Có bắt buộc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng không?

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 18 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP quy định bảo lãnh tạm ứng hợp đồng như sau :
– Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được triển khai sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực hiện hành, riêng so với hợp đồng xây đắp xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt phẳng theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng ( nếu có ) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà những bên đã thỏa thuận hợp tác .
– Đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu triển khai việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương tự khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng so với những hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực thi gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư triển khai theo những chương trình tiềm năng .

– Mặt khác, tại Khoản 5 quy định: Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:

Đối với hợp đồng xây đắp xây dựng khu công trình :

+ 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng.

+ 15 % giá hợp đồng so với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng .

+ 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu công ty bạn tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng thì mới phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Trường hợp dưới hoặc bằng thì không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng.

Trên đây là nội dung tương hỗ .
Trân trọng !

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments