Tài liệu Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy pdf

Tài liệu Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.31 KB, 8 trang )

CHUYÊN ĐỀ:
KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT
TRONG GIẢNG DẠY

A. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT
Sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và Khoa học công nghệ
nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời
sống xã hội. Trong bối cảnh đó, để ngành giáo dục phổ thông đáp ứng được đòi hỏi
cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta cần cải cách
phương pháp dạy học theo hướng vận dụng CNTT và các trang thiết bị dạy học hiện
đại phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành để nâng cao chất lượng
dạy học. Bộ giáo dục và Đào tạo cũng đã có những chủ trương rất cụ thể trong toàn
ngành về việc ứng dụng CNTT trong công tác dạy và học. Đặc biệt năm học 2008 –
2009 được phát động là “Năm học công nghệ thông tin” trong toàn ngành giáo dục.
Việc “Bồi dưỡng khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học ” là một việc làm
thiết thực triển khai những định hướng của bộ Giáo dục và Đào tạo về CNTT.
Nhận xét chung về ứng dụng CNTT trong dạy học thời gian qua trên địa bàn
thành phố Hà Tĩnh còn một số tồn tại:
1. Bài giảng còn nặng về “kênh chữ”, chưa khai thác được “kênh hình” nên chưa
khai thác được tính ưu việt của công nghệ trong dạy học. Một số bài giảng còn trình
bày thông tin trên máy tính thay bảng viết, học sinh khó nắm được bố cục bài giảng.
2. Một số tính năng của PowerPoint có thể được sử dụng có hiệu quả trong thiết
kế bài giảng nhưng chưa được giáo viên khai thác hiệu quả, ví dụ như sử dụng các
công cụ để vẽ hình, sử dụng các hiệu ứng cho các đối tượng, kỹ thuật chèn các ảnh
video, flash nên bài giảng có sử dụng CNTT nhưng chưa sử dụng như một công cụ
hữu hiệu điều khiển tiến trình bài giảng.
3. Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet của giáo viên chưa được tốt nên các
tư liệu đưa vào bài giảng điện tử chưa được phong phú.
4. Việc ứng dụng CNTT vào dạy học mới dừng ở các bài giảng trình diễn trên
lớp, chưa hỗ trợ học sinh tự học, tự đánh giá kết quả học tập, cũng như giúp học sinh
tìm kiếm những kiến thức mới.

Tuy vậy, hiện nay việc triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học bên cạnh sự
hoàn thiện về cơ sở vật chất, một trong những thuận lợi là mỗi
trường đều có đội ngũ
cốt cán trong ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy.

2
B. MỘT SỐ KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC

I. Làm việc với các phương tiện kỹ thuật:
1-Các loại phương tiện kỹ thuật thông dụng:
+Máy chiếu đa năng
+Máy Scan
+Máy ảnh kỹ thuật số
2-Nắm cấu tạo cơ bản, các chức năng chính của máy chiếu Projector.
3-Các công việc chuẩn bị:
+Nguồn điện: cung cấp qua một UPS
+Nơi đặt máy chiếu: vũng chắc, không được xê dịch khi sử dụng, gần
các thiết bị kết nối
+Treo màn chiếu.
+Kết nối máy chiếu với máy tính (Cáp kết nối)
4-Thiết lập kết nối máy chiếu Projector với máy tính:
+ Mở máy tính
+ Mở máy chiếu
+ Dò tìm nguồn vào, lập kết nối (Nếu không kết nối tự động)
+ Điều chỉnh độ phóng đại và tiêu cự (tự động hoặc bàng tay)
+ Điều chỉnh hình chiếu
5-Bảo trì, bảo quản sử dụng.
+Khi máy đang sử dụng tuyệt đối không được di chuyển máy
+ Khi tắt nguồn, chờ đế khi đèn báo nguy hiểm trở về màu xanh mới

được rút điện nguồn và di chuyển máy
+Thường xuyên làm sạch 2 tấm lọc không khí (xem hình bên)
+Dùng vải mềm để lau ống kính và máy, khi không sử dụng phải đậy
nắp ống kính lại.
Chú ý: Khi thực hiện phải rút nguồn điện ra

II. Một số kỹ năng phục vụ ứng dụng CNTT vào dạy học:
1- Sử dụng PowwerPoint, Violet thiết kế bài giảng.
*PowerPoin:
PowerPoint là một phương tiện trình diễn sinh động bài giảng thông qua màu
sắc của văn bản, sự phong phú của hình ảnh, các dạng đồ thị và những đoạn âm
thanh, video minh hoạ
Bài giảng sử dụng PowerPoint trình diễn là công cụ hữu hiệu để đặt vấn đề cho
bài giảng, phân tích những hiện tượng diễn tả bằng lời, đưa ra những câu hỏi tình

3
huống cho bài giảng, những câu hỏi có kèm hình ảnh hay đồ thị giúp học sinh dễ nắm
bắt vấn đề, đưa thêm những thông tin mà giáo viên cần truyền đạt để củng cố kiến
thức cho học sinh, tổ chức các hình thức học tập mới
Để thiết kế một số Slide hỗ trợ cho bài giảng, người giáo viên cần có một số kỹ
năng sau:
• Lập kế hoạch xây dựng giáo án điện tử. Thiết kế giáo án điện tử, nội dung bài
cần theo tiến trình của bài giảng, và đặc biệt chú ý tới phương pháp dạy học bộ môn.
Trong chương trình THCS, hình thành kiến thức mới cho học sinh được phân loại
tuỳ theo loại nội dung bài giảng: hình thành khái niệm, áp dụng phương pháp mô
hình, phưong pháp thực nghiệm Xây dựng một bài giảng điện tử cần thực hiện theo
trình tự các bước của phương pháp giảng dạy bộ môn.
• Kỹ năng cơ bản về kỹ thuật PowerPoint Đó là các thao tác chèn, copy, xoá, sắp
xếp, liên kết, đặt các hiệu ứng đơn giản trên các đối tượng do người thiết kế lựa

chọn.
• Kỹ năng sử dụng các công cụ vẽ. Trong nhiều bài giảng, giáo viên cần đưa
những hình ảnh minh họa cho bài giảng như mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô tả hoạt
động của một thiết bị, mô tả một quá trình vật lý, hoá học cần có kỹ năng sử dụng
các công cụ vẽ trong PowerPoint. Đó là các thao tác chọn kiểu vẽ, nét vẽ, màu vẽ,
màu tô, kỹ thuật nhóm các đối tượng, sắp xếp, sao cho hình ảnh trực quan và hình
thức đẹp.
• Kỹ năng khai thác các hiệu ứng điều khiển để mô tả.
Trong đó, hai kỹ năng sau rất cần thiết cho thiết kế bài giảng.
• Thực hành các bài tập theo các mức độ từ dễ đến khó. Mỗi bài tập chỉ rèn
luyện một số kỹ năng cơ bản.
• Phân loại các bài tập tương ứng với các hiệu ứng cơ bản.
• Sắp xếp các bài tập tổng hợp từ đơn giản đến phức tạp.
• Kết hợp rèn kỹ năng vẽ với sử dụng các hiệu ứng.
• Gắn nội dung học tập với chương trình TH.
*Phần mềm Violet:

2- Khai thác thông tin trên Interrnet
Hiện nay, nguồn tư liệu trên Interrnet ngày càng phong phú. Theo chủ trương
của Bộ giáo dục và đào tạo, nguồn học liệu mở sẽ phát triển trong thời gian tới. Do

4
đó, hình thành được kĩ năng khai thác thông tin trên Internet sử dụng các trang tìm
kiếm phục vụ cho việc giảng dạy là nhiệm vụ cấp bách với mỗi giáo viên. Những
hiểu biết cần thiết của người giáo viên:
• Biết cách khai thác thông tin từ một số website cho bộ môn của Việt Nam.
Biết cách khai thác thông tin dưới dạng text, hình ảnh, ảnh flash, video, các file .ppt,
.swf phục vụ cho giảng dạy thông qua các website tìm kiếm.
• Biết cách sử dụng email để gửi đính kèm tư liệu tìm được đến các bạn đồng
nghiệp.

Những kỹ năng cần thiết:
• Tìm kiếm thông tin trên các website: google.com, msn.com, yahoo.com bằng
các lựa chọn kiểu và từ khoá thích hợp.
• Nắm được nội dung chính các website cần thiết đối với người giáo viên:
Trang Tư liệu Phòng GD-ĐT:
http://violet.vn/phonghatinh
Mạng giáo dục:
http://www.edu.net.vn
Thư viện tư liệu giáo dục:
http://tvtl.bachkim.vn
Trung tâm hỗ trợ giáo viên: http://www.giaovien.net
Teaching Education (DownLoad miễm phí):
http://www.download.onboom.com
Bách khoa toàn thư Việt Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn
• Tìm kiếm và lưu trữ hình ảnh, ảnh flash, đoạn video, bài soạn trên
PowwerPoint, đề kiểm tra, tư liệu khác
• Có kỹ năng download và sử dụng các phần mềm
Để hình thành các kỹ năng đó, Các bài tập về kỹ năng khai thác thông tin trên
Interrnet được đưa dưới dạng.
• Tìm kiếm và lưu trữ hình ảnh
• Kết hợp mở từ điển Vietdic để tra cứu.
• Tìm kiếm theo định dạng: file PowerPoint, file flash
• Download đề kiểm tra.
• Download phần mềm và sử dụng phần mềm.
• Sử dụng phần mềm FlashCatcher Download ảnh flash từ các website
• Trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử.
3. Sử dụng các phần mềm dạy học.
-Hiện nay, cùng với sự phát triển ứng dụng của CNTT, những sản phẩm phần
mềm phục vụ cho quá trình dạy và học đã xuất hiện khá phong phú. Mỗi sản phẩm

5
đều có một đặc trưng riêng, phục vụ cho mục tiêu xác định, và cũng không có một
sản phẩm nào vạn năng thay thế được các sản phẩm khác. Mỗi giáo viên có thể tham
khảo các phần mềm và lựa chọn phần mềm nào có thể dùng đưa vào bài giảng trên
lớp, phần mềm nào dùng hướng dẫn học sinh tự học để củng cố kiến thức. Một số
phần mềm dạy học thường dùng cho khối TH có thể download miễn phí trên mạng.
Nhiều phần mềm khác có thể tìm kiếm địa chỉ trên các website của mạng giáo dục.
Một số phần mềm thông dụng:
-Nén và giải nén
-Chỉnh sửa ảnh
-Chỉnh sửa video

4. Ứng dụng một số phần mềm khác thiết kế nội dung học tập.
Một số phần mềm thiết kế bài giảng đòi hỏi tính chuyên nghiệp hơn. Ví dụ, khi
cần chỉnh sửa một đoạn phim download từ trên mạng, có thể sử dụng phần mềm
Movie Maker. Phần mềm này cho phép cắt, ghép các đoạn phim, chèn thêm văn bản,
âm thanh hay đưa thêm những hiệu ứng hiển thị. Phần mềm Gif Animation cho phép
tạo một clip ảnh đặt ở chế độ hiển thị khác nhau chỉ trong một file. Phần mềm
Saveflash, flashcacher hỗ trợ download ảnh flash, SwichPoint hỗ trợ chèn ảnh flash
trong PowerPoint. Ghép nối thí nghiệm với máy tính có thể dùng phần mềm Visual
basic hoặc Delphi
5. Xây dựng thư viện điện tử ở trường TH.
Đối với giáo viên TH, tạo một thư viện điện tử để lưu trữ các thông tin phục vụ
trong công tác giảng dạy có một ý nghĩa thiết thực. Việc ứng dụng những thành tựu
của CNTT để lập thư viện lưu trữ các thông tin, tư liệu ảnh, video, một số đoạn bài
soạn mẫu phục vụ cho việc soạn, giảng bằng giáo án điện tử, các đề kiểm tra dùng
kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, các nội dung phục vụ ngoại khoá sẽ
nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học. Để phát huy hiệu quả của thư viện bài giảng
trình chiếu riêng của mỗi trường, đòi hỏi có sự cập nhật thường xuyên và có sự trao
đổi giữa các giáo viên.

Ứng dụng CNTT trong dạy học không còn là chuyện xa vời nhưng cũng chưa
phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Xã hội cần quan tâm đúng mức, cần ủng hộ việc
ứng dụng CNTT vào dạy học từ mọi góc độ khác nhau. Khi đó, chúng ta mới có một
xã hội phát triển thật sự vì nó có hệ thống giáo dục phát triển.

6
Mỗi người làm công tác giáo dục cũng cần nhận thức rõ rằng việc ứng dụng
CNTT trong dạy học là đem lại một tương lai tương sáng cho chính sự nghiệp của
mình. Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực chia sẽ khó khăn chung và mỗi cá nhân tự
cố gắng vượt qua khó khăn của chính mình thì chúng ta có quyền tin rằng tương lai
tươi sáng với CNTT sẽ là của chúng ta./.

III. Các bước thực hiện ứng dụng CNTT vào bài giảng cụ thể:

Ứng dụng CNTT vào một bài giảng cụ thể, GV cần tiến hành qua các bước sau:
Bước 1: Lựa chọn bài học hợp lý với ứng dụng CNTT
Bước 2: Xây dựng mục tiêu bài học.
Bước 3: Lựa chọn phần mềm ứng dụng vào bài giảng
Bước 4: Thiết kế kịch bản sư phạm
Bước 5: Soạn bài giảng điện tử
Bước 6: Chạy thử bài giảng điện tử sau khi đã soạn theo kịch bản sư phạm đã
được xây dựng (Bước 4)
Bước 7: Thể hiện bài giảng điện tử qua giờ dạy. Đây là bước rất quan trọng tất
cả các bước trên được thể hiện ở bước này. Để thành công GV phải thể hiện hết được
ý tưởng bài giảng điện tử đã thiết kế; làm chủ hoàn toàn phương tiện kỹ thuật; phối
hợp các phương pháp dạy học thích hợp; thể hiện được quan hệ thầy với trò và trò
với trò trong giờ dạy.

IV. Sản phẩm Ứng dụng CNTT:
Bài 1: Cách tạo một bài TRẮC NGHIỆM bằng Power Point 2003

B1: Khởi động chương trình Power Point (PP)
– START / ALL PROGRAMS / MICROSOFT OFFICE
– Chọn MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2003
B2: Xóa các khung Text Box (có sẵn của PP)
– Bấm chuột vào từng Text Box, và nhấn phím Delete trên bàn phím
B3: Tạo các Text Box để gõ chữ (10 text box như hình vẽ)
– Bấm vào menu
INSERT / TEXT BOX
– Vẽ ra 1 khung Text Box và gõ chữ vào (“CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM”)
– Tương tự như vậy ta tạo thêm 10 text box để có bài trắc nghiệm

B4: Tạo hiệu ứng nút bấm cho các câu trả lời
– Chọn Text Box thứ 7
– Chọn menu Slide Show / Custom Animation …

– Chọn nút
– Bấm vào hiệu ứng vừa tạo, (hình 2)
– Chọn (hình 3)
B5: Bấm vào nút
B6: Chọn Start effect on click of
B7: Chọn shape 4 có nội dung là câu trả lời A……….
B8: Chọn OK
(Tương tự như vậy cho các text box thứ 8: chọn câu trả lời là B ….
text box thứ 9 chọn câu trả lời là C ….
text box thứ 10, chọn câu trả lời là D ….)

7

Hình 2

– Nhấn phím F5 để xem kết quả
– Đưa con trỏ chuột vào câu trả lời A (con trỏ chuột biến thành hình bàn
tay)
– Bấm vào câu trả lời sẽ thấy xuất hiện text box có chữ Sai

Bài 2: BIỂU DIỄN VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

Bài 3: Bài tập trắc nghiệm sử dụmg phần mềm Violet

8
Tuy vậy, lúc bấy giờ việc tiến hành ứng dụng CNTT trong dạy học bên cạnh sựhoàn thiện về cơ sở vật chất, một trong những thuận tiện là mỗitrường đều có đội ngũcốt cán trong ứng dụng CNTT vào công tác làm việc giảng dạy. B. MỘT SỐ KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌCI. Làm việc với những phương tiện kỹ thuật : 1 – Các loại phương tiện kỹ thuật thông dụng : + Máy chiếu đa năng + Máy Scan + Máy ảnh kỹ thuật số2-Nắm cấu trúc cơ bản, những công dụng chính của máy chiếu Projector. 3 – Các việc làm chuẩn bị sẵn sàng : + Nguồn điện : cung ứng qua một UPS + Nơi đặt máy chiếu : vũng chắc, không được xê dịch khi sử dụng, gầncác thiết bị liên kết + Treo màn chiếu. + Kết nối máy chiếu với máy tính ( Cáp liên kết ) 4 – Thiết lập liên kết máy chiếu Projector với máy tính : + Mở máy tính + Mở máy chiếu + Dò tìm nguồn vào, lập liên kết ( Nếu không liên kết tự động hóa ) + Điều chỉnh độ phóng đại và tiêu cự ( tự động hóa hoặc bàng tay ) + Điều chỉnh hình chiếu5-Bảo trì, dữ gìn và bảo vệ sử dụng. + Khi máy đang sử dụng tuyệt đối không được vận động và di chuyển máy + Khi tắt nguồn, chờ đế khi đèn báo nguy hiểm trở về màu xanh mớiđược rút điện nguồn và chuyển dời máy + Thường xuyên làm sạch 2 tấm lọc không khí ( xem hình bên ) + Dùng vải mềm để lau ống kính và máy, khi không sử dụng phải đậynắp ống kính lại. Chú ý : Khi thực thi phải rút nguồn điện raII. Một số kiến thức và kỹ năng ship hàng ứng dụng CNTT vào dạy học : 1 – Sử dụng PowwerPoint, Violet phong cách thiết kế bài giảng. * PowerPoin : PowerPoint là một phương tiện đi lại trình diễn sinh động bài giảng trải qua màusắc của văn bản, sự đa dạng chủng loại của hình ảnh, những dạng đồ thị và những đoạn âmthanh, video minh hoạBài giảng sử dụng PowerPoint trình diễn là công cụ hữu hiệu để đặt yếu tố chobài giảng, nghiên cứu và phân tích những hiện tượng kỳ lạ diễn đạt bằng lời, đưa ra những câu hỏi tìnhhuống cho bài giảng, những câu hỏi có kèm hình ảnh hay đồ thị giúp học viên dễ nắmbắt yếu tố, đưa thêm những thông tin mà giáo viên cần truyền đạt để củng cố kiếnthức cho học viên, tổ chức triển khai những hình thức học tập mớiĐể phong cách thiết kế 1 số ít Slide tương hỗ cho bài giảng, người giáo viên cần có 1 số ít kỹnăng sau : • Lập kế hoạch thiết kế xây dựng giáo án điện tử. Thiết kế giáo án điện tử, nội dung bàicần theo tiến trình của bài giảng, và đặc biệt quan trọng quan tâm tới chiêu thức dạy học bộ môn. Trong chương trình trung học cơ sở, hình thành kỹ năng và kiến thức mới cho học viên được phân loạituỳ theo loại nội dung bài giảng : hình thành khái niệm, vận dụng giải pháp môhình, phưong pháp thực nghiệm Xây dựng một bài giảng điện tử cần triển khai theotrình tự những bước của giải pháp giảng dạy bộ môn. • Kỹ năng cơ bản về kỹ thuật PowerPoint Đó là những thao tác chèn, copy, xoá, sắpxếp, link, đặt những hiệu ứng đơn thuần trên những đối tượng người tiêu dùng do người phong cách thiết kế lựachọn. • Kỹ năng sử dụng những công cụ vẽ. Trong nhiều bài giảng, giáo viên cần đưanhững hình ảnh minh họa cho bài giảng như miêu tả dụng cụ thí nghiệm, miêu tả hoạtđộng của một thiết bị, diễn đạt một quy trình vật lý, hoá học cần có kỹ năng và kiến thức sử dụngcác công cụ vẽ trong PowerPoint. Đó là những thao tác chọn kiểu vẽ, nét vẽ, màu vẽ, màu tô, kỹ thuật nhóm những đối tượng người tiêu dùng, sắp xếp, sao cho hình ảnh trực quan và hìnhthức đẹp. • Kỹ năng khai thác những hiệu ứng tinh chỉnh và điều khiển để miêu tả. Trong đó, hai kỹ năng và kiến thức sau rất thiết yếu cho phong cách thiết kế bài giảng. • Thực hành những bài tập theo những mức độ từ dễ đến khó. Mỗi bài tập chỉ rènluyện một số ít kiến thức và kỹ năng cơ bản. • Phân loại những bài tập tương ứng với những hiệu ứng cơ bản. • Sắp xếp những bài tập tổng hợp từ đơn thuần đến phức tạp. • Kết hợp rèn kiến thức và kỹ năng vẽ với sử dụng những hiệu ứng. • Gắn nội dung học tập với chương trình TH. * Phần mềm Violet : 2 – Khai thác thông tin trên InterrnetHiện nay, nguồn tư liệu trên Interrnet ngày càng nhiều mẫu mã. Theo chủ trươngcủa Bộ giáo dục và giảng dạy, nguồn học liệu mở sẽ tăng trưởng trong thời hạn tới. Dođó, hình thành được kĩ năng khai thác thông tin trên Internet sử dụng những trang tìmkiếm ship hàng cho việc giảng dạy là trách nhiệm cấp bách với mỗi giáo viên. Nhữnghiểu biết thiết yếu của người giáo viên : • Biết cách khai thác thông tin từ 1 số ít website cho bộ môn của Nước Ta. Biết cách khai thác thông tin dưới dạng text, hình ảnh, ảnh flash, video, những file. ppt ,. swf ship hàng cho giảng dạy trải qua những website tìm kiếm. • Biết cách sử dụng email để gửi đính kèm tư liệu tìm được đến những bạn đồngnghiệp. Những kỹ năng và kiến thức thiết yếu : • Tìm kiếm thông tin trên những website : google.com, msn.com, yahoo.com bằngcác lựa chọn kiểu và từ khoá thích hợp. • Nắm được nội dung chính những website thiết yếu so với người giáo viên : Trang Tư liệu Phòng GD-ĐT : http://violet.vn/phonghatinhMạng giáo dục : http://www.edu.net.vnThư viện tư liệu giáo dục : http://tvtl.bachkim.vnTrung tâm tương hỗ giáo viên : http://www.giaovien.netTeaching Education ( DownLoad miễm phí ) : http://www.download.onboom.comBách khoa toàn thư Nước Ta : http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn• Tìm kiếm và tàng trữ hình ảnh, ảnh flash, đoạn video, bài soạn trênPowwerPoint, đề kiểm tra, tư liệu khác • Có kiến thức và kỹ năng tải về và sử dụng những phần mềmĐể hình thành những kỹ năng và kiến thức đó, Các bài tập về kỹ năng và kiến thức khai thác thông tin trênInterrnet được đưa dưới dạng. • Tìm kiếm và tàng trữ hình ảnh • Kết hợp mở từ điển Vietdic để tra cứu. • Tìm kiếm theo định dạng : file PowerPoint, file flash • Download đề kiểm tra. • Download ứng dụng và sử dụng ứng dụng. • Sử dụng ứng dụng FlashCatcher Download ảnh flash từ những website • Trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử. 3. Sử dụng những ứng dụng dạy học. – Hiện nay, cùng với sự tăng trưởng ứng dụng của CNTT, những mẫu sản phẩm phầnmềm Giao hàng cho quy trình dạy và học đã Open khá phong phú và đa dạng. Mỗi sản phẩmđều có một đặc trưng riêng, ship hàng cho tiềm năng xác lập, và cũng không có mộtsản phẩm nào vạn năng sửa chữa thay thế được những loại sản phẩm khác. Mỗi giáo viên hoàn toàn có thể thamkhảo những ứng dụng và lựa chọn ứng dụng nào hoàn toàn có thể dùng đưa vào bài giảng trênlớp, ứng dụng nào dùng hướng dẫn học viên tự học để củng cố kỹ năng và kiến thức. Một sốphần mềm dạy học thường dùng cho khối TH hoàn toàn có thể tải về không lấy phí trên mạng. Nhiều ứng dụng khác hoàn toàn có thể tìm kiếm địa chỉ trên những website của mạng giáo dục. Một số ứng dụng thông dụng : – Nén và giải nén-Chỉnh sửa ảnh-Chỉnh sửa video4. Ứng dụng 1 số ít ứng dụng khác phong cách thiết kế nội dung học tập. Một số ứng dụng phong cách thiết kế bài giảng yên cầu tính chuyên nghiệp hơn. Ví dụ, khicần chỉnh sửa một đoạn phim tải về từ trên mạng, hoàn toàn có thể sử dụng phần mềmMovie Maker. Phần mềm này được cho phép cắt, ghép những đoạn phim, chèn thêm văn bản, âm thanh hay đưa thêm những hiệu ứng hiển thị. Phần mềm Gif Animation cho phéptạo một clip ảnh đặt ở chính sách hiển thị khác nhau chỉ trong một file. Phần mềmSaveflash, flashcacher tương hỗ tải về ảnh flash, SwichPoint tương hỗ chèn ảnh flashtrong PowerPoint. Ghép nối thí nghiệm với máy tính hoàn toàn có thể dùng ứng dụng Visualbasic hoặc Delphi5. Xây dựng thư viện điện tử ở trường TH.Đối với giáo viên TH, tạo một thư viện điện tử để tàng trữ những thông tin phục vụtrong công tác làm việc giảng dạy có một ý nghĩa thiết thực. Việc ứng dụng những thành tựucủa CNTT để lập thư viện tàng trữ những thông tin, tư liệu ảnh, video, một số ít đoạn bàisoạn mẫu Giao hàng cho việc soạn, giảng bằng giáo án điện tử, những đề kiểm tra dùngkiểm tra nhìn nhận hiệu quả học tập của học viên, những nội dung ship hàng ngoại khoá sẽnâng cao hiệu suất cao của quy trình dạy học. Để phát huy hiệu quả của thư viện bài giảngtrình chiếu riêng của mỗi trường, yên cầu có sự update tiếp tục và có sự traođổi giữa những giáo viên. Ứng dụng CNTT trong dạy học không còn là chuyện xa vời nhưng cũng chưaphải là chuyện dễ như trở bàn tay. Xã hội cần chăm sóc đúng mức, cần ủng hộ việcứng dụng CNTT vào dạy học từ mọi góc nhìn khác nhau. Khi đó, tất cả chúng ta mới có mộtxã hội tăng trưởng thật sự vì nó có mạng lưới hệ thống giáo dục tăng trưởng. Mỗi người làm công tác làm việc giáo dục cũng cần nhận thức rõ rằng việc ứng dụngCNTT trong dạy học là đem lại một tương lai tương sáng cho chính sự nghiệp củamình. Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực chia sẽ khó khăn vất vả chung và mỗi cá thể tựcố gắng vượt qua khó khăn vất vả của chính mình thì tất cả chúng ta có quyền tin rằng tương laitươi sáng với CNTT sẽ là của tất cả chúng ta. /. III. Các bước triển khai ứng dụng CNTT vào bài giảng đơn cử : Ứng dụng CNTT vào một bài giảng đơn cử, GV cần thực thi qua những bước sau : Bước 1 : Lựa chọn bài học kinh nghiệm hài hòa và hợp lý với ứng dụng CNTTBước 2 : Xây dựng tiềm năng bài học kinh nghiệm. Bước 3 : Lựa chọn ứng dụng ứng dụng vào bài giảngBước 4 : Thiết kế ngữ cảnh sư phạmBước 5 : Soạn bài giảng điện tửBước 6 : Chạy thử bài giảng điện tử sau khi đã soạn theo ngữ cảnh sư phạm đãđược kiến thiết xây dựng ( Bước 4 ) Bước 7 : Thể hiện bài giảng điện tử qua giờ dạy. Đây là bước rất quan trọng tấtcả những bước trên được bộc lộ ở bước này. Để thành công xuất sắc GV phải biểu lộ hết đượcý tưởng bài giảng điện tử đã phong cách thiết kế ; làm chủ trọn vẹn phương tiện kỹ thuật ; phốihợp những chiêu thức dạy học thích hợp ; bộc lộ được quan hệ thầy với trò và tròvới trò trong giờ dạy. IV. Sản phẩm Ứng dụng CNTT : Bài 1 : Cách tạo một bài TRẮC NGHIỆM bằng Power Point 2003B1 : Khởi động chương trình Power Point ( PP ) – START / ALL PROGRAMS / MICROSOFT OFFICE – Chọn MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2003B2 : Xóa những khung Text Box ( có sẵn của PP ) – Bấm chuột vào từng Text Box, và nhấn phím Delete trên bàn phímB3 : Tạo những Text Box để gõ chữ ( 10 text box như hình vẽ ) – Bấm vào menuINSERT / TEXT BOX – Vẽ ra 1 khung Text Box và gõ chữ vào ( “ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ” ) – Tương tự như vậy ta tạo thêm 10 text box để có bài trắc nghiệmB4 : Tạo hiệu ứng nút bấm cho những câu vấn đáp – Chọn Text Box thứ 7 – Chọn menu Slide Show / Custom Animation … – Chọn nút – Bấm vào hiệu ứng vừa tạo, ( hình 2 ) – Chọn ( hình 3 ) B5 : Bấm vào nútB6 : Chọn Start effect on click ofB7 : Chọn shape 4 có nội dung là câu vấn đáp A … … …. B8 : Chọn OK ( Tương tự như vậy cho những text box thứ 8 : chọn câu vấn đáp là B …. text box thứ 9 chọn câu vấn đáp là C …. text box thứ 10, chọn câu vấn đáp là D …. ) Hình 2 – Nhấn phím F5 để xem hiệu quả – Đưa con trỏ chuột vào câu vấn đáp A ( con trỏ chuột biến thành hình bàntay ) – Bấm vào câu vấn đáp sẽ thấy Open text box có chữ SaiBài 2 : BIỂU DIỄN VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊNBài 3 : Bài tập trắc nghiệm sử dụmg ứng dụng Violet

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments