‎Locker: Ảnh Ảnh

Lưu trữ Ảnh, Video, Ghi chú, Tập tin và Liên kết Ứng dụng của bạn với tính năng bảo vệ bằng FaceID/TouchID!
• Thay đổi biểu tượng ứng dụng của Locker thành máy tính hoặc đồng hồ bấm giờ!
• Thiết lập tính năng bảo vệ bằng FaceID, TouchID hoặc mã PIN để truy cập ứng dụng Locker của bạn!
• Lưu trữ bất kỳ loại tập tin nào!

Bảo vệ:
• Ảnh & Video của bạn: Lưu trữ ảnh và video trong ứng dụng Locker thay vì thư viện Ảnh trên thiết bị của bạn
• Ghi chú của bạn: Hãy viết ghi chú cá nhân ngay trong ứng dụng Locker!
• Tập tin của bạn: Lưu trữ bất kỳ tập tin nào bên trong ứng dụng Locker của bạn, nơi mà chỉ có BẠN mới có thể truy cập!
• Liên kết ứng dụng của bạn: Thêm các liên kết ứng dụng vào Locker để bạn có thể xóa các ứng dụng đó khỏi màn hình chính mà vẫn dễ dàng truy cập chúng. LƯU Ý: Không thể xóa ứng dụng khỏi “Thư viện Ứng dụng” trên thiết bị của bạn, vì vậy không có cách nào để bảo vệ hoàn toàn ứng dụng bằng mật khẩu.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể truy cập ứng dụng Locker của mình nếu bạn chọn không thiết lập FaceID / TouchID và quên mã PIN. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các tập tin bị mất và chúng tôi không thể xóa thông tin hoặc ứng dụng khỏi các khu vực khác trên thiết bị của bạn. Nếu ứng dụng bị xóa hoặc bị mất/bị hỏng, bạn sẽ không thể khôi phục các tập tin trừ khi trước đó bạn đã sao lưu thiết bị của mình. Các tập tin chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn, không bao giờ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và các nhà phát triển ứng dụng Locker không thể truy cập được các tập tin đó.

This app includes an optional auto-renewable subscription (Premium Pass): Premium Pass beings with a free trial period, then an auto-renewable monthly subscription when trial ends. Payment will be charged to your Apple account at confirmation of purchase and will automatically renew (at the duration/price selected) unless auto-renew is turned off at least 24 hrs before the end of the current period. Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Current subscription may not be cancelled during the active subscription period; however, you can manage your subscription and/or turn off auto-renewal by visiting your Apple Account Settings after purchase. Any unused portion of the free initial period will be forfeited when you purchase a subscription.

Privacy Policy: https://float.support/locker/privacy
Terms of Use: https://float.support/locker/terms

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments