người học trong những cơ sở giáo dục, gồm : Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường, lớp mẫu giáo độc lập, trường mần nin thiếu nhi ( sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ) ; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú, trường dự bị ĐH, trường năng khiếu sở trường, trường dành cho người khuyết tật ( sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông ) ; cơ sở giáo dục tiếp tục và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 2. Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

1. Điều chỉnh cách ứng xử của những thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, tương thích với đặc trưng văn hóa truyền thống của địa phương và điều kiện kèm theo thực tiễn của cơ sở giáo dục ; ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu suất cao những hành vi xấu đi, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục .
2. Xây dựng văn hóa truyền thống học đường ; bảo vệ thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống đấm đá bạo lực học đường .

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

1. Tuân thủ những lao lý của pháp lý ; tương thích với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa .
2. Thể hiện được những giá trị cốt lõi : Nhân ái, tôn trọng, nghĩa vụ và trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục so với người khác, so với thiên nhiên và môi trường xung quanh và so với chính mình .
3. Bảo đảm xu thế giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống, tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của người học ; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới và nghĩa vụ và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục .
4. Dễ hiểu, dễ thực thi ; tương thích với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa truyền thống mỗi vùng miền .
5. Việc thiết kế xây dựng, sửa đổi, bổ trợ nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải được bàn luận dân chủ, khách quan, công khai minh bạch và được sự đồng thuận của hầu hết những thành viên trong cơ sở giáo dục .

Chương II. NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung

1. Thực hiện tráng lệ những pháp luật của pháp lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học .
2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, chăm sóc san sẻ và giúp sức người khác .
3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh sắc cơ sở giáo dục ; kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp .
4. Cán bộ quản trị, giáo viên phải sử dụng phục trang lịch sự và trang nhã, tương thích với thiên nhiên và môi trường và hoạt động giải trí giáo dục ; nhân viên cấp dưới phải sử dụng phục trang tương thích với thiên nhiên và môi trường giáo dục và đặc thù việc làm ; người học phải sử dụng phục trang thật sạch, ngăn nắp tương thích với lứa tuổi và hoạt động giải trí giáo dục ; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng phục trang tương thích với môi trường tự nhiên giáo dục .
5. Không sử dụng phục trang gây phản cảm .
6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo pháp luật của pháp lý ; không tham gia tệ nạn xã hội .
7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, phản hồi những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước hoặc làm tác động ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên và môi trường giáo dục .
8. Không gian lận, gián trá, vu oan giáng họa, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, rình rập đe dọa, đấm đá bạo lực với người khác .
9. Không làm tổn hại đến sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể .

Điều 5. Ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

1. Ứng xử với người học : Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu ; yêu thương, nghĩa vụ và trách nhiệm, bao dung ; tôn trọng sự độc lạ, đối xử công minh, lắng nghe và động viên, khuyến khích người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành .

2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.

3. Ứng xử với cha mẹ người học : Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, tương hỗ, hợp tác, san sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà, vụ lợi .
4. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục : Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự và trang nhã, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà .

Điều 6. Ứng xử của giáo viên

1. Ứng xử với người học : Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình tương thích với đối tượng người tiêu dùng và thực trạng ; mẫu mực, bao dung, nghĩa vụ và trách nhiệm, yêu thương ; tôn trọng sự độc lạ, đối xử công minh, tư vấn, lắng nghe và động viên, khuyến khích người học ; tích cực phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi ; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại ; không lãnh đạm, tránh mặt hoặc che giấu những hành vi vi phạm của người học .
2. Ứng xử với cán bộ quản trị : Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và bộc lộ rõ chính kiến ; phục tùng sự chỉ huy, quản lý và phân công của chỉ huy theo pháp luật. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết ; không hờ hững, tránh mặt hoặc che giấu những hành vi sai phạm của cán bộ quản trị .
3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới : Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, san sẻ, tương hỗ ; tôn trọng sự độc lạ ; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết .
4. Ứng xử với cha mẹ người học : Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, san sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi .
5. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục : Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà .

Điều 7. Ứng xử của nhân viên

1. Ứng xử với người học : Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, nghĩa vụ và trách nhiệm, khoan dung, giúp sức. Không gây khó khăn vất vả, phiền hà, xúc phạm, đấm đá bạo lực .
2. Ứng xử với cán bộ quản trị, giáo viên : Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác ; chấp hành những trách nhiệm được giao. Không tránh mặt nghĩa vụ và trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi .
3. Ứng xử với đồng nghiệp : Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, tránh mặt nghĩa vụ và trách nhiệm .
4. Ứng xử với cha mẹ người học và khách đến cơ sở giáo dục : Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà .

Điều 8. Ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

1. Ứng xử với cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới : Kính trọng, lễ phép, trung thực, san sẻ, chấp hành những nhu yếu theo pháp luật. Không bịa đặt thông tin ; không xúc phạm niềm tin, danh dự, nhân phẩm, đấm đá bạo lực .
2. Ứng xử với người học khác : Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, trợ giúp và tôn trọng sự độc lạ. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết ; không bịa đặt, lôi kéo ; không phát tán thông tin để nói xấu, làm tác động ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác .
3. Ứng xử với cha mẹ và người thân trong gia đình : Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương .
4. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục : Tôn trọng, lễ phép

Điều 9. Ứng xử của cha mẹ người học

1. Ứng xử với người học : Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, san sẻ, khuyến khích, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, đấm đá bạo lực .
2. Ứng xử với cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới : Tôn trọng, nghĩa vụ và trách nhiệm, hợp tác, san sẻ. Không bịa đặt thông tin ; không xúc phạm niềm tin, danh dự, nhân phẩm .

Điều 10. Ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục

1. Ứng xử với người học : Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, đấm đá bạo lực .
2. Ứng xử với cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới : Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm niềm tin, danh dự, nhân phẩm .

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Giáo dục đào tạo Chính trị và Công tác học viên, sinh viên chủ trì, phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi lao lý tại Thông tư này .

Điều 12. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo những cơ sở giáo dục thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị tổ chức triển khai tiến hành, thực thi lao lý này tại đơn vị chức năng .
2. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thiết kế xây dựng và thực thi Bộ Quy tắc ứng xử tại cơ sở giáo dục thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .

Điều 13. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục

1. Căn cứ pháp luật tại Thông tư này, Thủ trưởng cơ sở giáo dục pháp luật đơn cử Bộ Quy tắc ứng xử để triển khai trong cơ sở giáo dục .
2. Công khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại bảng tin của cơ sở giáo dục ; liên tục tuyên truyền, không cho nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, người học và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .
3. Tổ chức thực thi, nhìn nhận, sửa đổi, bổ trợ, triển khai xong và tổng kết, báo cáo giải trình tác dụng triển khai Bộ Quy tắc ứng với cấp quản trị trực tiếp theo định kỳ mỗi năm học .
4. Thực hiện công tác làm việc khen thưởng, kỷ luật so với những cá thể, tập thể trong tiến hành Bộ Quy tắc ứng xử theo lao lý .

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019 .
2. Các lao lý trước kia của Bộ Giáo dục và Đào tạo trái với pháp luật tại Thông tư này đều bị bãi bỏ kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Chính trị và Công tác học viên, sinh viên, Thủ trưởng những đơn vị chức năng có tương quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Trưởng phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Thông tư này .

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGD TNTNNĐ của QH;
– Hội đồng QGGDPT nhân lực;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Cơ quan TW của các đoàn thể
– UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công đoàn giáo dục Việt Nam;
– Hội Khuyến học Việt Nam;
– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Cổng Thông tin Chính phủ;
– Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

 

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments