Chế độ ứng dụng

Chế độ Chính thức

Ứng dụng ở chế độ Chính thức có thể yêu cầu các quyền từ bất kỳ người nào, nhưng chỉ có thể yêu cầu các quyền đã được phê duyệt thông qua quy trình Xét duyệt ứng dụng. Tương tự như vậy, người dùng ứng dụng chỉ có thể sử dụng các tính năng đã được phê duyệt thông qua quy trình Xét duyệt ứng dụng.

Ứng dụng dành cho Người tiêu dùng hoạt động giải trí hơi khác một chút ít do loại ứng dụng này dựa trên Lever truy vấn. Ứng dụng dành cho Người tiêu dùng ở chính sách Chính thức hoàn toàn có thể nhu yếu những quyền có Quyền truy vấn nâng cao từ bất kể người nào. Tuy nhiên, ứng dụng chỉ hoàn toàn có thể nhu yếu những quyền có Quyền truy vấn tiêu chuẩn từ người dùng có vai trò. Tương tự như vậy, tổng thể mọi người đều hoàn toàn có thể sử dụng những tính năng có Quyền truy vấn nâng cao, nhưng chỉ người dùng có vai trò mới hoàn toàn có thể sử dụng những tính năng có Quyền truy vấn tiêu chuẩn .

Tất cả mọi người đều có thể tìm kiếm ứng dụng ở chế độ Chính thức qua API và các công cụ của chúng tôi. Nếu đủ điều kiện, ứng dụng có thể được niêm yết trong Trung tâm ứng dụng.

Nếu ứng dụng của bạn không thuộc loại ứng dụng Kinh doanh hoặc dành cho Người tiêu dùng, bạn chỉ nên chuyển ứng dụng sang chế độ Chính thức sau khi hoàn tất giai đoạn phát triển ứng dụng và quy trình Xét duyệt ứng dụng. Các ứng dụng ở chế độ Chính thức, nhưng không thuộc loại ứng dụng Kinh doanh và dành cho Người tiêu dùng, chỉ được cấp các quyền đã được phê duyệt và người dùng chỉ có thể sử dụng các tính năng đã được phê duyệt. Hạn chế này áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả những người dùng có vai trò trên ứng dụng. Do đó, nếu bạn chuyển ứng dụng sang chế độ Chính thức sớm thì người dùng có vai trò có thể không sử dụng được ứng dụng của bạn. Bên cạnh đó, dữ liệu được tạo khi ở chế độ Phát triển, chẳng hạn như bài viết thử nghiệm, sẽ hiển thị cho tất cả người dùng sau khi bạn chuyển ứng dụng sang chế độ Chính thức.

Bạn đang đọc: Chế độ ứng dụng

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments